Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijat jakavat blogissa henkilökohtaisia näkemyksiään ajankohtaisista aiheista. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Kunniaan liittyvään väkivaltaan on puututtava ilman yhteisöjen leimaamista

Suomessa on annettu muutama rikostuomio kunniaan liittyvästä väkivallasta ja viranomaisia on ohjeistettu puuttumaan siihen tehokkaammin. Tyypillisesti rikosuutisiin päätyy useamman henkilön yhteistuumin toteuttama väkivaltarikos, jonka motiiviksi on kerrottu väkivallan tekijän tai tämän yhteisön maineen suojeleminen tai palauttaminen.

Kunniaan liittyvä väkivalta on kuitenkin paljon yleisempää ja monisyisempää kuin siitä annettavat tuomiot.

Ilmiö jää usein piiloon, sillä sen muodot eivät aina täytä rikoslain tunnusmerkistöä. Uhrien kertomuksissa toistuu varsinaisia väkivallantekoja edeltänyt pitkäkestoinen henkinen väkivalta ja kontrolli. Olisiko väkivallantekoja voitu estää...

Kohti osallisuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa

3 min

Viime aikojen vapaa-ajan haasteena on ollut takkuileva, vaikkakin uusi tietokone. Kun ostaa laadukkaan uuden tuotteen, olettaa että se toimii. Ei kuulemma enää nykyisin, maailma on muuttunut siltäkin osin. Eivät ne kaikki muutkaan vempaimet uutena toimi.

Onneksi sain apua ja onneksi huolto-ohjelma on matkassa mukana. Voi hymyillä taas auringon kanssa yhdessä. Tästä aasinsillalla eteenpäin.

Asiakaspalvelukokemus jää mieleen – olipa se erityisen hyvää tai huonoa

Mikä palvelukokemus jäi sinulle viimeksi mieleesi? Mikä teki siitä niin ainutlaatuisen, että muistat sen...

Sanoista teoiksi – sanastotyöstä on hyötyä muutoksissa

Mitä ymmärrät hoitotakuulla? Jos olet kansalainen, ajattelet ehkä, että terveyskeskuksella on velvollisuus ottaa sinut hoitoon, kun olet sairas. Tilastoasiantuntija saattaa selittää käsitettä hoitoonpääsyn lakisääteisillä kriteereillä. Potilastiedon kirjaamisohjeita laativa pohtii, kuinka potilastietojärjestelmän aikaleima todentaa potilaan hoitoonpääsyn toteutumista.

Juristi saattaisi kieltää kokonaan käsitteen käytön – terveydenhuollossa ei ole ”subjektiivista oikeutta hoitoon aina, kun itse haluaa”.

Mitä siis tarkoitat hoitotakuu-sanalla, ja onko se sama asia kuin hoitoonpääsy? Mihin käyttöön tarvitset eri käsitteitä? Vastauksistasi ovat erityisen kiinnostuneita sanastotyön ammattilaiset.

Sanoilla ja...

Lakipykälistä yhdenvertaisiin käytäntöihin – haasteita ja esimerkkejä aikuistuvien nuorten tarpeenmukaisesta tuesta ja palveluista

Nuorten tuen ja palveluiden saamista määritellään kymmenissä eri laeissa, jotka helposti ohjaavat ammattilaiset ja nuoret toimimaan siiloissa. Esimerkiksi lastensuojelun jälkihuollon palvelut perustuvat lastensuojelulakiin. Ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tulleiden aikuistuvien nuorten tukitoimet taas perustuvat kotoutumista edistävän lain soveltamiseen.

Tämä ohjaa ammattilaista lähestymään aikuistuvan nuoren haasteita tietystä tulokulmasta.

Suomen kansalaisilla on erilaisia oikeuksia verrattuna turvapaikanhakijoihin tai oleskeluluvan saaneisiin. Myös eri lakien henki eroaa toisistaan. Esimerkiksi lastensuojelulaki tarjoaa nuorelle subjektiivisen oikeuden tukeen ja palveluihin, kun taas nykyinen kotoutumista edistävä...

Mitä tarvitaan, että haastavassa työmarkkina-asemassa oleva henkilö työllistyy?

3 min

Otsikon kysymykseen ei ole yhtä tyhjentävää vastausta, sillä ihmisten tuen tarpeet ovat yksilöllisiä ja elämäntilanteet vaihtelevat suuresti. Työllistymisen tuen hyviä käytänteitä ja onnistumisen avaimia voidaan kuitenkin löytää.

Haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä edistäneessä Ilona-hankkeessa testattiin uudenlaisia työllistymistä tukevia menetelmiä yhteiskunnallisiin yrityksiin. Menetelmiä testasivat Silta-Valmennusyhdistys ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.

Esittelen neljä pointtia, jotka nousivat onnistumisen avaintekijöiksi, kun hankkeen työllistymistä edistäviin valmennuksiin osallistuneita asiakkaita haastateltiin:

1. Työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen

Ilona-hankkeen valmennuksissa kiinnitettiin erityistä huomiota asiakkaan työ- ja toimintakyvyn tukemiseen. Asiakkaille oli...

Koko perhe hyötyy synnyttäneen äidin hyvästä hoidosta ja seurannasta

6 min

Naisen kehossa ja mielessä tapahtuu raskausaikana ja synnytyksen jälkeen muutoksia, jotka vaikuttavat koko perheen hyvinvointiin. Neuvolassa on tärkeää seurata äidin raskaudenjälkeistä palautumista yksilöllisesti ja herkin korvin.

Imetysajan ruokavalion ja synnytyksen jälkeisen liikunnan ohjaus, lantionpohjan ja vatsalihasten palautumisen seuranta, mielialan madaltumisen tunnistaminen ja raskausdiabeetikon pitkäjänteinen jatko-ohjanta edistävät synnytyksen jälkeen äidin fyysistä ja psyykkistä terveyttä.

Neuvolan laadukkaat vastaanotto- ja kotikäynnit sekä synnytyksen jälkitarkastus, luottamuksellinen kohtaaminen asiakasperheiden kanssa sekä hoidon jatkuvuus ovat yhteydessä äitien ja perheiden hyvinvointiin. Siksi...

Tulevien hyvinvointialueiden väkivallan vastaisen työn rakenteiden kehittäminen etenee

5 min

Sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa. Väkivallan vastaisen työn kehittämisen näkökulmasta yhä useammat alueet pohtivat nyt aktiivisesti, millaiset rakenteet ja yhteistoimintamalli heidän alueilleen kannattaa muodostaa.

Monilla alueilla ja paikkakunnilla on tehty vuosia hyvin onnistunutta ja laaja-alaista verkostoyhteistyötä väkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Muutoksessa on tärkeää kiinnittää huomiota poikkileikkaavaan yhteistyöhön, sillä niin kansallisten suositusten kuin velvoittavien ihmisoikeussopimusten myötä poikkihallinnollisuus on todettu tehokkaimmaksi tavaksi puuttua väkivaltaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee alueiden väkivallan vastaisten rakenteiden edistämistä monella eri...

Sukupuolella väliä kielessä? – THL luopuu sukupuolitetuista ammattinimikkeistä

5 min

Ajattelemme usein, että suomeksi on helppo olla tasa-arvoinen. Suomessa on sukupuolineutraali persoonapronomini hän. Sanoilla ei ole kieliopillisia sukuja. Tiedemiehet, laulajattaret ja muut vanhahtavat ilmaisut ovat pitkälti historiaa.

Työelämässämme erilaisia mies-päätteisiä nimikkeitä on useita. Esimerkiksi Tilastokeskuksen vuoden 2010 ammattihakemistossa on yhä yli 600 mies-loppuista nimikettä. Määrä on pikemminkin lisääntynyt kuin vähenemään päin. Myös lainsäädännössä erilaisia miesloppuisia nimikkeitä, luottamus-, asia- ja muita ammattimiehiä, on edelleen kymmeniä.

Tutkimusten mukaan naissukupuoli merkitään usein etuliitteenä näkyviin sellaisissakin sanoissa, joiden lähtökohtaisesti pitäisi...

Itsemurhien ehkäisy tänään

5 min

Suomessa Itsemurhakuolleisuus on puolittunut vuoden 1990 jälkeen. Tämän myönteisen kehityksen ei voida edellyttää jatkuvan Suomessa ilman toimenpiteitä itsemurhien ehkäisemiseksi. Vuonna 2019 Suomessa itsemurhakuolemia oli 746.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi laatimansa mielenterveysstrategian helmikuussa 2020. Se ulottuu vuoteen 2030 saakka ja sisältää itsemurhien ehkäisyohjelman. Osa mielenterveysstrategian rahoituksesta kohdennetaan itsemurhien ehkäisyä kehittäviin toimenpiteisiin. Itsemurhien ehkäisyohjelmassa on 36 toimenpide-ehdotusta itsemurhakuolemien estämiseksi.

Koronavirusepidemia ei ole lisännyt itsemurhakuolemia

Monessa maassa koronaviruspandemialla tai sen takia tehdyillä yhteiskunnallisilla rajoitustoimilla on ollut kielteisiä vaikutuksia mielenterveyteen. Mielenterveyshäiriöiden...

Sairauden ja työttömyyden yhdistelmä aiheuttaa helposti sosiaaliturvan sudenkuopan

"Miksei kukaan ole kertonut?" asiakas kysyy, katsetta vältellen, kun työvoimavirkailija kertoo hänelle, miten sairauden ja sosiaaliturvan kanssa kannattaa toimia. 

Sairausloma voi yhtäältä olla helpotus, mutta toisaalta siitä voi byrokratiaviidakkoineen tulla sudenkuoppa, joka hidastaa toipumista. Voi käydä niinkin, että sairauslomalla oleva työnhakija ei saa asianmukaisia etuuksia tai tarvitsemiaan palveluja oikea-aikaisesti. 

Esitämme ohessa viisi käytännön työssä ja tutkimuksessa havaittua sairauteen liittyvää sosiaaliturvan kompastuskiveä.

1. Etuuksien käsittely viivästyy, kun elämäntilanne muuttuu 

Sairauspäivärahan käsittely voi kestää niin pitkään, että se saa ihmisen...