Lapsen oikeudet kuuluvat myös väkivaltaisesti oireilevalle nuorelle

Nuoren mielen hyvinvointi, blogisarjan tunnuskuva.

Näin lapsen oikeuksien päivänä nostamme esiin lapset, joita ei aina muisteta oikeuksista puhuttaessa. Ne lapset ja nuoret, jotka näkyvät yhteiskunnallisessa keskustelussa ongelmina, ja joiden elämästä meillä aikuisilla ei tunnu olevan mitään hyvää sanottavaa. Eli vakavasti väkivaltaisesti oireilevat nuoret. Näillä nuorilla on samat oikeudet ja perustarpeet kuin kaikilla lapsilla ja nuorilla. He kaipaavat turvaa, hyväksyntää ja kuulluksi tulemista, yhteisöön kuulumista, osallisuutta, lämpöä ja rakkautta.

Julkisuudessa on maalattu hyvin synkkää kuvaa väkivaltaisista nuorista. Heidät esitetään ikään kuin erillisenä ihmisryhmänä, joihin eivät päde samat arvot ja oikeudet kuin muihin. Heidän yksilölliset eronsa on häivytetty. Tämä on klassinen tapa toiseuttaa. Ryhmänä he näyttäytyvät kaukaisena, yhteiskunnasta irrallaan olevana, uhkaavana laumana, vaikka tosiasiassa jokaisella väkivaltaisella nuorella on oma tarinansa.

Nuori haluaa kuulua johonkin joukkoon

Ihminen on sosiaalinen olento, joka haluaa kuulua joukkoon ja tuntea olevansa hyväksytty. Jos nuori ei löydä omaa viiteryhmää koulusta tai harrastuksista, saattaa hän hakea hyväksyntää muualta. Joskus tällainen taho voi olla väkivaltaan ihannoivasti suhtautuva ryhmä, kuten katujengi tai ääriryhmä. Kun nuorelle ei ole tarjolla mahdollisuutta vaikuttaa yhteisöön, tulla arvotetuksi ja osalliseksi, saattaa nuori hakea huomiota käyttäytymällä mahdollisimman karusti. Huomiosta tulee silloin hyväksynnän ja arvostuksen korvike.

Aikuisista voi tuntua, että osa nuorista pyrkii käyttäytymään siten, että heistä ei pidettäisi. Usein on kuitenkin kyse aikaisemmissa suhteissa vaurioituneesta nuoresta, joka ei pysty ottamaan vastaan mitään hyvää. Nuoren voi olla vaikea päästää ketään lähelleen. Taustalla voi olla monenlaisia nuoren elämään liittyviä vaikeitakin asioita, kuten ongelmia varhaisissa suhteissa, perheen päihde- tai mielenterveyshaasteita tai turvattomuuden ja osattomuuden kokemusta.

Perheiden ja muiden kasvuympäristöjen tukeminen on ensiarvoisen tärkeää

Nuoruusiässä esiintyviä käytöshäiriöitä, päihteidenkäyttöä tai väkivaltaisuutta voidaan parhaiten ehkäistä tukemalla perheitä varhain ja riittävästi. On tärkeää tunnistaa jo varhaislapsuudessa heikotkin signaalit lapsen ja perheen pahoinvoinnista ja toimia silloin, kun toimintamahdollisuuksia on vielä paljon.

Lasten ja perheiden kasvuympäristöjä sekä peruspalveluja tulee vahvistaa. Myös ekosysteemistä vastuunkantoa, jossa kaikki vaikuttavat poliittiset päätökset ja toimijat huomioidaan, on voimistettava. Tämä tarkoittaa resursointia. Nuoria kiinnostavaa toimintaa, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja sekä perheille ja lähiyhteisöille tarjottavaa tukea tarvitaan. Kouluihin on satsattava, sillä siellä helposti lähestyttävä aikuinen voi olla hyvin tärkeä nuoren elämälle. Osa nuorista tarvitsee vankempaa tukeaesim. lastensuojelua.

Nuorten hyvinvointi on koko yhteiskunnan etu

Nuorten katuväkivalta ja jengiytyminen, samoin kuin muu omaa ja muiden hyvinvointia vahingoittava käytös, syntyy ja kasvaa näköalattomuudesta, ulkopuolisuuden tunteesta ja merkityksettömyyden kokemuksesta.

Väkivaltaisen käytöksen ehkäisyyn, ja siihen puuttumiseen, tarvitaan monia toimia. Niiden avulla voidaan luoda toivoa ja avata uusia mahdollisuuksia sekä näköaloja. Jotta elämä kantaisi eteenpäin, on tärkeää tukea nuoren resilienssin kasvua.

Tiedämme, että näköalattomuus vahvistaa segregaatiota ja vahingollisten alakulttuurien muodostumista, kun taas osallisuus opiskeluun, työelämään ja harrastuksiin rakentaa merkityksellisiä yhteisöjä sekä sitouttaa ihmisiä yhteiskuntaan. Nuorten haastava käyttäytyminen vaatii meitä aikuisia muistamaan lapsen oikeudet ja yrittämään kaikin tavoin löytää yhteinen sävel nuorten kanssa. Työ vaatii pitkäjänteisyyttä. Emme saa luovuttaa!

Hyvää lapsenoikeuksien päivää kaikille.

Lue lisää:

Lapsen oikeuksien sopimus

Blogi on osa Nuoren mielen hyvinvointi -sarjaa, jossa kerromme työstämme nuorten hyvinvoinnin eteen, sekä nostamme nuorten osallisuutta ja hyvinvointia tukevia ratkaisuja.

Sarjassa aiemmin julkaistut blogit:

Koulun aikuisilla on aidosti paljon mahdollisuuksia vahvistaa nuoren mielen hyvinvointia

Nuorten mielenterveysoireet ovat yleistyneet – tarvitsemme tehokkaita ratkaisuja

Toiminnallisessa dialogissa nuoren viha pienenee

Lasten ja nuorten tunne yhteisöön kuulumisesta tukee hyvinvointia – lapsistrategia osallisuutta lisäämässä

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *