Vietämme kansainvälistä Pride-kuukautta ja Helsinki Pride -viikkoa Suomessa. Kansainvälinen Pride-kuukausi nostaa näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien (HLBTQI+) yhteisöjen ääniä, jotka jäävät usein yhteiskunnissamme syrjään.

Organisaationa kannustamme kaikkia konkreettisiin toimiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tukemiseksi. Pyrimme arvojemme mukaisesti olemaan yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjä. Jaamme tässä blogissa kolme esimerkkiä siitä, miten organisaatiomme tukee HLBTQI+-yhteisöjä – ei vain Priden aikana, vaan laajemmin toiminnassamme ja tutkimuksissamme.

1. Intersektionaalinen tutkimus tuo vähemmistöt näkyviin

Kolme prosenttia nuorista ilmoitti kuuluvansa sukupuolivähemmistöön ja yhdeksän prosenttia seksuaalivähemmistöön Kouluterveyskyselyssä 2019. Noin kahdeksan prosenttia nuorista, jotka vastasivat kuuluvansa sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöihin, on ulkomaalaistaustaisia.

Tulosten mukaan sateenkaarinuoret olivat useammin tyytymättömiä elämäänsä ja yksinäisempiä kuin heidän ikätoverinsa. Useisiin vähemmistöihin kuulumisen tiedetään lisäävän syrjinnän riskiä. Intersektionaalista eli risteäviin eroihin perustuvaa tutkimustietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, jotka kuuluvat myös muihin vähemmistöihin, on kuitenkin ollut vähän.

Tietoaukon paikkaamiseksi Moninaisesti parempi -hanke tutkii parhaillaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä ulkomaalaistaustaisessa väestössä Suomessa. Tutkimuksessa käytetään intersektionaalista lähestymistapaa eli tarkastellaan, miten useat tekijät vaikuttavat samanaikaisesti ihmisten identiteetteihin, sosiaalisiin suhteisiin ja valtasuhteisiin ihmisten elämänkokemuksissa.

2. Turvallisempi tila kaikille

Puhuttaessa Pridesta meidän on puhuttava myös ennakkoluuloista, rasismista, muukalaispelosta, vammaisten ihmisten syrjinnästä ja yhteiskuntaluokkaan perustuvasta syrjinnästä. Nämä syrjinnän muodot ovat yhteiskunnassamme läsnä, eikä meidän pidä jättää niitä huomiotta, ovat ne joko suoraan edessämme tai vähin äänin tuotuna mukaan keskusteluihin. Sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöihin kuuluviin ihmisiin kohdistuva syrjintä kietoutuu usein yhteen muiden syrjinnän muotojen kanssa.

Meidän on pyrittävä inklusiivisuuteen eli osallistavuuteen ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseen sekä yksityisissä että julkisissa tiloissa, ja olemaan saavutettavia kaikille. Meidän pitää panostaa yhteistyön vahvistamiseen ja annettava tilaa heille, jotka kuuluvat vähemmistöihin.

Turvallisemman tilan periaatteet ovat jo käytössä tilaisuuksissamme, esimerkiksi Tasa-arvopäivillä. Kehitämme turvallisemman tilan periaatteitamme varmistaaksemme, että kaikki tuntevat olonsa mahdollisimman hyväksi ja tervetulleeksi osallistumaan toimintaamme omana itsenään ilman pelkoa esimerkiksi epäasiallisesta kohtelusta tai häirinnästä.

3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun hyödyntäminen

Sekä tasa-arvo- että yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten, työnantajien ja koulutuksen järjestäjien on edistettävä sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta sekä toiminnassaan että henkilöstöpolitiikassaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu pitää sisällään tavoitteiden ja konkreettisten toimenpiteiden asettamisen sekä seurannan ja arvioinnin.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja Mia Nykopp totesi lipunnoston yhteydessä, miten THL:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat meille olennaisia ja konkreettisia työkaluja organisaatiomme strategisten tavoitteiden ja arvojen toteuttamiseksi.

Kehitämme lisäksi työkaluja sukupuolitietoiseen ja yhdenvertaisempaan viestintään sekä otamme käyttöön sukupuolineutraalit nimikkeet. Sanoilla on valtaa, ja siten osallistavalla kielenkäytöllä on merkitystä.

Helsinki Pride -viikon ensimmäisenä päivänä 28.6. THL nostaa salkoon sateenkaarilipun. Priden tukeminen tarkoittaa toimintaa ennakkoluulojen torjumiseksi.  Viimeaikaiset tapahtumat ympäri maailmaa sekä koronapandemia ovat osoittaneet, että epäoikeudenmukaisuuden kitkeminen yhteiskunnasta on kaikkien tehtävä.

Helsinki Pride -yhteisö juhlistaa 30-vuotista toimintaansa Helsinki Pride -viikolla 28.6.–4.7.2021. Moninaisesti parempi -hanke on mukana Setan kansainvälisen yksikön 1.7. järjestämässä paneelikeskustelussa “How are we? Mental health care needs, disparities, and well-being of non-Finnish speaking LGBTIAQ+ people in Finland”, ja pitää Transfeminiinit ry:n järjestämässä tilaisuudessa puheenvuoron otsikolla “Experiences of trans refugees and asylum seekers in Finland”.

Lue lisää

Moninaisesti parempi – Nostetta maahanmuuttajataustaisten naisten asiantuntijauriin

THL tutkii sukupuolen moninaisuutta ulkomaalaistaustaisessa väestössä

Sukupuoli (THL)

Tasa-arvosanasto (THL)

Intersektionaalisuus ja sukupuoli (THL)

Sukupuolen moninaisuus (THL)

Sukupuolitietoinen viestintä (THL)

Jokela, Satu; Luopa, Pauliina; Hyvärinen, Anni; Ruuska, Tupu; Martelin, Tuija; Klemetti, Reija (2020). Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointi: Kouluterveyskyselyn tuloksia 2019. (in Finnish)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *