Pasi Moisio

tutkimusprofessori THL

Kirjoittajan blogeja

Tutkimustiedolla tärkeä rooli päätöksentekoprosessissa

Tutkimusrahoittajat vaativat tutkijoilta yhä useammin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sellaisen tutkimustiedon tuottamista, joka vaikuttaa päätöksentekoon. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan automaattisesti välity päätöksentekoon. Tutkijoilta odotetaan aktiivista osallistumista tutkimustuloksillaan päätöksentekoprosessiin. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu eri tavalla päätöksentekoprosessin eri vaiheissa. Samoin yliopistojen ja tutkimuslaitosten roolit painottuvat eri tavalla eri vaiheissa. Tutkimuslaitokset osallistuvat lainvalmisteluun Päätöksentekoprosessin ensimmäinen vaihe on ilmiön […]

Lue lisää Tutkimustiedolla tärkeä rooli päätöksentekoprosessissa

Sosiaaliturvauudistus hyötyy komiteatyöstä

Lukuaika4 min

Suomen sosiaaliturva on menestystarina. Pieni ja köyhä maa rakensi lyhyessä ajassa hyvinvointivaltion, jossa sosiaaliturva, palvelut ja koulutus antavat turvaa elämän riskien kohdatessa sekä tasaavat elämän mahdollisuuksia sosiaalisista lähtökohdista riippumatta. Sosiaaliturvaa on rakennettu erilaisissa poliittisissa suhdanteissa vastaamaan aikansa yhteiskunnan haasteisiin. Työelämä, perheet ja yhteiskunta ovat muuttuneet monelta osin perinpohjaisesti ajoista, jolloin sosiaaliturva rakennettiin. Nykyinen sosiaaliturvamme ei […]

Lue lisää Sosiaaliturvauudistus hyötyy komiteatyöstä

Eroista ja eriarvoisuudesta

Eriarvoisuus on ilmiönä ja käsitteenä monisyinen, ja sitä on mahdotonta yksiselitteisesti määritellä. Tähän on kaksi syytä, joiden avaaminen auttaa hahmottamaan eriarvoisuudesta käytävää keskustelua. Ensinnäkin, eriarvoisuus saa sisällön vasta kun määritellään, minkä suhteen eriarvoisuutta tarkastellaan. Toiseksi, eriarvoisuus sisältää valinnan, että kyseinen suhde on ei-toivottu ja väärin. Eriarvoisuus on siis suhdetta kuvaava käsite, joka sisältää arvolatauksen, että […]

Lue lisää Eroista ja eriarvoisuudesta

Miksi Suomen perusturvan taso on jatkuvasti Euroopan neuvoston erikoissyynissä?

Suomi on ollut viime vuosina vähän väliä otsikoissa saatuaan Euroopan neuvostolta sapiskaa liian matalasta perusturvan tasosta. Suomi on ainoa maa, joka on saanut kantelun johdosta moitteita perusturvan yleisestä tasosta. Moitteiden seurauksena Suomen pitää raportoida säännöllisesti perusturvan parannuksista siihen asti, kunnes sen taso täyttää vaatimukset. Toistuvat moitteet vaikuttavat kummallisilta, kun niitä vertaa juuri julkaistuun tutkimukseen (Ilmakunnas […]

Lue lisää Miksi Suomen perusturvan taso on jatkuvasti Euroopan neuvoston erikoissyynissä?

Perusturvan vahvistuminen 2010-luvun alussa uhkaa jäädä väliaikaiseksi

Lukuaika2 min

Suomessa säädettiin vuonna 2010 kansainvälisestikin ainutlaatuinen laki. Sen mukaan perusturvan riittävyys ja pienituloisten tulojen kehitys on arvioitava jokaisen vaalikauden päätteeksi. Julkaisimme tätä tehtävää varten asetetun työryhmän kanssa viime helmikuussa arvion Kataisen-Stubbin hallituskauden vaikutuksista perusturvaan. Arvion mukaan hallituskauden aikana, vuosina 2011–2015 tehdyt verotuksen ja etuuksien uudistukset paransivat pienituloisten reaalituloja ja pienensivät tuloeroja. Perusturvan taso korjattiin oikeastaan vasta 2010-luvulla […]

Lue lisää Perusturvan vahvistuminen 2010-luvun alussa uhkaa jäädä väliaikaiseksi