Kuva Päivi Lindbergistä.

Päivi Lindberg

johtava asiantuntija Horisontaalitoiminnot, THL

Kirjoittajan blogeja

Nuotiopiirillä kouluväkivaltaa ratkomassa – ei kenenkään ja kuitenkin kaikkien yhteinen asia

Koulukiusaaminen on yleistä. Vuoden 2023 kouluterveyskyselyn mukaan viikoittaista kiusaamista muiden oppilaiden taholta oli kokenut hieman alle joka kymmenes perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaista (pojat 8 % ja tytöt 9 %) sekä 8. ja 9. luokan oppilaista (pojat 8 % ja tytöt 7 %).

Lue lisää Nuotiopiirillä kouluväkivaltaa ratkomassa – ei kenenkään ja kuitenkin kaikkien yhteinen asia

Lasten ja nuorten tunne yhteisöön kuulumisesta tukee hyvinvointia – lapsistrategia osallisuutta lisäämässä

Lasten ja nuorten osallisuutta edistetään toimivilla palveluilla ja rakenteilla. Niitä taas edistetään sisällyttämällä kaikkiin strategisiin päätöksiin lapsivaikutusten arviointi.

Lue lisää Lasten ja nuorten tunne yhteisöön kuulumisesta tukee hyvinvointia – lapsistrategia osallisuutta lisäämässä

Jokainen meistä voi toteuttaa lapsiystävällisyyttä

Lukuaika4 min

”Odotan lapseni kanssa lääkärin vastaanottoa odotushuoneessa. Vastaanottohuoneesta kuuluu lapsen nimi kutsuvasti huudettuna  – 1,5-vuotias lapseni on selvästi kiinnostunut. Huoneessa lasta odottaa lääkäri istuen lattialla muutama lelu kädessään. Hän kysyy, minkä lelun lapsi haluaa. Astumme sisään ja lääkäri jatkaa kontaktin luomista lapseen. Pikkuhiljaa hän siirtää katseensa minuun ja kysyy mitä perheellemme kuuluu. Vähitellen keskustelu siirtyy vastaanotolle tulon syyhyn. Koko vastaanotto tapahtuu lapsilähtöisesti. Koen tästä niin suurta iloa, että en meinaa pysyä liitoksissani!” […]

Lue lisää Jokainen meistä voi toteuttaa lapsiystävällisyyttä

Perhekeskuksen kohtaamispaikka tarjoaa toimintaa koko perheelle

Lukuaika5 min

”Mulle oli ainakin – varsinkin siellä alussa – tärkeää että niiku se kokemus, että teki tulitte, ja että joka kerta toivotetaan tervetulleeks.” Perhekeskuksen kohtaamispaikan toimintaan osallistuneen äidin kokemuksessa tiivistyy lapsi- ja perhepalvelujen tavoite siitä, että jokainen vanhempi ja lapsi voi kokea itsensä ainutlaatuiseksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Perhekeskuksen kohtaamispaikalla tarkoitetaan kaikille lapsille ja perheille […]

Lue lisää Perhekeskuksen kohtaamispaikka tarjoaa toimintaa koko perheelle

Kuule, ymmärrä, kohtaa – dialogin merkitys toimintakulttuurin kehittämisessä

Lukuaika3 min

”Mulle tuli tunne, että he aidosti ja oikeasti välittävät ja ovat kiinnostuneita siitä mitä tapahtuu.” Näin kommentoi eräs äiti Luo luottamusta – suojele lasta -verkkovalmennuksessa. Meillä kaikilla on esimerkkejä tilanteista, joissa meidät on kohdattu tai tilanteista, joissa emme ole tulleet kuulluksi. Voimme olla ammattilaisia tai vakituisia tai satunnaisia palvelujen käyttäjiä, mutta yhteisenä nimittäjänä kaikilla on […]

Lue lisää Kuule, ymmärrä, kohtaa – dialogin merkitys toimintakulttuurin kehittämisessä

Lapsiperheiden palveluja integroimalla synergiaa ja säästöjä

Lukuaika3 min

Minkälaista on monitoimijainen, dialoginen ja keskusteleva, lapsesta ja perheestä lähtevä, tarve- ja toivelähtöinen palvelujen toteuttaminen? Palvelujen integraatio on tällä hetkellä vahvasti esillä eurooppalaisessa keskustelussa. Euroopan sosiaalinen verkosto (European Social Network, ESN) on valmistellut arviointiraporttia sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen integraatiosta. Osana arviointiraportin valmistelua ESN järjesti seminaarin integroiduista palveluista Manchesterissä 5.-6.11.2015. Seminaarin keskusteluissa toistuivat muutamat teemat, jotka […]

Lue lisää Lapsiperheiden palveluja integroimalla synergiaa ja säästöjä