Lähiopetukseen palataan perusopetuksessa runsaaksi kahdeksi viikoksi ennen kesälomaa. Suurelle osalle oppilaita, perheitä, opettajia ja muuta koulun henkilöstöä paluu kouluun on mieluinen, vaikka toimintaa ohjaa nyt ”uusi normaali”.

Oppilaille kaverit ­– ja varmaan opettajatkin ­– ovat parhaimmillaan ”livenä”.  Tuttu kouluympäristö, päivittäinen kouluateria ja lähiopetus ovat nekin varmasti odotettuja poikkeuksellisen kevään jälkeen. Opettajat opettelevat toimimaan ehkä jopa etäopetustakin innovatiivisemmilla tavoilla.

Koulun tiloja on jo tarkasteltu aivan toisin silmin, käsienpesupaikkojen määriä kartoitettu ja siivouksen tehostamista suunniteltu. Järjestelemistä ja suunnittelemista on riittänyt kaikilla, myös opiskeluhuollon palveluissa.

Palveluja purettiin täysin väärällä hetkellä

Tiedämme monien lasten, nuorten ja perheiden joutuneen ahtaalle etäopetuksen ja muiden koronaepidemian aiheuttamien arjen muutosten vuoksi. Tuen ja avun tarpeen kasvu on ilmeistä ja kovin ymmärrettävää.

Pelottavaa on ollut seurata opiskeluhuoltopalvelujen, erityisesti kouluterveydenhuollon, pikaista purkua heti etäkoulun alkamisen jälkeen. Akuutti epidemiatilanne vaatii osaavaa väkeä, mutta monille palvelujen supistuksia tehneille alueille epidemia ei ole saapunut vieläkään.

Toki kentältä on kuulunut myös toisen suuntaisia viestejä. Osa etäopetuksen aikana täydellä resurssilla työtä jatkaneista terveydenhoitajista ja psykologeista on tuonut esiin, että terveystarkastuksiin ja muuhun asiakastyöhön on ollut kerrankin kunnolla aikaa. Tämä on onnekasta näiden oppilaiden osalta, mutta toisaalta kertoo karulla tavalla eriarvoisuudesta oppilaiden välillä eri kunnissa.

Opiskeluhuoltopalveluihin on satsattava juuri nyt

Lähiopetuksen taas alkaessa opiskeluhuollon palvelut on pikaisesti palautettava entiselle tasolle tai vahvistettava niitä. Hankalassa taloustilanteessakin on muistettava, että lasten ja nuorten palveluista säästäminen tulee todella kalliiksi. Tämä tuli todistetuksi jo 1990-luvulla.

Opiskeluhuollon ammattilaisten irtisanomiset, lomautukset tai muihin tehtäviin siirtämiset tällä poikkeuksellisella hetkellä vaarantavat etenkin heikommassa asemassa olevien lasten ja perheiden pärjäämistä.

Supersankarikaan ei pysty ihmeisiin kahdessa viikossa

Ehditäänkö kahdessa viikossa havaita ja paikata mahdolliset oppimisvajeet? Pystytäänkö kerimään auki kaikki etäopetuksen aikana syntyneet huolivyyhdet? Onko mahdollista edes jatkaa siitä, mihin jäätiin etäopetukseen siirryttäessä?

Kaikkea ei voi eikä tarvitse edes yrittää parissa viikossa hoitaa – odotusten on oltava kohtuullisia. Supersankarin viittaa ei kannata kenenkään havitella eikä ihmetekoja lie näkyvissä kouluissakaan.

Monen huolta herättävän oppilaan tilanne voi helpottua jo sillä, että hän pääsee taas tapaamaan kavereita ja opettajaa sekä tuntee kuuluvansa porukkaan. Joillekin se, että pääsee koulupäivän ajaksi pois kodin ahdistavasta tai uhkaavasta ilmapiiristä, on parasta mitä voi ajatella.

Ei ihmeisiin, mutta paljoon pystytään jo muutamassa viikossa. Kyse ei ole vain mahdollisesti syntyneiden säröjen pikaliimauksesta toukokuun loppupuoliskolla, vaan työtä tehdään – niin kuin aina – oppilaiden koko tulevaisuutta varten.

Läsnä ja tavoitettavissa – se riittää ihmeteoksi

Opiskeluhuollon palvelujen ammattilaisilla eli terveydenhoitajilla, kuraattoreilla, psykologeilla ja lääkäreillä on nyt alkamassa merkittävä työrupeama. On äärimmäisen tärkeää, että palvelujen ammattilaiset ovat nyt mukana oppilaiden arjessa. Jo heidän läsnäolonsa koululla luo osaltaan turvallista ilmapiiriä sekä oppilaille että opettajille.

Vaikka monenlaista on jäänyt tekemättä kevään aikana, nyt on aika keskittyä ensisijaisesti siihen, että opiskeluhuollon palvelut ovat oppilaiden saatavilla heidän tarpeidensa mukaisesti. Mutta miten onnistuttaisiin järjestämään palvelut siten, että ovi vastaanotolle ja tapaamisiin olisi ikään kuin koko ajan raollaan?

Palvelujen käyttöön olisi nyt kannustettava sekä oppilaita että vanhempia. Palveluista tiedottaminen onkin yksi kiireellisimmistä tehtävistä, ja se tapahtuu oikea-aikaisimmin jo ennen kouluihin palaamista.

On luonnollisesti jatkettava työskentelyä niiden oppilaiden kanssa, jotka ovat olleet tuen piirissä koko ajan. Erityisen tärkeää on saada opiskeluhuollon tuen piiriin ne, joiden tuki on katkennut etäopetuksen aikana. Uusia tuen tarvitsijoitakin on varmasti, ja työskentely heidän kanssaan on saatava alulle ripeästi. On myös muistettava, että osalla oppilaista koulutyö ja sosiaaliset suhteet sujuivat paremmin etäopetuksessa, esimerkiksi koulukiusatuille paluu lähiopetukseen voi tuntua vaikealta.

Opettajille on etäopetuksen aikana voinut herätä huoli oppilaista. Lähiopetuksessa he myös nopeasti havaitsevat mahdolliset muutokset oppilaiden hyvinvoinnissa. Kevään lyhyenä lähikouluaikana yhteistyö opettajien kanssa korostuu. On hyvä kerrata yhteiset toimintamallit, muun muassa mahdollisuus konsultoida ja velvollisuus ohjata opiskeluhuoltopalveluihin.

Oppilaan huolet ja pahoinvointi eivät lomaile kesällä

Nyt jos koskaan on opiskeluhuollon palvelujen kesäajan toiminnalle tarvetta ja perusteita. Kesä ja loma ovat toki suurimmalle osalle oppilaista riemun ja vapauden aikaa, mutta joidenkin tilanne ehkä vaikeutuu entisestään. Vaikka oppilaat lomailevat, huolet eivät vaihda vapaalle.

Korona-aika kuormittaa perheitä vielä pitkään. Taloudellinen ahdinko painaa lomautettuja ja työttömäksi jääneitä vanhempia. Riski väkivallan sekä päihde- ja mielenterveyspulmien lisääntymiseen on suuri. Huoli omasta, perheen ja muiden läheisten terveydestä, pärjäämisestä ja tulevaisuudesta pyörii niin lasten ja nuorten kuin vanhempienkin ajatuksissa. Niillä lapsilla, joilla ei ollut riittäviä turvaverkkoja etäopetuksen aikana, ei ole niitä todennäköisesti kesälläkään.

Oppilaille on kesäaikaan tarjottu opiskeluhuollon palveluja vaihtelevasti eri kunnissa. Kesäterkkaritoiminta on joillakin alueilla jo perinne, samoin kuraattorien ja psykologien asiakastyön jatkuminen. Toisaalla heitä käytetään sijaisina muissa tehtävissä, jolloin lapset ja nuoret jäävät kesäksi ilman palveluja.

Koulujen loman aikana on lisäksi hyvä tilaisuus paikata kertynyttä palveluvelkaa eli tehdä esimerkiksi rästiin jääneitä terveystarkastuksia ja oppimistutkimuksia.

Tänä erityisenä kesänä kaikki opiskeluhuollon palveluista vastaavat tahot osaavat varmasti valita viisaasti ja pitävät palvelut saatavilla koko ajan. Näin myös varmistetaan tuen jatkuminen keskeytyksettä syksyyn, jolloin koulutyöhön taas palataan. Olipa sen toteutustapa silloin mikä tahansa, tulee opiskeluhuollon palvelujen edelleen olla vahvasti lasten, nuorten ja perheiden tukena.

Käytetään taitavasti tämä tuhannen taalan paikka!

Lisätietoa:

Opiskeluhuoltopalvelujen järjestäminen lähiopetukseen palattaessa

Neuvolan ja opiskeluhuollon palvelujen järjestäminen koronavirustilanteessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset palvelut COVID-19-epidemian aikana

Sosiaali- ja terveysministeriön korona-verkkolähetys kuntiin 6.5.2020

COVID-19-epidemian vaikutukset väestön palvelutarpeisiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen : nopea vaikutusarvio. THL. Raportti, 8/2020.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana

Lähiopetukseen palaaminen perusopetuksessa, OPH

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *