Lapset ja nuoret haluavat kuulua joukkoon ja tulla kuulluksi

Ovatko lasten ja nuorten hyvinvoinnin peruspilarit kunnossa? Pohdimme viime perjantaina Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johdon työpajassa yhdessä asiantuntijajoukkomme kanssa sitä, miten lapset ja nuoret Suomessa voivat.

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla kokemus häntä tukevasta aikuissuhteesta – olla hyväksytty ja tulla kuulluksi. Nämä tekijät suojaavat myös tilanteessa, jossa kohdalle osuu erilaisia haasteita ja vaikeita tilanteita.

On huolestuttavaa, että Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan yli kolmannes lapsista ja nuorista kokee, ettei heillä ole riittävästi perheen yhteistä aikaa. Me aikuiset emme sitä aina huomaa.

Kun perheen yhteistä aikaa on riittävästi ja vuorovaikutus toimii, lapset viihtyvät koulussa, kokevat terveydentilansa paremmaksi, ovat harvemmin yksinäisiä ja osallistuvat harvemmin kiusaamiseen.

Vaikutusmahdollisuudet kouluissa ja oppilaitoksissa näkyvät lasten ja nuorten kokemuksissa. Yhteisöön kuulumisen tunne on meille kaikille erittäin tärkeää. Yhteisöön kiinnittyneillä nuorilla on muita vähemmän päivittäistä oireilua, yksinäisyyttä, ahdistuneisuusoireilua ja uupumusasteista väsymystä. Lisäksi lasten ja nuorten sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja osallistuminen kouluympäristön toimintoihin rakentavat nuoren identiteettiä ja edistävät koko yhteisön hyvinvointia.

Toiveita joulupukille, johtajille ja päättäjille

Koska olemme näin joulun alla tämän erittäin tärkeän asian äärellä, haluamme käyttää kaikki mahdolliset keinot asian edistämiseksi. Välitämmekin siis toiveemme sinulle Joulupukki.

  • Toivomme kaikille vanhemmille lisää aikaa vietettäväksi lastensa kanssa ja jokaiselle lapselle hyvää vuorovaikutussuhdetta vanhempiinsa. Jos tämä ei ole mahdollista kaikkien lasten kohdalla, niin anna lapselle ainakin yksi turvallinen aikuissuhde, jossa lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään.
  • Toivomme kaikille lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville halua ja keinoja ottaa lapsia, nuoria ja vanhempia mukaan kaikkeen toimintaan ja oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille intoa lähteä kehittämään ja vaikuttamaan asioihin.
  • Toivomme koulun aikuisille aina vain parempia tietoja ja taitoja yhdessä tukea lapsia, nuoria ja myös vanhempia.
  • Aivan erityisesti toivomme näiden toiveiden toteutuvan lapsilla ja nuorilla, joilla haasteet ovat suurempia kuin muilla.
  • Tulevalle vuodelle toivomme myös päättäjille ja johtajille viisautta ja vastuuta ottaa systemaattisesti huomioon lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vaikutukset osana kaikkea päätöksentekoa.

Vaikka uskomme sinun pyrkivän toteuttamaan nämä toiveet, emme kokonaan voi jättää tätä sinun kontollesi. Tiedämme sinunkin olevan kovin kiireinen näinä päivinä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Opetushallitus lupaavat myös yhdessä omien tonttujoukkojensa kanssa etsiä työvälineitä ja ratkaisuja, jotka vievät kohti toiveidemme toteutumista.

Lasten ja nuorten hyvinvointi on yhteinen asia.

Lue myös:

Kouluterveyskysely: Perheen yhteinen aika heijastuu vahvasti lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen (THL:n tiedote 17.12.2018)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *