Yleinen

Tie onneen on usein mutkikas

Lukuaika6 min

Voiko ihminen itse vaikuttaa siihen, miltä maanantaisin aamuherätyksen jälkeen tuntuu? Tai miltä tuntuu silloin, kun elämän eri roolien yhteensovittaminen näyttää mahdottomalta? Tai kun raha ei riitä, omaa aikaa ei ole, lapsi ei ensin nuku ja myöhempinä vuosina nuori ei halua herätä? Ihmisen onnellisuuden kokemuksiin vaikuttaa 50 prosenttia perimä, 10 prosenttia olosuhteet ja 40 prosenttia ihmisen […]

Lue lisää Tie onneen on usein mutkikas

Onko sukupuolella väliä politiikassa ja vaaleissa?

Lukuaika3 min

Kevään eduskuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia, ja äänestäjillä on pohdittavana, kenelle he äänensä antavat. Jos ajatellaan, että demokraattisen poliittisen edustuksen periaatteen mukaisesti kansalaisten tulisi olla mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina poliittisessa päätöksenteossa, sukupuolten tasa-arvon kannalta huomionarvoista on, että naisia ei ole vielä koskaan valittu eduskuntaan miehiä enemmän. Aiemmat eduskuntavaalit osoittavat, että mitä tasa-arvoisemmin puolueet asettavat ehdolle naisia ja […]

Lue lisää Onko sukupuolella väliä politiikassa ja vaaleissa?

Kestävän kehityksen terveystavoitteet Suomessa: mitä voidaan mitata – ja mitä tarvitsee?

YK:n jäsenmaat sopivat huippukokouksessaan vuonna 2015 huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista (Sustainable Development Goals, SDG) ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat työtä kestävän kehityksen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Tämä Agenda 2030 -tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kehitykseen, jossa huomioidaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti. Tavoitteet sitovat kaikkia maita, niin köyhiä kuin rikkaitakin. Yksi kestävän kehityksen 17 tavoitteesta […]

Lue lisää Kestävän kehityksen terveystavoitteet Suomessa: mitä voidaan mitata – ja mitä tarvitsee?

Saamenkielisen palvelun saaminen jää usein asiakkaan vastuulle

Suomessa saamen kielen virallinen asema on turvattu saamelaisten kotiseutualueella (Enontekiön, Inarin, Utsjoen ja Lapin paliskunnan alue (Vuotso) Sodankylän kunnassa) vuonna 1992 voimaan tulleella saamen kielilailla. Saamenkielisiä julkisia palveluja, mm. sote-palveluita, on käytännössä saamen kielillä hyvin vähän. Parhain tilanne on varhaiskasvatuksessa ja kouluopetuksessa sekä ikäihmisten palveluissa. Vaikka saamen kielilaki velvoittaa viranomaisia tarjoamaan saamenkielisiä palveluita, vastuu palveluiden […]

Lue lisää Saamenkielisen palvelun saaminen jää usein asiakkaan vastuulle

Tasa-arvo näkyy myös kielessä – THL edistää sukupuolitietoista viestintää

Lukuaika4 min

Kieli ja kuvat ohjaavat ajattelua ja jäsentävät maailmaa. Ne voivat puhutella, tehdä näkyväksi, lisätä yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä arvostusta. Toisaalta ne voivat myös ylläpitää eriarvoisuutta, haitallisia normeja sekä sulkea ulos. Tällä tavoin vaikuttaa myös viranomaisten käyttämä kieli. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tehtäviin. Myös THL tekee osaltaan aktiivista tasa-arvotyötä. Valtakunnallisen tasa-arvotiedon tietopalvelun ylläpitämisen […]

Lue lisää Tasa-arvo näkyy myös kielessä – THL edistää sukupuolitietoista viestintää

