Asiakasmaksulain uudistus auttaa motivoimaan raskaana olevia päihteiden käyttäjiä hoitoon

Asennoitumisessa päihdesairauksiin otettiin joulukuussa 2020 merkittävä askel eteenpäin. Siinä missä aiemmin on väläytelty jopa raskaana olevien päihteidenkäyttäjien pakkohoitoa, siirryttiin eteenpäin poistamaan käytännön esteitä päihdesairauksien hoidolta.

Heinäkuussa 2021 voimaan tulevassa asiakasmaksulaissa raskaana olevan päihteiden käyttäjän erikoissairaanhoidossa tapahtuva raskauden seuranta on hänelle ilmaista asuinkunnasta ja sairaanhoitopiiristä riippumatta.

Lisäys juuri raskaana olevien päihteiden käyttäjien seurannan maksuttomuudesta tehtiin lainvalmistelussa loppumetreillä. Asialla oli puoluerajat ylittävä konsensus. Tämä lainkohta on erityisen tärkeä päihdehaittojen ennaltaehkäisyn ja päihdesairauksien hoidon osalta.

Aiemmin rehellisyys neuvolassa on voinut tulla asiakkaalle kalliiksi. Kun raskaana olevan päihteiden käyttö tulee neuvolassa esiin, hänet ohjataan raskauden seurantaan erikoissairaanhoitoon HAL-poliklinikalle (huume, alkoholi ja lääke). HAL-poliklinikalla asioiminen on erittäin suositeltavaa, mutta vapaaehtoista. Asiointi on toistaiseksi ollut maksullista. Jokaisesta käynnistä asiakas on maksanut poliklinikkamaksun. Maksamatta jääneet maksut ovat perintä- ja ulosottokelpoisia.

HAL-poliklinikoiden asiakasmaksuista luopuminen on hyvin konkreettinen toimenpide päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten tukemiseksi ja kannustamiseksi hoidon sekä seurannan piiriin. Maksuttomuuden toteuttaminen on helppoa ja sen kustannukset ovat melko pienet. Maksuja on tähän asti monesti kierrätetty sosiaalihuollon kautta, mikä vie aikaa niin asiakkaalta kuin työntekijältäkin.

Mitä vaikutuksia asiakasmaksuista luopumisella on?

HAL-poliklinikoiden maksuttomuus helpottaa asian markkinoimista asiakkaalle ja madaltaa asiakkaan kynnystä asioida palvelussa.  Palvelun saavutettavuus paranee.

Lisäksi sillä on suuri symbolinen arvo. Neuvolan päihdeseulonnan tarkoitus ei ole saada päihteiden käyttäjiä kiinni pahanteosta, vaan ohjata ja motivoida heidät hoitoon ja seurantaan. Pakottaminen ja potilaan tahdon sivuuttaminen eivät kuulu nykyaikaiseen terveydenhoitoon.

HAL-poliklinikoiden asiakasmaksuista luopuminen on tärkeää myös yhdenvertaisuuden nimissä. Tavalliseen raskauden seurantaan liittyvät neuvolakäynnit ja raskauden seulontaultraäänitutkimukset ovat asiakkaalle maksuttomia. Tuntuu järjettömältä, että rehellinen AUDIT-testin vastaus on maksanut naiselle enemmän ja pahimmillaan syventänyt huono-osaisuutta maksujen sekä mahdollisten perintäkulujen ja maksuhäiriömerkintöjen muodossa.

Varhaista tunnistamista ja tukea voidaan lisätä

Jatkossa on tärkeää parantaa päihteiden käytön varhaista tunnistamista ja hoitoonohjausta neuvoloissa. Tähän tarvitaan uusien seulontamenetelmien luotettavuuden ja käytettävyyden arviointia sekä riittäviä resursseja niiden käyttöönotolle. Henkilöstön päihdeosaamisen ajantasaisuudesta tulee pitää huolta.

Neuvoloiden toimintaedellytysten tulee tukea päihdeongelmien varhaista tunnistamista ja hoitoonohjausta. Säännöllisiä terveystarkastuksia ei saa vähentää perusteettomasti, koska ne tukevat luottamusta ja luontevaa päihteiden käytön puheeksi ottamista. Terveystarkastuksiin varatun ajan tulee mahdollistaa päihteiden käytöstä keskustelu järjestelmällisesti kaikkien asiakasperheiden kanssa. Neuvolan ja HAL-poliklinikan yhteistyön tiivistämiselle on tarvetta esimerkiksi lähetekriteerien yhtenäistämisessä.

Sote-uudistuksessa neuvolapalvelujen saatavuus ja saavutettavuus tulee turvata. Palvelujen järjestäminen edelleen lähipalveluina on perusteltua. Kireässä taloustilanteessa ennaltaehkäisevien palvelujen rooli on entistä merkittävämpi, koska on inhimillistä ja kustannusvaikuttavaa vastata avun ja tuen tarpeisiin mahdollisimman varhain.

Päihteiden käytön varhaisen tunnistamisen ja hoidon tavoitteena on turvata sikiön ja äidin terveys. Tällä tavalla on mahdollista ehkäistä eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

Lue lisää:

Alkoholin käytön aiheuttamia sikiövaurioita voidaan ehkäistä – kulutusta mittaava verikoe pitäisi ottaa osaksi äitiysneuvolan seulontatutkimuksia
Anne Arponen, Tuovi Hakulinen & Hanna Kahila 9.1.2020, THL:n blogi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *