Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijamme ottavat blogissa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, tulkitsevat yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksiä sekä esittävät uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Tasa-arvomalliin perustuva yhteisvanhemmuus voi jättää vanhemmat selviytymään keskenään

Lukuaika4 min

Ratkaiseva hetki yhteisvanhemmuuden eli vanhempien keskinäisen yhteistyön syntymiselle on ensimmäisen lapsen odotus ja syntymä. Juuri tuolloin vanhemmat neuvottelevat ja sopivat, miten he käytännössä järjestävät yhteisen lapsensa hoidon kotona ja jakavat perhevapaita sekä vastuita työelämässä.

Me suomalaiset pidämme liki itsestään selvänä vanhemmuuden vastuiden tasajakoa puolisoiden kesken. Monissa muissa kulttuureissa hoitovastuun kantaa pääasiassa äiti sekä ydinperhettä laajempi sosiaalinen verkosto ja laajennetun perheen aikuiset, usein naispuoliset jäsenet.

Perheiden lastenhoidon ja vanhemmuuden ratkaisut eivät tapahdu tyhjiössä. Näitä ratkaisuja ohjaavat yhteiskunnan...

Lue lisää Tasa-arvomalliin perustuva yhteisvanhemmuus voi jättää vanhemmat selviytymään keskenään

Millä kriteereillä tehdään lähete huumeet, alkoholi, lääkkeet -poliklinikalle ja miksi?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt ehdotuksen kriteereiksi, joiden mukaan sote-ammattilaiset ohjaavat potilaansa HAL-poliklinikoille (huumeet, alkoholi, lääkkeet). Ehdotus sisältää kymmenen kriteeriä, jotka käsittelevät raskauden aikaista tai raskautta edeltänyttä päihteiden käyttöä. Minkä tahansa kriteerin täyttyessä raskautta tulisi seurata erikoissairaanhoidossa.

Tällä hetkellä lähetekriteeristö HAL-poliklinikoille on kirjavaa ja alueellinen tasa-arvo ei toteudu. Yhdenmukaiset kriteerit ovat kaikkien etu: raskaana olevan henkilön, syntyvän lapsen ja sote-ammattilaisten. Miksi juuri nämä kymmenen kriteeriä ja miten ne perustellaan?

Alkoholin käyttö: AUDIT-pisteet ja muut havainnot

Potilaan...

Lue lisää Millä kriteereillä tehdään lähete huumeet, alkoholi, lääkkeet -poliklinikalle ja miksi?

Digitaaliset palvelut ovat mainio lisä, mutta niiden suunnittelu vaatii eettistä harkintaa

Ihminen hakeutui yksityiselle psykiatrille, jossa hän sai reseptin masennuslääkkeeseen ja kehotuksen tehdä verkossa olevan masennustestin sekä lukea itsehoito-ohjeet. Hän koki, että masennusta ei otettu tosissaan. Tilanne huononi entisestään.

Sosiaalisen raportoinnin asiakirjoista käy ilmi, että vaikeassa elämäntilanteessa ja lukuisten ongelmien keskellä painivia ihmisiä on ohjattu itsehoito-ohjeiden pariin. Jos ihmisen energia kuluu päivittäiseen selviytymiseen, ei ole realistista odottaa, että hän jaksaisi ponnistaa uuteen alkuun itsehoito-ohjeilla.

Hyvinvointialueilta kuuluu myös viestiä, että kartoittavan kyselyn tehtyään ihmiset ovat kokeneet jääneensä ilman...

Lue lisää Digitaaliset palvelut ovat mainio lisä, mutta niiden suunnittelu vaatii eettistä harkintaa

Puutiaisaivotulehduksen leviämiseen liittyvien riskien hallinta vaatii panostusta myös tulevaisuudessa

Ilmastonmuutos vaikuttaa useiden tautien leviämiseen. Erityisesti se koskettaa tauteja, joiden leviäminen on sidoksissa ympäristöön ja sen muutoksiin. Tällaisiin tauteihin kuuluu myös puutiaisten eli punkkien välityksellä leviävä puutiaisaivotulehdus eli TBE (Tick-Borne Encephalitis), jonka tapausmäärät ovat olleet jo pidempään tasaisessa kasvussa.

