Vuosi 2020 toi mukanaan koronavirusepidemian, joka käynnisti Suomessa mittavat torjuntatoimet. Poikkeusolot ovat vaikuttaneet myös neuvolaikäisten terveystarkastuksiin ja rokotuksiin.

Lastenneuvolan terveystarkastuskäyntejä karsittiin jo koronavirusepidemian alkuvaiheessa. Myös asiakasperheet alkoivat koronavirustartunnan pelossa perua aiemmin sovittuja neuvola-aikoja. Alvohilmotietojen perusteella esimerkiksi helmikuussa viikolla 6 terveystarkastuksia oli kirjattu 10 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna ja viikolla 18 puolestaan 36 prosenttia vähemmän.

Neuvolakäyntien väheneminen on heijastunut rokotuksiin

Terveystarkastuksissa lapsi saa rokotuksia, jotka antavat hänelle suojaa yhtätoista tautia vastaan. Koko maassa rokotusohjelmaan kuuluvia pikkulasten rokotteita on annettu kuluneen kevään aikana vähemmän kuin vuosi sitten. Rokotusten toteutumisessa on selviä alueellisia ja rokotekohtaisia eroja.

Terveyskeskusten ja neuvoloiden kannattaa seurata oman alueen rokotuskattavuutta. THL päivittää ajantasaisen pikkulasten rokotuskattavuuskartan kuukausittain. Kartasta näkee rokote- ja annoskohtaiset kattavuudet. Kartassa verrataan nykyhetkeä vastaavaan aikaan vuosi sitten.

Neuvolapalvelujen turvaaminen on välttämätöntä

Toukokuun alussa sosiaali- ja terveysministeriö muistutti kuntia siitä, että neuvolapalvelujen turvaaminen on välttämätöntä myös koronavirusepidemian aikana. Lastenneuvolapalveluita ei saa tarpeettomasti viivästyttää ja kansallisen rokotusohjelman mukaisista rokotuksista pitää huolehtia myös poikkeusoloissa.

Neuvolapalvelujen tulee toimia normaalisti niin pitkään kuin mahdollista. Neuvolakäynnit pitää turvata kaikissa tilanteissa 1,5-vuotiaille ja sitä nuoremmille lapsille. Myös leikki-ikäisten käynnit on toteutettava viiveettä, jotta lasten kasvun ja kehityksen häiriöt ja perheiden tuen tarpeet voidaan havaita ajoissa.

Ohjeita neuvolatoimintaan

Koronavirukseen liittyviä pelkoja kannattaa hälventää. Terveet lapset ja perheet voivat asioida neuvolapalveluissa paikan päällä. Vastaavasti neuvolahenkilöstö ei saa tulla sairaana töihin.

Jos asiakkaalla tai hänen lähipiirissään on koronainfektio tai siihen viittaavia oireita, tilanne arvioidaan yksilöllisesti ja asiakkaan kanssa sovitaan, miten toimitaan. Jos neuvola-aikaa joudutaan siirtämään, on tärkeää viestiä asiakkaalle, että terveystarkastukseen ja rokotukseen kannattaa varata uusi aika heti, kun se on mahdollista.

Kuntien on viestittävä palveluistaan

Paikallisen tiedottamisen rooli korostuu epidemian hiipuessa eri alueilla eri tahtiin. Palvelujen rajaamisesta ja neuvola-ajan peruutuksista on syntynyt palveluvajetta, joka pitäisi kuroa umpeen. Vastaanottoajan peruneisiin perheisiin kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä ja kutsua heidät neuvolaan.

Ydinviesti perheille on, että myös poikkeusoloissa heillä on oikeus kaikkiin lakisääteisiin ehkäiseviin palveluihin.  Neuvolakäynneistä on tärkeää huolehtia myös sen vuoksi, että rokotussuojaan ei jää puutteita. Kansallinen rokotusohjelma on suunniteltu niin, että rokotteet suojaavat lasta juuri oikeaan aikaan.

Lasten ja nuorten rokotusohjelma on yksi maailman laajimmista. Kuvassa esitetty lasten rokotusaikataulu löytyy tekstimuodossa kirjoituksen lopussa olevasta lisätietolinkistä Rokotusohjelma lapsille ja aikuisille.

Lisätietoja

Neuvolan ja opiskeluhuollon palveluiden järjestäminen koronavirustilanteessa (THL 19.5.2020)

Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset palvelut Covid-19-epidemian aikana. Kuntainfo 4/2020. (STM 8.5.2020)

Karttaesitys pikkulasten ajantasaisesta rokotuskattavuudesta (THL Infektiotaudit ja rokotukset -sivusto)

COVID-19-epidemian vaikutukset väestön palvelutarpeisiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen: nopea vaikutusarvio. (THL 2020)

Rokotusohjelma lapsille ja aikuisille (THL)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *