Juhani Eskola

pääjohtaja THL

Kirjoittajan blogeja

Lapset ja nuoret haluavat kuulua joukkoon ja tulla kuulluksi

Lukuaika3 min

Ovatko lasten ja nuorten hyvinvoinnin peruspilarit kunnossa? Pohdimme viime perjantaina Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johdon työpajassa yhdessä asiantuntijajoukkomme kanssa sitä, miten lapset ja nuoret Suomessa voivat. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla kokemus häntä tukevasta aikuissuhteesta – olla hyväksytty ja tulla kuulluksi. Nämä tekijät suojaavat myös tilanteessa, jossa kohdalle osuu erilaisia haasteita ja vaikeita tilanteita. On huolestuttavaa, että Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan yli kolmannes lapsista […]

Lue lisää Lapset ja nuoret haluavat kuulua joukkoon ja tulla kuulluksi

Hyvinvoinnin haasteet rajallisella maapallolla

Lukuaika21 min

Pääjohtaja Juhani Eskolan juhlaluento Säätytalolla 28.11.2018. Eskola jää eläkkeelle 31.12.2018. Olen ollut hyvin onnekas. Olen saanut tehdä monipuolista työtä, jolla on ollut arvojeni mukainen ja selkeä tarkoitus. Työni on kaikissa vaiheissaan tuntunut sopivan haasteelliselta, ja monta kertaa olen työtoverieni kanssa päässyt näkemään uurastuksen konkreettiset tulokset. Olen nauttinut kotoisesta työyhteisöstä ja saanut koko urani ajan tukea […]

Lue lisää Hyvinvoinnin haasteet rajallisella maapallolla

Ilmastonmuutos uhkaa terveyttä ja hyvinvointia

Lukuaika6 min

Väestön hyvinvointia kuvaavat trendit ja maapallon kestokykyä kuvaavat käyrät ovat toistensa peilikuvia. Suomen ja koko maapallon väestön hyvinvointi ja terveys eivät ole koskaan olleet niin hyvät kuin nyt. Suotuisalla kehityksellä on kuitenkin nurja puolensa, sillä muutos on tapahtunut luonnon kustannuksella. Ilmastonmuutoksessa ei ole kyse pelkästään kasvihuonekaasujen lisääntymisestä vaan ilmaston ja meren muodostaman ekosysteemin tasapainon järkkymisestä. […]

Lue lisää Ilmastonmuutos uhkaa terveyttä ja hyvinvointia

Huumepolitiikka uudistettava vastaamaan ajan tarpeita

Lukuaika5 min

Helmikuussa THL-blogissa julkaistu kirjoitus ”Huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua” käynnisti vilkkaan julkisen keskustelun huumausainepolitiikan keinoista ja niiden vaikuttavuudesta. Sille on ollut selvästi tarvetta. Keskustelu on osoittanut, että huumepolitiikan perusratkaisuista kyetään käymään rakentavaa ja toisia osapuolia kunnioittavaa vuoropuhelua. Näin ei ole aina ollut. Kevään keskustelussa on korostunut kaksi teemaa. Yhtäältä on kannettu huolta huumeiden käytön aiheuttamista haitoista, […]

Lue lisää Huumepolitiikka uudistettava vastaamaan ajan tarpeita

Sote-lakien ratkaisevat viikot eduskunnassa

Lukuaika6 min

Eduskunnassa on nyt käsiteltävänä koko sote-uudistuksen kattava lakipaketti. Nyt on aika arvioida kokonaisuutta ja sitä, kuinka hyvin sillä saavutetaan hallituksen asettamat kolme tavoitetta: hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen, sekä kustannusten hillintä. Mielestäni kaikilla kolmella tavoitealueella on mahdollista päästä merkittävästi eteenpäin, vaikka avoimia kysymyksiä ja haasteita on vielä paljon. Ideaalimalliin ei vielä […]

Lue lisää Sote-lakien ratkaisevat viikot eduskunnassa

Rokotusohjelma suojaa taudeilta ja kustannuksilta – mutta mitä rokotteista kannattaa maksaa?

Lukuaika4 min

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) jakaa kunnille vuosittain noin kolme miljoonaa rokoteannosta, joiden yhteenlaskettu hankintahinta on hieman yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Pelkästään MPR-rokotusten arvioidaan säästävän joka vuosi 457 elinvuotta ja 38 miljoonaa euroa. Kansallisen rokotusohjelman nykyiset rokotukset maksavat itsensä takaisin vähintään viisinkertaisesti. THL:n tutkijat Heini Salo ja Terhi Kilpi kuvaavat kansallisen rokotusohjelman terveys- ja […]

Lue lisää Rokotusohjelma suojaa taudeilta ja kustannuksilta – mutta mitä rokotteista kannattaa maksaa?

Kansanedustajilla on arvovalinnan hetki

Lukuaika4 min

Alkoholilain uudistus on tällä viikolla tulossa ratkaisevaan käsittelyyn eduskunnassa.  Hallituksen esitys sisältää useita kannatettavia norminpurkua edistäviä muutoksia, mutta myös kansanterveyttä vahingoittavia ja kansantaloutta rasittavia ehdotuksia. Asiantuntijat tuottavat päätöksentekoon tietopohjan, poliitikot tuovat käsittelyyn arvot. Kansanedustajien tulee nyt osoittaa johtajuutta ja tehdä päätöksensä itsenäisesti ja valistuneesti. Mikä hinta kannattaa maksaa aikuisen alkoholinkuluttajan elämän mukavoittamisesta ja siitä, että […]

Lue lisää Kansanedustajilla on arvovalinnan hetki

Aivoterveys on otettava yhteiskunnan korjauslistalle

Valoisa mieli, toimiva muisti ja hyvät ihmissuhteet ovat hyvän elämän ainesosia – kaikki haluavat varmasti säilyttää ne pitkälle vanhuuteen. Mielihyvää tuottavat asiat antavat voimaa arkeen, ja tasapainoinen arki ylläpitää fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Monet viitteet osoittavat, että useissa kansanterveysongelmissa olemme menossa parempaan suuntaan. Aivoterveydessä meillä on kuitenkin vielä haasteita. Suomalaisten mielenterveys ei ole tapahtunut yhtä […]

Lue lisää Aivoterveys on otettava yhteiskunnan korjauslistalle

Huippututkimus ei ole välttämättä kapea-alaista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tulevaisuutta sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta pohtinut selvitysmies asetti raportissaan mielenkiintoisella tavalla vastinpareiksi tutkimuksen tieteelliset ansiot ja tutkimuksen kautta saavutetun asiantuntemuksen hyödynnettävyyden. Raportin mukaan valtion tutkimuslaitoksena THL:n tulee tavoitella pikemminkin laaja-alaista asiantuntemusta kuin pyrkiä kurottautumaan tutkimuksen kansainväliseen kärkeen, sillä se johtaa päätöksenteon tukemisen kannalta liian kapea-alaiseen asiantuntemukseen. Ennen kuin uusi tavoitteenasettelu […]

Lue lisää Huippututkimus ei ole välttämättä kapea-alaista

Uusi tekniikka auttaa saavuttamaan kolmen miljardin säästöt

Lukuaika8 min

Palvelujen saatavuuden parantaminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä palveluketjujen saumaton kokonaisuus olivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmäuudistuksen alkuperäisiä tavoitteita. Yksi, ajan myötä kovin tärkeäksi osoittautunut tavoite on sosiaali- ja terveyspalveluista aiheutuvien kustannusten hallinta. Hallitus asetti sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukselle tavoitteen, jonka mukaan vuosittain nousevia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia on saatava hillityksi siten, että vuonna 2029 kustannukset […]

Lue lisää Uusi tekniikka auttaa saavuttamaan kolmen miljardin säästöt