Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Hyvinvointialueen päättäjä, säästä investoimalla opiskeluhuoltoon

Hyvinvointialueilla mietitään palvelujen järjestämistä niukoilla budjeteilla ja haluan muistuttaa sinua siitä, että voitte säästää investoimalla opiskeluhuoltopalveluihin.

Lue lisää Hyvinvointialueen päättäjä, säästä investoimalla opiskeluhuoltoon

Digitaaliset palvelut ovat mainio lisä, mutta niiden suunnittelu vaatii eettistä harkintaa

Ihminen hakeutui yksityiselle psykiatrille, jossa hän sai reseptin masennuslääkkeeseen ja kehotuksen tehdä Omaolon masennustestin sekä lukea itsehoito-ohjeet. Hän koki, että masennusta ei otettu tosissaan.

Lue lisää Digitaaliset palvelut ovat mainio lisä, mutta niiden suunnittelu vaatii eettistä harkintaa

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintamallit käyttöön arviointia ja käyttöönottoa vahvistamalla

Vaikuttavien hyvinvointia ja terveyttä edistävien (HYTE) toimintamallien tunnistaminen ja käyttäminen on tärkeää. Toimintamalleilla tarkoitetaan näyttöön perustuvia menetelmiä, jotka perustuvat luotettavaan tutkimus- ja asiantuntijatietoon ja joita muut voivat hyödyntää ja edelleen soveltaa.

Lue lisää Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintamallit käyttöön arviointia ja käyttöönottoa vahvistamalla

Poikkeus- ja kriisitilanteisiin varautuminen on aina ajankohtaista

Poikkeus- ja kriisitilanteisiin varautuminen on aina ajankohtaista ja erityisen tärkeää se on haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kannalta. Varautuminen on ennakoivaa ajattelua ja suunnittelua, jolla varmistetaan, että toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi myös erilaissa poikkeus- ja kriisitilanteissa.

Lue lisää Poikkeus- ja kriisitilanteisiin varautuminen on aina ajankohtaista

Toimeentulotuen tarvetta voidaan vähentää takaamalla ihmisille riittävä perusturva ja varhaista tukea

Perustoimeentulotukea saa noin 350 000 ihmistä vuodessa. Määrä on laskenut vuodesta 2020, jolloin saajia oli yli 400 000. Julkisuudessa on keskusteltu viime aikoina paljon, miten toimeentulotuen käyttöä voitaisiin saada edelleen vähenemään.

Lue lisää Toimeentulotuen tarvetta voidaan vähentää takaamalla ihmisille riittävä perusturva ja varhaista tukea