Tuovi Hakulinen

forskningschef Kunskapsledning och medskapande, THL

Kirjoittajan blogeja

Neuvola seuraa aikaansa – kohtaamisesta ja keskustelusta ei ole syytä luopua

Lukuaika5 min

Neuvoloista ja niiden tarjoamista palveluista käydään ajoittain aktiivista julkista keskustelua. Ja niin pitääkin, julkisista palveluista on hyvä käydä julkista keskustelua. Usein esitetään, että lastenneuvolat eivät seuraa aikaansa, kun ne vain mittaavat lasten kasvua. Toiset ovat sitä mieltä, että neuvoloiden pitäisi keskittyä tukemaan vain erityisen tuen tarpeessa olevia. Ja kolmannet näkevät digitaaliset palvelut nykyisten historiallisen ansiokkaiden […]

Lue lisää Neuvola seuraa aikaansa – kohtaamisesta ja keskustelusta ei ole syytä luopua

Asiakasmaksulain uudistus auttaa motivoimaan raskaana olevia päihteiden käyttäjiä hoitoon

Asennoitumisessa päihdesairauksiin otettiin joulukuussa 2020 merkittävä askel eteenpäin. Siinä missä aiemmin on väläytelty jopa raskaana olevien päihteidenkäyttäjien pakkohoitoa, siirryttiin eteenpäin poistamaan käytännön esteitä päihdesairauksien hoidolta. Heinäkuussa 2021 voimaan tulevassa asiakasmaksulaissa raskaana olevan päihteiden käyttäjän erikoissairaanhoidossa tapahtuva raskauden seuranta on hänelle ilmaista asuinkunnasta ja sairaanhoitopiiristä riippumatta. Lisäys juuri raskaana olevien päihteiden käyttäjien seurannan maksuttomuudesta tehtiin lainvalmistelussa […]

Lue lisää Asiakasmaksulain uudistus auttaa motivoimaan raskaana olevia päihteiden käyttäjiä hoitoon

Lasten ja nuorten hampaiden harjaamisaktiivisuus paranee vähitellen – miten myönteistä kehitystä voidaan nopeuttaa

Lukuaika7 min

Hyvät suunhoitotavat pitäisi oppia jo lapsena kotona. Hammaskaries ja hampaiden kiinnityskudossairaus parodontiitti ovat maailman yleisimpiä kroonisia sairauksia. Hoitamattomana ne aiheuttavat suuren määrän inhimillistä kärsimystä ja saattavat jopa johtaa henkeä uhkaaviin tulehdustiloihin. Hoitamattomasta karieksesta aiheutuvat hammasperäiset tulehdukset ja parodontiitti ovat yhteydessä moniin muihinkin kansansairauksiimme, kuten tyypin 2 diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Maailman mittakaavassa tarttumattomien tautien […]

Lue lisää Lasten ja nuorten hampaiden harjaamisaktiivisuus paranee vähitellen – miten myönteistä kehitystä voidaan nopeuttaa

Lapset ja koko perhe hyötyvät ammattilaisten yhteistyöstä lastensuojeluilmoitustilanteessa

Lukuaika4 min

Laaja joukko lapsia työssään kohtaavia ammattilaisia on velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen. Ilmoituksen saavuttua on lastensuojelulla velvollisuus arvioida välittömästi lapsen kiireellisen suojelun tarve. Seitsemän vuorokauden kuluessa on aloitettava palvelutarpeen arviointi, jollei sitä pidetä ilmeisen tarpeettomana. Arviointi tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Ilmoituksen tehnyt ammattilainen saattaa kohdata lapsen vain kerran, esimerkiksi sairaalan tai terveyskeskuksen päivystyksessä. Usein […]

Lue lisää Lapset ja koko perhe hyötyvät ammattilaisten yhteistyöstä lastensuojeluilmoitustilanteessa

Neuvolatoimintaa voisi hyödyntää nykyistä enemmänkin terveyden edistämisessä

Neuvolatoiminta on Suomessa terveyden edistämisen edelläkävijä. Lähes kaikki raskaana olevat naiset ovat neuvolan seurannassa raskauden aikana, ja Suomen äitiys- ja imeväiskuolleisuus on kansainväliselläkin tasolla erinomaisen pientä. Terveyden edistämisessä Suomessa on kuitenkin parantamista, sillä etenkin elintapoihin liittyvät terveyserot ovat maassamme suuret. Päihteiden käyttö ja tupakointi ovat merkittäviä tekijöitä terveyserojen taustalla. Naiset ottavat yhteyttä neuvolaan raskausviikoilla 6–8 […]

Lue lisää Neuvolatoimintaa voisi hyödyntää nykyistä enemmänkin terveyden edistämisessä

Lapsuusajan haitallisista kokemuksista kohti toiveikasta tulevaisuutta

Lukuaika7 min

Lapsuusajan haitallisilla kokemuksilla on yllättävän kauaskantoisia ja moninaisia seurauksia terveyteen ja hyvinvointiin. Myös yhteiskunnallisia vaikutuksia on nähtävillä. Lapsuuden aikaiset haitalliset kokemukset (ACEs, Adverse Childhood Experiences) jaetaan karkeasti kolmeen eri luokkaan: lapseen kohdistuva väkivalta (fyysinen, psyykkinen, seksuaalinen), laiminlyönti (fyysinen, psyykkinen) sekä perheen monimuotoiset ongelmat (esim. vanhempien ero, väkivalta, päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat, vankeustuomio). Lapsuuden kokemusten varjot […]

Lue lisää Lapsuusajan haitallisista kokemuksista kohti toiveikasta tulevaisuutta

Neuvoloilla on monia keinoja tukea vanhempien tupakoinnin lopettamista ja psyykkistä hyvinvointia

Alle kouluikäisten lasten vanhemmat kokevat hyvinvointinsa paremmaksi kuin ikätoverinsa. FinTerveys 2017 -tutkimuksen tulokset kertovat siitä, että lapset tuovat vanhempien elämään merkitystä ja onnellisuutta. Parannettavaa löytyy vanhempien elintavoissa (tupakointi) ja myös hyvinvoinnissa (riittävä uni ja masennus). Raskausaika ja pikkulapsiperheen vaihe ovat otollista aikaa elintapamuutoksille ja perheen hyvinvoinnin edistämiselle, koska kaikki vanhemmat haluavat parasta mahdollista hyvinvointia lapselleen. […]

Lue lisää Neuvoloilla on monia keinoja tukea vanhempien tupakoinnin lopettamista ja psyykkistä hyvinvointia

Lasten terveystarkastukset ja rokotukset ovat tärkeitä myös poikkeusoloissa

Vuosi 2020 toi mukanaan koronavirusepidemian, joka käynnisti Suomessa mittavat torjuntatoimet. Poikkeusolot ovat vaikuttaneet myös neuvolaikäisten terveystarkastuksiin ja rokotuksiin. Lastenneuvolan terveystarkastuskäyntejä karsittiin jo koronavirusepidemian alkuvaiheessa. Myös asiakasperheet alkoivat koronavirustartunnan pelossa perua aiemmin sovittuja neuvola-aikoja. Alvohilmotietojen perusteella esimerkiksi helmikuussa viikolla 6 terveystarkastuksia oli kirjattu 10 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna ja viikolla 18 puolestaan 36 prosenttia vähemmän. Neuvolakäyntien […]

Lue lisää Lasten terveystarkastukset ja rokotukset ovat tärkeitä myös poikkeusoloissa

Poikkeusoloissakin lapsilla on oikeus toivoon ja turvallisiin aikuisiin

Tämänkaltaista kevättä ei kukaan odottanut tulevaksi. Mielenmyllerrystä ja epävarmuutta ovat aiheuttaneet arkeemme vyöryneet koronauutiset, otsikot terveysuhkista, tapaamisrajoituksista ja karanteenista, sairastumisista, taloudellisesta ahdingosta sekä lapsiperheiden haasteet selviytyä leikki-ikäisten ja etäkoululaisten sekä oman työn yhteensovittamisesta. Huolta ovat varmasti aiheuttaneet tiedot poliisin kotihälytysten, päihteiden käytön ja lähisuhdeväkivallan kasvusta. Onneksi on löydetty myös uusia auttamisen väyliä, kuten kotiin tuotavaa […]

Lue lisää Poikkeusoloissakin lapsilla on oikeus toivoon ja turvallisiin aikuisiin

Mitä pienten lasten vanhemmuudesta tiedetään ja miten vanhempien hyvinvointia voidaan edistää?

Lukuaika5 min

Perhebarometrin mukaan suomalaisilla lapsettomilla nuorilla aikuisilla on paljon pelon aiheita vanhemmuuteen liittyen ja vain vähän myönteisiä mielikuvia. Onko suomalaisilla nuorilla aikuisilla kuitenkaan riittävästi tietoa vanhemmuuden myönteisistä puolista? Mitä pienten lasten vanhempien hyvinvoinnista oikeastaan tiedetään? Ja miten pienten lasten vanhempien hyvinvointia voidaan ylläpitää ja edistää? Suurin osa pienten lasten vanhemmista voi hyvin FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan […]

Lue lisää Mitä pienten lasten vanhemmuudesta tiedetään ja miten vanhempien hyvinvointia voidaan edistää?