Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ylpeänä tukemassa Pridea ja toimimassa ennakkoluuloja vastaan

Vietämme kansainvälistä Pride-kuukautta ja Helsinki Pride -viikkoa Suomessa. Kansainvälinen Pride-kuukausi nostaa näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien (HLBTQI+) yhteisöjen ääniä, jotka jäävät usein yhteiskunnissamme syrjään.

Supporting Pride and fighting against prejudice

We are celebrating the International Pride Month and the Helsinki Pride Week in Finland. Internationally the entire month is dedicated to uplift the voices of the sexual and gender minority (LGBTQI+) communities, who are often marginalized in our societies.

Tutkimustiedolla tärkeä rooli päätöksentekoprosessissa

Tutkimusrahoittajat vaativat tutkijoilta yhä useammin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sellaisen tutkimustiedon tuottamista, joka vaikuttaa päätöksentekoon. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan automaattisesti välity päätöksentekoon. Tutkijoilta odotetaan aktiivista osallistumista tutkimustuloksillaan päätöksentekoprosessiin. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu eri tavalla päätöksentekoprosessin eri vaiheissa. Samoin yliopistojen ja tutkimuslaitosten roolit painottuvat eri tavalla eri vaiheissa. Tutkimuslaitokset osallistuvat lainvalmisteluun Päätöksentekoprosessin ensimmäinen vaihe on ilmiön […]

Avoimuus on THL:n tutkimuksen lähtökohta, mutta laatu ei saa jäädä sen jalkoihin

Tutkimuksen ja tiedon avoimuudesta on käyty viime aikoina vilkasta keskustelua. Kun kansalaisten oikeuksia ja yhteiskunnan toimintaa on epidemiatilanteessa rajoitettu merkittävästi, on ymmärrettävää vaatia tutkimuksen ja tiedon avoimuutta. Epidemian kehittymis- ja vaikutusmalleja, erityisesti THL:n tutkijoiden tekemiä, on käytetty taustamateriaalina poliittisessa koronaepidemian rajoitustoimia koskevassa päätöksenteossa. Toki on syytä muistaa, että poliittisen päätöksentekijän käytössä on ollut monia muitakin […]

Vastaanottokeskusten tarjottava mielekkään tekemisen mahdollisuuksia alueesta riippumatta

Kesäkuussa julkistettu Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (TERTTU) on tuottanut uutta tietoa Suomesta oleskelulupaa kansainvälisen suojelun perusteella anovien ihmisten terveydentilasta. TERTTU-tutkimus on toistaiseksi laajin turvapaikanhakijoita koskeva väestötutkimus sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Aikaisempaa tietoa Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista on ollut niukasti. TERTTU-tutkimukseen osallistuneista aikuisista selvä enemmistö (83 %) kertoi kokeneensa vähintään yhden järkyttävän tapahtuman, […]

Tutkimuslaitosuudistus kohteli tiedettä kaltoin

Tieto vuoden 2013 Tutkimuslaitosuudistuksen vaikutuksista suomalaiseen tutkimusjärjestelmään karttui viime joulukuussa merkittävästi, kun Suomen Akatemia julkaisi Tieteen tila 2018 -raporttinsa ja Tutkimuslaitosuudistuksen arviointiryhmä omansa. Tieteen tilan tyly sanoma oli, että tutkimusta tehdään Suomessa merkittävästi aikaisempaa vähemmän. Suomen T&K-intensiteetti, eli tutkimukseen ja kehittämiseen käytetyn rahoituksen prosenttiosuus bruttokansantuotteesta putosi vuonna 2017 peräti prosentilla huippuvuoden 2009 lukemasta 3,75. Vastaavaa […]

Kysyimme asiakkailtamme ”Sopiiko tulla kylään?” – Kuka kysyy seuraavaksi?

Testasimme viime syksynä THL:ssä jotakin uutta. Järjestimme kampanjan, jossa kannustimme koko henkilöstöä vierailemaan asiakkaiden luona. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä asiakkaiden arjesta, haasteista ja tarpeista eli siitä todellisuudesta, jossa sote-työtä tehdään ja jossa THL:n tuottamasta tiedosta pitäisi olla hyötyä. ”THL:llä pitäisi olla ”help desk”, mistä osattaisiin vinkata esim. hyvistä käytänteistä tai tutkimustiedosta tukemaan uusien työtapojen käyttöä.” (Asiakkaalta […]

Hyvinvoinnin haasteet rajallisella maapallolla

Pääjohtaja Juhani Eskolan juhlaluento Säätytalolla 28.11.2018. Eskola jää eläkkeelle 31.12.2018. Olen ollut hyvin onnekas. Olen saanut tehdä monipuolista työtä, jolla on ollut arvojeni mukainen ja selkeä tarkoitus. Työni on kaikissa vaiheissaan tuntunut sopivan haasteelliselta, ja monta kertaa olen työtoverieni kanssa päässyt näkemään uurastuksen konkreettiset tulokset. Olen nauttinut kotoisesta työyhteisöstä ja saanut koko urani ajan tukea […]

Tutkimuksen biitti ei ole kadonnut THL:stä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on hyvin monipuolinen tutkimus-, asiantuntija- ja kehittämislaitos – näin olemme tottuneet esittelemään itsemme. Tehtäväkenttämme on niin monipuolinen, että joskus voi olla vaikea nähdä, mikä tieteellisen tutkimuksen asema lopulta on THL:ssä. Laajan tehtäväkirjon keskellä tieteellisellä tutkimuksella on kuitenkin aivan oma erityinen paikkansa. Laaja selvitys THL:n tutkimustoiminnasta kertoo, että valtaosa THL:n haasteista liittyy tavalla […]