Yleinen

Samalla kun suuntaamme ajatuksia rajoitusten purkamiseen ja normaalimpaan arkeen, meidän on varauduttava tulevaan

Epävarmuutta aiheuttaa se, että emme toistaiseksi tiedä tarkkaan, kuinka pitkään tartunnan saaneiden ja rokotettujen suoja vakavaa sairastumista vastaan säilyy ja kuinka se tehoaa mahdollisia uusia virusmuunnoksia vastaan

Lue lisää Samalla kun suuntaamme ajatuksia rajoitusten purkamiseen ja normaalimpaan arkeen, meidän on varauduttava tulevaan

Ylpeänä tukemassa Pridea ja toimimassa ennakkoluuloja vastaan

Vietämme kansainvälistä Pride-kuukautta ja Helsinki Pride -viikkoa Suomessa. Kansainvälinen Pride-kuukausi nostaa näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien (HLBTQI+) yhteisöjen ääniä, jotka jäävät usein yhteiskunnissamme syrjään.

Lue lisää Ylpeänä tukemassa Pridea ja toimimassa ennakkoluuloja vastaan

Supporting Pride and fighting against prejudice

We are celebrating the International Pride Month and the Helsinki Pride Week in Finland. Internationally the entire month is dedicated to uplift the voices of the sexual and gender minority (LGBTQI+) communities, who are often marginalized in our societies.

Lue lisää Supporting Pride and fighting against prejudice

Miten sosiaali- ja terveydenhuollon ja kansanterveystyön vaikuttavuutta voidaan edistää?

Lukuaika5 min

Arvon tuottaminen väestölle on sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän tarkoitus ja olemassaolon oikeutus. Arvon tuottavat alan ammattilaiset interaktiossa potilaiden ja asiakkaiden kanssa. Arvon tuottamisen mahdollistavat johtotehtävissä työskentelevät henkilöt kaikilla organisaatiotasoilla. Terveydenhuollon arvon tuottamisen kategoriat ovat ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen saatavuus ja saavutettavuus, lääketieteellinen ja potilaan kokema laatu ja prosessien toimivuus, yhdenvertaisuus, vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannusvaikuttavuus. Nämä kategoriat […]

Lue lisää Miten sosiaali- ja terveydenhuollon ja kansanterveystyön vaikuttavuutta voidaan edistää?

Inhimillinen kanssakäyminen ja kohtaaminen ovat osallisuuden peruskauraa

Lukuaika4 min

Monissa tilanteissa osallisuudella tarkoitetaan palvelun käyttäjien osallisuutta, mutta yhtä lailla on tärkeää, että ammattilaiset voivat kokea osallisuutta. Me väitämme, että kun ammattilainen on osallinen, myös asiakkaan osallisuus toteutuu paremmin! Inhimillisestä näkökulmasta ei ole vaikea ymmärtää, miksi meille kaikille on tärkeää tulla kuulluksi ja kuulua johonkin ryhmään tai yhteisöön. Lisäksi useimmat meistä haluavat työssään vaikuttaa ja […]

Lue lisää Inhimillinen kanssakäyminen ja kohtaaminen ovat osallisuuden peruskauraa

Tietosuoja uhkaa haudata alleen tutkimusetiikan muut tärkeät periaatteet

Yleensä, kun yrittää avata keskustelua tutkimuksen eettisistä kysymyksistä, kohtaa kahtalaisia reaktioita. Yhtäältä etiikka tuntuu aiheena ylevöittävältä ja kutsuu pohtimaan suuria, yleisiä eettisiä periaatteita, kuten tieteen ja tutkimuksen riippumattomuutta. Tässä suhteessa eettiset periaatteet muistuttavat hieman organisaatioiden arvoja. Molempien punnitseminen kun jää usein etäiseksi hymistelyksi, jonka yhteys käytännön toimintaan on ohut. Toisaalta varsinkin EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n takia […]

Lue lisää Tietosuoja uhkaa haudata alleen tutkimusetiikan muut tärkeät periaatteet

Tavoitteena korkea osallistumisaktiivisuus ja edustava väestötutkimus – kuusi vinkkiä tutkimuksen tekoon

Lukuaika8 min

Väestötutkimukset, kuten THL:n toteuttamat FinTerveys ja FinSote, ovat rekisteritietojen ohella keskeisiä tietolähteitä, kun tarvitaan tietoa mm. väestön terveydestä, terveyskäyttäytymisestä ja elintavoista, toimintakyvystä ja terveydenhuollon palveluiden käytöstä ja koetusta saatavuudesta. Väestötutkimusten tulosten edustavuuden määrittelemiseksi käytetään yleisesti yhtenä mittarina osallistumisaktiivisuutta. Iso kysymys onkin, kuinka paljon ja miten kato (osallistumattomuus) vaikuttaa tulosten edustavuuteen. European Survey Research Association (ESRA) […]

Lue lisää Tavoitteena korkea osallistumisaktiivisuus ja edustava väestötutkimus – kuusi vinkkiä tutkimuksen tekoon

Miksi Suomen perusturvan taso on jatkuvasti Euroopan neuvoston erikoissyynissä?

Suomi on ollut viime vuosina vähän väliä otsikoissa saatuaan Euroopan neuvostolta sapiskaa liian matalasta perusturvan tasosta. Suomi on ainoa maa, joka on saanut kantelun johdosta moitteita perusturvan yleisestä tasosta. Moitteiden seurauksena Suomen pitää raportoida säännöllisesti perusturvan parannuksista siihen asti, kunnes sen taso täyttää vaatimukset. Toistuvat moitteet vaikuttavat kummallisilta, kun niitä vertaa juuri julkaistuun tutkimukseen (Ilmakunnas […]

Lue lisää Miksi Suomen perusturvan taso on jatkuvasti Euroopan neuvoston erikoissyynissä?