Tutkimuslaitosuudistus kohteli tiedettä kaltoin

Lukuaika4 min

Tieto vuoden 2013 Tutkimuslaitosuudistuksen vaikutuksista suomalaiseen tutkimusjärjestelmään karttui viime joulukuussa merkittävästi, kun Suomen Akatemia julkaisi Tieteen tila 2018 -raporttinsa ja Tutkimuslaitosuudistuksen arviointiryhmä omansa. Tieteen tilan tyly sanoma oli, että tutkimusta tehdään Suomessa merkittävästi aikaisempaa vähemmän. Suomen T&K-intensiteetti, eli tutkimukseen ja kehittämiseen käytetyn rahoituksen prosenttiosuus bruttokansantuotteesta putosi vuonna 2017 peräti prosentilla huippuvuoden 2009 lukemasta 3,75. Vastaavaa […]

Lue lisää Tutkimuslaitosuudistus kohteli tiedettä kaltoin

Kysyimme asiakkailtamme ”Sopiiko tulla kylään?” – Kuka kysyy seuraavaksi?

Lukuaika6 min

Testasimme viime syksynä THL:ssä jotakin uutta. Järjestimme kampanjan, jossa kannustimme koko henkilöstöä vierailemaan asiakkaiden luona. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä asiakkaiden arjesta, haasteista ja tarpeista eli siitä todellisuudesta, jossa sote-työtä tehdään ja jossa THL:n tuottamasta tiedosta pitäisi olla hyötyä. ”THL:llä pitäisi olla ”help desk”, mistä osattaisiin vinkata esim. hyvistä käytänteistä tai tutkimustiedosta tukemaan uusien työtapojen käyttöä.” (Asiakkaalta […]

Lue lisää Kysyimme asiakkailtamme ”Sopiiko tulla kylään?” – Kuka kysyy seuraavaksi?

Hyvinvoinnin haasteet rajallisella maapallolla

Lukuaika21 min

Pääjohtaja Juhani Eskolan juhlaluento Säätytalolla 28.11.2018. Eskola jää eläkkeelle 31.12.2018. Olen ollut hyvin onnekas. Olen saanut tehdä monipuolista työtä, jolla on ollut arvojeni mukainen ja selkeä tarkoitus. Työni on kaikissa vaiheissaan tuntunut sopivan haasteelliselta, ja monta kertaa olen työtoverieni kanssa päässyt näkemään uurastuksen konkreettiset tulokset. Olen nauttinut kotoisesta työyhteisöstä ja saanut koko urani ajan tukea […]

Lue lisää Hyvinvoinnin haasteet rajallisella maapallolla

Tutkimuksen biitti ei ole kadonnut THL:stä

Lukuaika6 min

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on hyvin monipuolinen tutkimus-, asiantuntija- ja kehittämislaitos – näin olemme tottuneet esittelemään itsemme. Tehtäväkenttämme on niin monipuolinen, että joskus voi olla vaikea nähdä, mikä tieteellisen tutkimuksen asema lopulta on THL:ssä. Laajan tehtäväkirjon keskellä tieteellisellä tutkimuksella on kuitenkin aivan oma erityinen paikkansa. Laaja selvitys THL:n tutkimustoiminnasta kertoo, että valtaosa THL:n haasteista liittyy tavalla […]

Lue lisää Tutkimuksen biitti ei ole kadonnut THL:stä

”Voisko tää toimia verkossakin?” – Matka ideasta Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokouluksi

Kentältä kuului viestiä, että sote-ammattilaiset kaipaavat apua monikulttuuristuvan asiakaskunnan palvelemisessa. Helpotusta eri kulttuurista tulevan asiakkaan kohtaamiseen ryhdyttiin COPE-hankkeessa miettimään keväällä 2017. Selvitystyön, haastattelujen sekä sote-ammattilaisten toiveiden kartoittamisen jälkeen toteutettiin kaksi koulutusinterventiota, joista ensimmäinen tapahtui sosiaalihuollossa ja toinen sairaalassa. Interventioiden luentomuotoinen opetus oli osallistujien mieleen. Hektisestä työstä irrottautuminen ennalta sovittuina ajankohtina osoittautui kuitenkin vaikeaksi ja osallistujajoukko […]

Lue lisää ”Voisko tää toimia verkossakin?” – Matka ideasta Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokouluksi