Marina Erhola

ylijohtaja THL

Kirjoittajan blogeja

Tutkimuslaitosuudistus kohteli tiedettä kaltoin

Tieto vuoden 2013 Tutkimuslaitosuudistuksen vaikutuksista suomalaiseen tutkimusjärjestelmään karttui viime joulukuussa merkittävästi, kun Suomen Akatemia julkaisi Tieteen tila 2018 -raporttinsa ja Tutkimuslaitosuudistuksen arviointiryhmä omansa. Tieteen tilan tyly sanoma oli, että tutkimusta tehdään Suomessa merkittävästi aikaisempaa vähemmän. Suomen T&K-intensiteetti, eli tutkimukseen ja kehittämiseen käytetyn rahoituksen prosenttiosuus bruttokansantuotteesta putosi vuonna 2017 peräti prosentilla huippuvuoden 2009 lukemasta 3,75. Vastaavaa […]

Tutkimuksen biitti ei ole kadonnut THL:stä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on hyvin monipuolinen tutkimus-, asiantuntija- ja kehittämislaitos – näin olemme tottuneet esittelemään itsemme. Tehtäväkenttämme on niin monipuolinen, että joskus voi olla vaikea nähdä, mikä tieteellisen tutkimuksen asema lopulta on THL:ssä. Laajan tehtäväkirjon keskellä tieteellisellä tutkimuksella on kuitenkin aivan oma erityinen paikkansa. Laaja selvitys THL:n tutkimustoiminnasta kertoo, että valtaosa THL:n haasteista liittyy tavalla […]

Vastaa maakunta- ja sote-uudistusten tutkimuksellisen arvioinnin kyselyyn

3 min

Valmistelussa olevat maakuntauudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ovat poikkeuksellisen laajoja reformeja, joilla on toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia yhteiskunnan eri osa-alueilla Suomessa. Uudistusten vaikutukset riippuvat olennaisesti siitä, kuinka ne saadaan toteutettua. Siksi on olennaista seurata, tutkia ja arvioida uudistusten odotettuja ja odottamattomia vaikutuksia maakunnissa ja kansallisesti. Viranomaisten seurannan lisäksi on tärkeää, että uudistusten tavoitteiden toteutumista ja […]

Sote-ratkaisu on käden ulottuvilla

3 min

Mitä lähemmäksi sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen ratkaisevat hetket eduskunnassa tulevat, sitä syvemmäksi kasvaa aito huoli ”vuosisadan uudistuksen” kohtalosta. Kuilu eri näkemysten välillä uhkaa revetä, pian ylittämättömäksi. Kun valtiovarainministeriö laskee uudistuksen helpottavan kestävyysvajetta ja leikkaavan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua 3 miljardilla eurolla, pelkää sairaanhoitopiirin johtaja soten lisäävän kustannuksia nykyisestä samalla summalla. Kuusi miljardia euroa on paljon […]

THL otti otteen tutkimuksestaan – ”Kotipesä on nyt siivottu”

THL teki viime kevään aikana historiansa ensimmäisen kokonaisesityksen omasta tutkimustoiminnastaan. Tehtävä ei ollut aivan helppo. Vuosien mittaan lukuisista tutkimushankkeista oli kasvanut vahva ristikkäin ja päällekkäin rönsyilevä juurakko, joka ulottuu laitoksen joka sopukkaan ja kaikkeen toimintaan. Edeltäjälaitosten vahva perinne ja THL:n kokemat suuret muutokset ovat sekä hidastaneet kokonaisesityksen tekemistä että tehneet siitä yhä tarpeellisemman ja kiireellisemmän. […]

Kohta kajahtavat modernit maakuntalaulut

4 min

uomen sosiaali- ja terveydenhuollon perustavanlaatuinen muutos, SOTE-reformi etenee tällä hallituskaudella vakaasti kohti tavoitettaan. Muutosta on valmisteltu pitkän ja vaikean kaavan kautta jo kymmenen vuotta. Muutoksen tarve on kiistaton. Väestön ikääntyminen yhdessä maailman hajautuneimman, desentralisoituneimman palvelujärjestelmän kanssa on johtamassa eriarvoisuuden lisääntymiseen ja huonoon hoitoon pääsyyn erityisesti ns. perustasolla eli perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Julkisen talouden velka pakottaa […]

Luonnollinen ja arvokas kuolema

5 min

Olen seurannut muutaman läheiseni odotetun kuoleman yhteydessä käsittämättömän monimutkaisia, jopa arvokasta kuolemaa halveksivia temppuja. On vaikea käsittää, miten arvokas kuolema riistetään lähettämällä kuoleva potilas kiertelemään ambulanssissa paikasta toiseen tai elvyttämällä lähes 100 vuoden iän saavuttanutta jo monisairasta henkilöä. Luonnollisen kuoleman lähestyessä ei pitäisi tehdä epäluonnollisia kuoleman estämispyrkimyksiä, vaan keskittyä arvokkaan kuoleman mahdollistamiseen. Suomessa kuolee vuosittain […]

Sote-uudistuksesta tuli kumouksellinen

4 min

Hallitus sai huhtikuun alussa aikaan merkittävän neuvottelutuloksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluehallinnon tulevaisuudesta Suomessa. Päätös vauhdittaa ja radikalisoi alkujaankin ainutlaatuisen laajaa sote-reformia. Hallituksen neuvottelutulos on selvä irtiotto aiemmasta asiantuntijavalmistelusta, vaikka se noudattaa aiempia päälinjauksia. Tämä on poliittisen päätöksentekijän oikeus. Silti on toivottavaa, että kiireessä ei oteta kerralla liian pitkää loikkaa. Etenkin hallituksen päätös palvelutuotannon laajamittaisesta […]

Sote-uudistuksella Suomi Euroopan kärkeen

4 min

Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksessa ollaan tekemässä maailmanluokan reformia. Uudistuksesta tulee ainutlaatuinen kahdesta syystä: ensinnäkään sosiaali-ja terveyspalvelujen näin laajaa yhdistämistä ei ole toteutettu muualla maailmassa. Toiseksi, jo käynnistynyt valtion ohjaama potilastietojärjestelmien kehittäminen on kytketty yhteen uudistuksen kanssa.  Nämä lähtökohdat tarjoavat huikeat mahdollisuudet. Välillä tuntuu että sen ymmärtävät kaikki muut paitsi suomalaiset itse. Sote-valmistelun vaikeudet ovat […]

Sote-uudistuksen taloudellisista vaikutuksista liikkeellä harhaanjohtavia tulkintoja

7 min

Perjantaina julkistettuja valtiovarainministeriön painelaskelmia sote-uudistuksen kuntaverovaikutuksista on julkaistu laajasti mediassa. Niitä on myös kommentoitu vilkkaasti, osin harhaanjohtavasti. Medioissa on raportoitu aivan oikein, että painelaskelmat sisältävät vuoden alusta voimaan astuneen valtionosuusuudistuksen, jo tehtyjen valtionosuusleikkausten ja sote-rahoitusehdotuksen yhteisvaikutuksen. Nämä kolme erillistä asiaa on kommenteissa niputettu yhteen. Sote-uudistuksen vaikutusta ei ole erotettu, vaikka se löytyy valtiovarainministeriön julkaisemasta aineistosta, […]