Pia Eriksson

erikoistutkija Erityispalvelut, THL

Kirjoittajan blogeja

Lapsen kuuntelu ja empaattinen vuorovaikutus lisäävät lapsen osallisuutta lastensuojelun rajoitustoimenpiteissä

Lukuaika3 min

Lastensuojelun sijaishuollossa käytettävät rajoitustoimenpiteet puhuttavat niin lastensuojelun ammattilaisia kuin asiakkaina olevia lapsia ja nuoria, eikä syyttä: rajoitustoimenpiteillä puututaan aina lapsen perus- ja ihmisoikeuksiin.

Lue lisää Lapsen kuuntelu ja empaattinen vuorovaikutus lisäävät lapsen osallisuutta lastensuojelun rajoitustoimenpiteissä

Koronasta seurannut digiloikka korosti sijaishuollossa olevien lasten keskinäistä eriarvoisuutta

Lukuaika6 min

Korona on vaikuttanut erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien elämään. Yksi näistä ryhmistä on kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset, joita Suomessa on yli 18 000. Meneillään oleva tutkimushanke selvittää, miten korona vaikuttaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten oikeuksien toteutumiseen, ihmissuhteisiin, hyvinvointiin, mielenterveyteen ja palvelujen saatavuuteen. Samalla tarkastellaan koronan vaikutuksia sijaishuollon palvelujärjestelmään ja toimintaan. Tutkimus osoittaa, että koronakriisi korostaa myös […]

Lue lisää Koronasta seurannut digiloikka korosti sijaishuollossa olevien lasten keskinäistä eriarvoisuutta

Lastensuojelun laadukkaista laitospaikoista on krooninen pula

Lukuaika8 min

Jokaisella sijaishuollon tarpeessa olevalla lapsella on oikeus saada sijaishuoltopaikka, joka vastaa juuri hänen tarpeitaan (LsL 50 §). Eri-ikäisten ja erilaisten lasten sijaishuollon tarpeiden kirjo on valtava, tavanomaisesta perhearjesta erikoistuneimpaan laitoskuntoutukseen.  Myös sijaishuollon palvelutuotannon kenttä on hyvin monimuotoinen koostuen toimeksiantosuhteisista ja ammatillisista perhekodeista sekä erikokoisista laitoksista. Tuoreimman lastensuojelutilaston (THL 2019) mukaan kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on […]

Lue lisää Lastensuojelun laadukkaista laitospaikoista on krooninen pula

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kuormitus ei kevene ilman lisäresurssia

Lukuaika4 min

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan 7.3.2018 julkaistussa väliraportissa Selvityshenkilön arvio lastensuojelun henkilöstön riittävyydestä ja ratkaisuehdotukset kuormituksen vähentämiseksi (pdf) todetaan, että lastensuojelun sosiaalityön kuormitus on vakava ongelma. Raportin tuli vastata selvityshenkilön kiireisimpään tehtävänantoon: arvioida lastensuojelun henkilöstön riittävyyttä ja ehdottaa nopeasti vaikuttavia ratkaisuja työntekijöiden kuormituksen ja vaihtuvuuden vähentämiseksi sekä lastensuojelun laadun varmistamiseksi. Väliraportin monet sinänsä kannatettavat ehdotukset eivät kuitenkaan tunnu […]

Lue lisää Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kuormitus ei kevene ilman lisäresurssia

Lastensuojelun tietoaukkoja paikkaamassa – kaivattua tietoa sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Lukuaika5 min

Huhtikuussa tulee kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun Suomessa julkaistiin ns. menneisyystutkimus sijoitettuina olleiden lasten kokemasta kaltoinkohtelusta. Sen lukeminen pysäyttää ja ahdistaa. Raportti pakottaa kysymään, millaisia kokemuksia tällä hetkellä sijaisperheissä, ammatillisissa perhekodeissa ja lastensuojelulaitoksissa elävillä lapsilla ja nuorilla on? Mitä tosiasiallisesti tiedämme heidän hyvinvoinnistaan? Miten voimme kehittää sijoitetuille lapsille ja nuorille suunnattua tukea ja palveluita, jos […]

Lue lisää Lastensuojelun tietoaukkoja paikkaamassa – kaivattua tietoa sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvoinnista