Kuva Marke Hietanen-Peltolasta.

Marke Hietanen-Peltola

ylilääkäri Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen, THL

Kirjoittajan blogeja

Hyvinvointialueen päättäjä, säästä investoimalla opiskeluhuoltoon

Hyvinvointialueilla mietitään palvelujen järjestämistä niukoilla budjeteilla ja haluan muistuttaa sinua siitä, että voitte säästää investoimalla opiskeluhuoltopalveluihin.

Lue lisää Hyvinvointialueen päättäjä, säästä investoimalla opiskeluhuoltoon

Oppilaan runsaat koulupoissaolot huutavat opiskeluhuoltopalveluja yhteistyöhön

Varhainen puuttuminen on tärkeää. Jo 5–10 % poissaolot voivat vaatia opettajalta asiaan paneutumista ja yli 20 % poissaolot tarvitsevat aina perusteellista monialaista selvittelyä poissaolojen juurisyistä ja yksilöllisen tuen rakentamista.

Lue lisää Oppilaan runsaat koulupoissaolot huutavat opiskeluhuoltopalveluja yhteistyöhön

Opiskeluhuoltopalvelut tulisi koota yhdeksi kokonaisuudeksi hyvinvointialueilla

Opiskeluhuoltopalvelujen järjestäytyessä uudelleen, on aika luopua toimimattomista käytänteistä. On suunnattava tavoitteellisesti ja rohkeasti kohti oppilaiden ja opiskelijoiden sekä koulujen ja oppilaitosten tarpeita.

Lue lisää Opiskeluhuoltopalvelut tulisi koota yhdeksi kokonaisuudeksi hyvinvointialueilla

Iso satsaus nuorten mielenterveyteen – sadat opiskeluhuollon ammattilaiset kouluttautuvat uuteen malliin

Vuosi sitten kaikissa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman alueellisissa hankkeissa mietittiin, miten auttaa nuoria voimaan paremmin. Käynnistyi historiallinen yhteiskehittämisen hanke, jossa mukana on peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon toimijoita yliopistosairaaloita myöten. Yhteistyöhön kannusti huoli siitä, että apua hakevia nuoria ei pystytä riittävästi auttamaan edes yleisimmissä häiriöissä. Apu haluttiin tarjota nuoren arkiympäristössä eli kouluissa ja oppilaitoksissa. Koulutukset käynnissä koko Suomessa […]

Lue lisää Iso satsaus nuorten mielenterveyteen – sadat opiskeluhuollon ammattilaiset kouluttautuvat uuteen malliin

Opiskeluhuoltopalveluilla on nyt tuhannen taalan paikka

Lähiopetukseen palataan perusopetuksessa runsaaksi kahdeksi viikoksi ennen kesälomaa. Suurelle osalle oppilaita, perheitä, opettajia ja muuta koulun henkilöstöä paluu kouluun on mieluinen, vaikka toimintaa ohjaa nyt ”uusi normaali”. Oppilaille kaverit ­– ja varmaan opettajatkin ­– ovat parhaimmillaan ”livenä”.  Tuttu kouluympäristö, päivittäinen kouluateria ja lähiopetus ovat nekin varmasti odotettuja poikkeuksellisen kevään jälkeen. Opettajat opettelevat toimimaan ehkä jopa etäopetustakin […]

Lue lisää Opiskeluhuoltopalveluilla on nyt tuhannen taalan paikka

Epidemian uhatessa neuvolan ja opiskeluhuollon tuki on entistä tärkeämpää

Vaikka koronavirus on päivien, viikkojen ja kenties kuukausienkin pääpuheenaihe, eivät muut hoidon ja tuen tarpeet ole valitettavasti jääneet tauolle, päinvastoin. Esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeet ovat kasvaneet merkittävästi sekä epidemiaan liittyvien uhkakuvien että rajoittamistoimenpiteiden vuoksi. Äitiys- ja lastenneuvolan sekä opiskeluhuollon palvelujen työ ja tuki onkin nyt tärkeämpää kuin koskaan ennen. Koronaepidemia vaikuttaa koko […]

Lue lisää Epidemian uhatessa neuvolan ja opiskeluhuollon tuki on entistä tärkeämpää

Ehkäisevissä palveluissa vain asiakaskunta on universaali – palvelut ovat yksilöllisiä

Universaali ehkäisevä terveydenhuolto on palvelua, jota tarjotaan kaikille tiettyyn kohderyhmään kuuluville riippumatta heidän terveydentilastaan. Kohderyhmä on valittu tunnettujen riskien tai elämänvaiheeseen liittyvän tuen tarpeen perusteella. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi terveystarkastusohjelman mukaiset käynnit äitiys- ja lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä työterveyshuollossa, kuten myös työttömien ja tietyn ikäisten vanhusten terveystarkastukset. Universaalius tarkoittaa kaikkien kohderyhmään kuuluvien pääsyä palvelujen […]

Lue lisää Ehkäisevissä palveluissa vain asiakaskunta on universaali – palvelut ovat yksilöllisiä

Opiskeluhuollolle suurempi rooli lasten ja nuorten mielenterveysongelmien hoitamisessa

Lukuaika5 min

Opiskeluhuolto on lasten ja nuorten arkiympäristöön viety hyvinvointia edistävä peruspalvelu. Työtä toteutetaan sekä koko kouluun kohdistuvana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona eli kouluterveydenhuollon sekä kuraattorin ja psykologin palveluina. Opiskeluhuollon potentiaali mielenterveyden tukemisessa tai pulmien hoidossa jää osin hyödyntämättä. Yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ei panosteta riittävästi ja osalle opetushenkilöstöä oma rooli tässä työssä on edelleen epäselvä. Vahvassa on […]

Lue lisää Opiskeluhuollolle suurempi rooli lasten ja nuorten mielenterveysongelmien hoitamisessa

Omakanta haastaa ammattilaisia hiomaan toimintatapojaan nuorten kanssa

Huom! Blogikirjoituksesta on poistettu 10 ja 12 vuoden ikärajoja koskeva osuus 4.6.2020. Omakannan käyttöönotto on tehnyt hyvää sekä potilaille että terveydenhuollon toimijoille. Verkkopalvelu, joka näyttää kansalaisen omat terveydenhuollossa kirjatut tiedot, on mullistanut toimintakenttää – pääasiassa hyvällä tavalla. Se on tehnyt potilaista entistä osallisempia omien terveysasioidensa hoidossa. Meidät terveydenhuollon ammattilaiset Omakanta on lempeästi ohjannut selkokielisempään kirjaamiseen […]

Lue lisää Omakanta haastaa ammattilaisia hiomaan toimintatapojaan nuorten kanssa