Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Toimeentulotuen määrässä ja lain kirjauksissa on epäsuhta – tuen taso olisi syytä asettaa tietoon perustuen eikä umpimähkään

Lain mukaan toimeentulotuki on taloudellinen tuki, jonka pitäisi turvata viimesijassa henkilön ja perheen toimeentulo. Toimeentulotukilaissa on listattu kaikkiaan yhdeksän päivittäistavararyhmää, jotka katetaan tuen perusosalla.

Lue lisää Toimeentulotuen määrässä ja lain kirjauksissa on epäsuhta – tuen taso olisi syytä asettaa tietoon perustuen eikä umpimähkään

Vammaissosiaalityöntekijällä pitää olla tilaa ja valtaa käyttää eettisesti kestävää harkintaa

Sosiaalityön harkinta on toimijuutta, jossa tehdään jatkuvia valintoja esimerkiksi siitä, mikä tehtävä on akuutein ja mitä voidaan siirtää eteenpäin. Vammaissosiaalityössä harkinta liittyy myös päätöksentekoon ja siihen, miten jokin asia ratkaistaan.

Lue lisää Vammaissosiaalityöntekijällä pitää olla tilaa ja valtaa käyttää eettisesti kestävää harkintaa

Turvallisen ja kriisejä kestävän yhteiskunnan perustana on sen sosiaalinen kestävyys

Kokonaisturvallisuus vaatii yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä viranomaisten, yritysten ja kansalaisten kesken, sillä kriisien ja uhkien hallinnassa tarvitaan moninaista ja -alaista asiantuntemusta ja tiedonvaihtoa.

Lue lisää Turvallisen ja kriisejä kestävän yhteiskunnan perustana on sen sosiaalinen kestävyys