Kuva 1. Tartuntatautirekisteriin ilmoitettujen TBE-tartuntojen määrä vuosittain vuodesta 2006–2022.

Ilmaston- ja ympäristönmuutos on osa muuttuvaa tautitilannetta

Puutiaisten levittämien tautien yleisyyteen vaikuttavat monet seikat, jotka yhdessä muodostavat monitahoisen kokonaisuuden. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi ihmisten tapa liikkua viheralueilla, vallitseva ilmasto...

Lue lisää Puutiaisaivotulehduksen leviämiseen liittyvien riskien hallinta vaatii panostusta myös tulevaisuudessa

Vammaispalvelujen järjestäminen hyvinvointialueilla on vielä käymistilassa

Elettyämme nyt reilut yhdeksän kuukautta hyvinvointialueilla tiedämme jo hieman siitä, miten toiminta alueilla on käynnistynyt. Vammaispalvelujen keskiössä tulisi olla vammaispalvelujen tarkoitus: palveluilla mahdollistetaan ja varmistetaan vammaisten ihmisten osallistumismahdollisuuksia ja poistetaan yhdenvertaisuuden tiellä olevia esteitä.

Vammaisten henkilöiden oikeudet on huomioitu hyvinvointialueilla eri tavoin

Hyvinvointialueiden erilaisten toimintaa ja taloutta ohjaavien dokumenttien pohjalta arvioituna vammaisten henkilöiden oikeudet on huomioitu hyvinvointialueiden toiminnan suunnittelussa eri tavoin. Näkökulma vammaisuudesta vaihtelee eri hyvinvointialueilla, eikä vammaisten henkilöiden moninaisuus välttämättä näy hyvinvointialueiden dokumenteissa.  Joissain dokumenteissa...

Lue lisää Vammaispalvelujen järjestäminen hyvinvointialueilla on vielä käymistilassa

Nuorten mielenterveysoireet ovat yleistyneet – tarvitsemme tehokkaita ratkaisuja

Lukuaika3 min

Suomalaisnuorten itse raportoimat ahdistus- ja masennusoireet ovat yleistyneet viime vuosina. Vuoden 2023 kouluterveyskyselyssä kohtalaisia tai vaikeita ahdistusoireita raportoi yli 21 % peruskoulun 8–9-luokkalaisista. Masennusoireilusta ei vuoden 2023 tuloksia ole vielä julkaistu, mutta vuosien 2017 ja 2021 välillä oireilu yleistyi.

Samalla nuorten mielenterveyspalvelujen käyttö on kasvanut. Tämä liittynee toisaalta nuorten oireilun ja koetun kuormituksen lisääntymiseen, mutta voi myös heijastaa mielenterveysongelmiin liittyvien asenteiden muutosta sekä tuen ja hoidon tarpeen aikaisempaa parempaa tunnistamista. On kuitenkin huomioitava, että edelleen...

Lue lisää Nuorten mielenterveysoireet ovat yleistyneet – tarvitsemme tehokkaita ratkaisuja

Avainhenkilö kulkee väkivaltaa kohdanneen rinnalla

Lukuaika3 min

Palveluiden hajanaisuus ja puutteet palveluketjujen määrittelyssä voivat estää lähisuhdeväkivallan kokijoita ja tekijöitä saamasta tarvitsemaansa apua. On tärkeää, että palveluketjun eri vaiheissa työskentelevät ammattilaiset ymmärtävät lähisuhdeväkivaltaa ilmiönä ja osaavat tunnistaa sen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Etelä-Savon alueella kehitetty väkivaltatyön avainhenkilömalli on esimerkki toimivasta käytännöstä, jossa lähisuhdeväkivaltatyö ja -osaaminen on upotettu rakenteisiin. Siinä ammattilaisia koulutetaan tunnistamaan lähisuhdeväkivalta ja puuttumaan siihen osana omaa työtänsä.

