Aidosti psykiatriseen hoitoon yhteensovitettuna IPS-työhönvalmennus tuottaa tulosta

IPS – Sijoita ja Valmenna! -toimintamallin avulla jo yli kolmasosa työnhakijoista on päässyt palkkatöihin. Mielenterveyden häiriö ei ole työnteon este, kun rinnalla kulkee IPS-työhönvalmentaja. Uudenmaan aluekokeilussa tiedetään, että onnistuakseen IPS-palvelu edellyttää kuitenkin tiivistä ja keskustelevaa yhteistyötä IPS-työhönvalmentajan ja hoidosta vastaavan tiimin välillä.

IPS-työhönvalmennus (Indivual Placement and Support) on Yhdysvalloista lähtöisin oleva näyttöön perustuva tuetun työllistymisen menetelmä. Sillä tuetaan mielenterveyden häiriöihin sairastuneita henkilöitä saamaan töitä avoimilta työmarkkinoilta ja pärjäämään työssään.

HUS Psykiatrian ja Uudenmaan TE-toimiston hanke on yksi viidestä käynnissä olevasta alueellisesta kokeilusta, jossa IPS-toimintamalli otetaan käyttöön suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Hankkeen 18 työhönvalmentajaa ja kaksi tiiminvetäjää ovat maaliskuusta 2021 lähtien tarjonneet IPS-valmennusta HUS Psykiatrian poliklinikoilla Uudenmaan alueella. Työhönvalmennuksia on aluekokeilussa käynnissä yli 200. Työllistyneitä on yli 110.

IPS-menetelmä on yhdenmukainen recovery- eli toipumisorientaatioajattelun kanssa kiinnittäessään huomion toivon perspektiiviin ja hahmottaessaan työn sekä asiakkaan aktiivisen toimijuuden osaksi kuntoutumista. IPS-menetelmä on saamamme palautteen mukaan tuonut uutta toivoa sekä kuntoutujille että ammattilaisille.

Työllistyvää tuetaan kaikissa työelämän käänteissä

Keskeistä toimintamallissa on, että työllistyvää tuetaan niin onnistumisissa kuin epäonnistumisissakin, sillä niiltäkään ei tulla välttymään. Erehdykset ja pettymykset ovat luonnollinen osa työelämää.

Työllistymiseen kuluu onnistuessaankin aikaa, ja itse työllistyminen saa aikaan monenlaisia muutoksia. Muutokset niin työssä, työympäristössä, kuin hoidossa ja asiakkaan voinnissakin vaikuttavat asiakkaan kokonaistilanteeseen. Näistä muutoksista on oltava tietoisia sekä IPS-valmennuksen että hoidon puolella, jotta kielteisiä seuraamuksia voidaan ennaltaehkäistä.

Uudenmaan alueellisessa IPS-kokeilussa on järjestetty työhönvalmentajien ja muiden ammattilaisten yhteistyötä mallintavia yhteiskehittämisen työpajoja. Työpajat ovat osoittaneet, että IPS-palvelun integraatio psykiatriseen kuntoutukseen todella tukee kaukana työmarkkinoista olevien henkilöiden työllistymistä, ja työnteon merkityksen näkemistä osana hoitoa ja kuntoutumista.

IPS-työhönvalmennuksen onnistunut integroituminen osaksi hoitotiimejä takaa palvelun oikea-aikaisuuden, hyvän laadun ja tulokset. Hoitotiimiin kuuluminen ja siinä toimiminen lisäävät myös työhönvalmentajan työhyvinvointia. Onnistunut integraatio kuitenkin edellyttää kaikkien ajattelussa ja toiminnassa muutoksia.

Vastavuoroinen yhteistyö edistää yhteisiä tavoitteita

Toimivan yhteistyön vähimmäisvaatimus on varmistaa ajantasainen tiedon kulku, niin että IPS-valmentajat osallistuvat hoitotiimien kokouksiin ja viestittelyyn. Yhteisten kokousten tärkeys korostuu etenkin muutostilanteissa.

Työhönvalmentajien näkökulmasta yhteydenotot ja kutsut yhteisiin kokouksiin edesauttavat tiimiin sulautumista. Hoitotiimin näkökulmasta tutuimmiksi tulevat ne työhönvalmentajat, jotka työskentelevät paljon poliklinikan tiloissa ja pitävät työhuoneensa ovea auki. Yhteistyötä rakennetaan ja vahvistetaan myös yhteisillä kahvitauoilla.

Tehokkain ja helpoin tapa sujuvaan tiedonvaihtoon ja yhteydenpitoon olisi pääsy yhteiseen tietojärjestelmään. Tällaisen puuttuessa vaatii yhteistyö huomattavasti enemmän tietoisia tekoja ja sitä, että kaikki kantavat vastuuta vuorovaikutuksesta ja tiedonkulusta. Kun yhteistyö on vastavuoroista ja jouhevaa, edistää kukin osaltaan yhteisiä tavoitteita. Asiakkaan työllistymisestä tulee kaikkien yhteisten ponnistusten tulos.

IPS-palvelu on konkreettinen lisä mielenterveyspalveluiden palveluvalikkoon

Työhönvalmentajien läsnäolo psykiatrisessa tiimissä herättää pohtimaan työllistymisen mahdollisuutta yhä useamman henkilön kohdalla. Tämä vahvistaa ymmärrystä siitä, että työ on kaikille kuuluva oikeus.

Valtionavustushaku IPS-toimintamallin levittämiseksi uusille hyvinvointialueille on auki 1.9.–6.10.2022. Käynnissä olevien alueellisten kokeilujen tulokset ovat osoittaneet, että toimintamalli on vaikuttava myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Kehotamme hakemaan mukaan yhteiseen työhön yhdenvertaisempien työmarkkinoiden edistämiseksi.

Lisää tietoa valtionavustushausta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *