Tarja Heino

tutkimusprofessori Erityispalvelut, THL

Kirjoittajan blogeja

Koronasta seurannut digiloikka korosti sijaishuollossa olevien lasten keskinäistä eriarvoisuutta

Korona on vaikuttanut erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien elämään. Yksi näistä ryhmistä on kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset, joita Suomessa on yli 18 000. Meneillään oleva tutkimushanke selvittää, miten korona vaikuttaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten oikeuksien toteutumiseen, ihmissuhteisiin, hyvinvointiin, mielenterveyteen ja palvelujen saatavuuteen. Samalla tarkastellaan koronan vaikutuksia sijaishuollon palvelujärjestelmään ja toimintaan. Tutkimus osoittaa, että koronakriisi korostaa myös […]

Sijoitetun lapsen jälkihuollon toteutumiseen ja vaikuttavuuteen tulee panostaa

8 min

Vuonna 2019 kodin ulkopuolelle oli sijoitettu lähes 19 000 lasta ja nuorta. Sijoituksen jälkeen lapsi tai nuori on oikeutettu jälkihuoltoon. Jälkihuollon tuki tarkoittaa, että noin 8 000 (16–21-vuotiasta) nuorta on sijoituksen jälkeen erilaisen tuen piirissä, ja lisäksi 1 500 lasta ja nuorta jatkoi asumistaan sijoituspaikassa. Jälkihuollolla tarkoitetaan lain mukaan sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen päättymisen […]

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kuormitus ei kevene ilman lisäresurssia

4 min

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan 7.3.2018 julkaistussa väliraportissa Selvityshenkilön arvio lastensuojelun henkilöstön riittävyydestä ja ratkaisuehdotukset kuormituksen vähentämiseksi (pdf) todetaan, että lastensuojelun sosiaalityön kuormitus on vakava ongelma. Raportin tuli vastata selvityshenkilön kiireisimpään tehtävänantoon: arvioida lastensuojelun henkilöstön riittävyyttä ja ehdottaa nopeasti vaikuttavia ratkaisuja työntekijöiden kuormituksen ja vaihtuvuuden vähentämiseksi sekä lastensuojelun laadun varmistamiseksi. Väliraportin monet sinänsä kannatettavat ehdotukset eivät kuitenkaan tunnu […]

Lastensuojelun palveluntuottajien avoin rekisteri vaihtoehdoksi kilpailutukselle

10 min

Alkusyksystä kuulin, että Posti on voittanut erään kaupungin lastensuojelun perhetyön kilpailutuksen. Kyse ei ollut valeuutisesta. Olemme sellaisen ilmiön äärellä, jossa isot toimijat pyrkivät uudelle alalle alihintaan, tekevät tappiolla muutaman vuoden ja kartuttavat sinä aikana osaamista. Organisaatio voi tehdä tarjouksen ilman että sillä on mitään aikaisempaa kokemusta kyseisen palvelun tuottajana. Se voi ryhtyä rekrytoimaan henkilökuntaa sen […]

Valta ja vastuu tasapainoon lastensuojelussa

7 min

Tänä vuonna julkaistu tutkimus ”Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983” on nostanut näkyvästi esiin epäoikeudenmukaisia käytäntöjä ja lasten kaltoinkohtelua lastensuojelun sijaishuollossa. Ne johtivat myös julkisen vallan anteeksipyyntöön kaikilta sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneilta. Anteeksipyynnön esitti lapsen oikeuksien päivän tilaisuudessa 20.11.2016 ministeri Juha Rehula. Selvityksen tulokset riipaisevat. Kuvaukset ahdistavat. Vastaavaa tutkimusta ei ole käytettävissä tämän päivän tilanteesta. Kuulemme nuorilta asiakkailta […]