Päivi Lindberg

johtava asiantuntija Hyvinvointivaikuttajat, THL

Kirjoittajan blogeja

Jokainen meistä voi toteuttaa lapsiystävällisyyttä

4 min

”Odotan lapseni kanssa lääkärin vastaanottoa odotushuoneessa. Vastaanottohuoneesta kuuluu lapsen nimi kutsuvasti huudettuna  – 1,5-vuotias lapseni on selvästi kiinnostunut. Huoneessa lasta odottaa lääkäri istuen lattialla muutama lelu kädessään. Hän kysyy, minkä lelun lapsi haluaa. Astumme sisään ja lääkäri jatkaa kontaktin luomista lapseen. Pikkuhiljaa hän siirtää katseensa minuun ja kysyy mitä perheellemme kuuluu. Vähitellen keskustelu siirtyy vastaanotolle tulon syyhyn. Koko vastaanotto tapahtuu lapsilähtöisesti. Koen tästä niin suurta iloa, että en meinaa pysyä liitoksissani!” […]

Perhekeskuksen kohtaamispaikka tarjoaa toimintaa koko perheelle

5 min

”Mulle oli ainakin – varsinkin siellä alussa – tärkeää että niiku se kokemus, että teki tulitte, ja että joka kerta toivotetaan tervetulleeks.” Perhekeskuksen kohtaamispaikan toimintaan osallistuneen äidin kokemuksessa tiivistyy lapsi- ja perhepalvelujen tavoite siitä, että jokainen vanhempi ja lapsi voi kokea itsensä ainutlaatuiseksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Perhekeskuksen kohtaamispaikalla tarkoitetaan kaikille lapsille ja perheille […]

Kuule, ymmärrä, kohtaa – dialogin merkitys toimintakulttuurin kehittämisessä

3 min

”Mulle tuli tunne, että he aidosti ja oikeasti välittävät ja ovat kiinnostuneita siitä mitä tapahtuu.” Näin kommentoi eräs äiti Luo luottamusta – suojele lasta -verkkovalmennuksessa. Meillä kaikilla on esimerkkejä tilanteista, joissa meidät on kohdattu tai tilanteista, joissa emme ole tulleet kuulluksi. Voimme olla ammattilaisia tai vakituisia tai satunnaisia palvelujen käyttäjiä, mutta yhteisenä nimittäjänä kaikilla on […]

Lapsiperheiden palveluja integroimalla synergiaa ja säästöjä

3 min

Minkälaista on monitoimijainen, dialoginen ja keskusteleva, lapsesta ja perheestä lähtevä, tarve- ja toivelähtöinen palvelujen toteuttaminen? Palvelujen integraatio on tällä hetkellä vahvasti esillä eurooppalaisessa keskustelussa. Euroopan sosiaalinen verkosto (European Social Network, ESN) on valmistellut arviointiraporttia sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen integraatiosta. Osana arviointiraportin valmistelua ESN järjesti seminaarin integroiduista palveluista Manchesterissä 5.-6.11.2015. Seminaarin keskusteluissa toistuivat muutamat teemat, jotka […]