Koulutetulla avainhenkilöllä on osaaminen perustason väkivaltatyöhön, jolloin hän pystyy tukemaan muita ammattilaisia ja olemaan väkivaltaa kohdanneen...

Lue lisää Avainhenkilö kulkee väkivaltaa kohdanneen rinnalla

Rakentava vuorovaikutus ja viestintä edellyttää tunneälyä

Lukuaika3 min

Tunneäly on kykyä tiedostaa ja hallita omia tunteitaan sekä taitoa huomioida toisen näkökulmia ja tunteita. Tunneäly on toimivan vuorovaikutuksen perusta. Sitä tarvitaan entistäkin enemmän aikana, jota värittävät erilaiset somemyrskyt ja vastakkainasettelu eri tavalla ajattelevien ihmisten välillä.

Tunteiden säätelyyn vaikuttavat erilaiset tekijät

Tunteiden säätelyyn vaikuttavat erilaiset yksilötekijät (esim. ikä, temperamentti, hormonitasot), ympäristötekijät (esim. varhaiset kokemukset, opittu malli, kulttuuri) ja tilannetekijät (esim. turhauttava tilanne, päihteet) toisiinsa kietoutuen. 

Varhaislapsuuden kokemukset, turvallisuuden tai turvattomuuden tunteet, ohjaavat usein tiedostamatta aikuisten toimintaa sosiaalisessa...

Lue lisää Rakentava vuorovaikutus ja viestintä edellyttää tunneälyä

Mitä opimme kesän rasismikeskustelusta? Miten tämä oppi heijastuu toiminnassa, arjessa, hallitustyöskentelyssä?

Hallitus julkisti viime viikolla rasisminvastaisen tiedonantonsa, jonka myötä kaikki hallituksen jäsenet sitoutuivat syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta edistävään työhön. Tiedonanto oli seurausta loppukesän rasismikeskustelusta.

Tiedonanto sisältää viisi osa-aluetta, jotka pyrkivät muun muassa työllisyyden rakenteellisen syrjinnän kitkemiseen, rasismia koskevan tietopohjan kartuttamiseen sekä virkahenkilöiden kouluttamiseen. Nämä ovat myös keskeisiä keinoja antirasismin edistämiseen yhteiskunnassa.

Miten yhdenvertaisuustyö näkyy hallituksen maahanmuuttopolitiikassa?

Samaan aikaan uusi hallitusohjelma sisältää useita maahanmuuttopoliittisia kiristyksiä. Miten siis yhdistää nämä kaksi? Herättävätkö ne ristiriitoja tulevalle hallitustyöskentelylle?

Kuvittele olevasi Suomesta vastavalmistunut kansainvälinen opiskelija,...

Lue lisää Mitä opimme kesän rasismikeskustelusta? Miten tämä oppi heijastuu toiminnassa, arjessa, hallitustyöskentelyssä?

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintamallit käyttöön arviointia ja käyttöönottoa vahvistamalla

Vaikuttavien hyvinvointia ja terveyttä edistävien (HYTE) toimintamallien tunnistaminen ja käyttäminen on tärkeää. Toimintamalleilla tarkoitetaan näyttöön perustuvia menetelmiä, jotka perustuvat luotettavaan tutkimus- ja asiantuntijatietoon ja joita muut voivat hyödyntää ja edelleen soveltaa.

HYTE-toimintamallien avulla voidaan edistää ihmisten ja elinympäristön hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa eriarvoisuutta.

Arviointitieto HYTE-toimintamallien vaikuttavuudesta auttaa alueiden ja kuntien päättäjiä ohjaamaan toimintaa vaikuttavaan suuntaan. HYTE-toimintamalleja löytyy usein terveyspalvelujärjestelmän ulkopuolelta esimerkiksi koulutuksen, kulttuurin, liikunnan, liikenteen, luonnon ja ravitsemuksen alueilta.

HYTE-toimintamalleille arviointijärjestelmä

THL kehittää HYTE-toimintamallien arviointijärjestelmää, johon kertyy...

Lue lisää Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintamallit käyttöön arviointia ja käyttöönottoa vahvistamalla