Taina Laajasalo

johtava asiantuntija Lapset, nuoret ja perheet, THL

Kirjoittajan blogeja

Seksuaaliväkivalta haavoittaa nuoren mieltä yhtä pahoin kuin pienemmänkin lapsen

7 min

Suurin osa lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta tehdään yli 13-vuotiaille. Vaikka nuoruusiässä kyky käsitellä ja jäsennellä kokemuksia kasvaa, ovat nuoruuden aikaiset seksuaaliväkivallan kokemukset joissakin tutkimuksissa yhdistyneet jopa vakavampaan ja monimuotoisempaan psyykkiseen oireiluun kuin pienemmillä lapsilla. Seksuaaliväkivaltaa kokeneilla nuorilla on lisäksi usein taustassaan aiempia haavoittuvuustekijöitä, jotka osaltaan ennustavat oireilun voimakkuutta. Lancetin tutkimuksessa (2019) tarkasteltiin 491 raiskauksen uhrien tukikeskukseen […]

Barnahus-hankkeessa rakennetaan mutkattomia palvelupolkuja väkivaltaa kokeneille lapsille

Suomalaislapset ovat väkivaltaepäilyselvittelyiden osalta keskenään eriarvoisessa asemassa. Vain osa lapsista ohjautuu yliopistosairaaloiden lasten ja nuorten oikeuspsykologian ja -psykiatrian yksiköihin, jotka ovat erikoistuneet lapseen kohdistuneiden seksuaali- ja pahoinpitelyrikosten selvittämiseen. Näiden yksiköiden toiminnalle on ominaista vahva moniammatillinen yhteistyö, tutkimusnäyttöön pohjautuvat menetelmät ja lapsiystävälliset tilat. Erikoistuneisiin yksiköihin ohjautuu arviolta vain alle viidennes lapsista ja perheistä, joissa lapsen epäillään joutuneen […]

Mittarit ja menetelmät – hyvä renki vai huono isäntä?

4 min

Muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakentässä on sekä perheiden että yhteiskunnan kannalta yhä tärkeämpää nostaa esiin ajantasaisia näyttöön perustuvia lasten, nuorten ja vanhempien terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä mittareita ja työmenetelmiä. Olemme havainneet, että niitä ei välttämättä edelleenkään tunneta riittävästi tai osata ottaa käyttöön asianmukaisella tavalla. Aitoa kohtaamista ei voi korvata millään Lapsen, nuoren ja vanhempien tilanne […]