Johanna Lammi-Taskula

tutkimuspäällikkö Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen, THL

Kirjoittajan blogeja

Korona muutti pienten lasten vanhempien työnjakoa, mutta vain hetkellisesti – oliko se pettymys vai toivon pilkahdus?

5 min
Ensimmäinen koronakevät vuonna 2020 toi lapsiperheiden elämään isoja muutoksia. Arjen rytmejä, ja kahden vanhemman perheissä myös vanhempien työnjakoa, jouduttiin pohtimaan uudella tavalla.

Minkälaisia tuen tarpeita suomalaisilla lapsiperheillä on?

Perhepolitiikassa on usean vuosikymmenen ajan ollut tavoitteena siirtää painopistettä korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Perheiden tarpeita vastaavan varhaisen tuen tarjoaminen on kirjattu tavoitteeksi myös sosiaalihuoltolakiin (1301/2014), joka on ollut voimassa viitisen vuotta. Lain voimaantulon myötä kunnan on muun muassa järjestettävä lapsiperheille kotipalvelua ja perhetyötä ilman lastensuojelun asiakkuutta. Sekä kotipalvelun että perhetyön tavoitteena on yhtäältä vanhemmuuden ja […]

Voiko perhevapaauudistus parantaa lapsiperheiden hyvinvointia?

Lapsiperheiden hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita ovat vanhempien ja lasten riittävä yhteinen aika, sujuva arki ja riittävä toimeentulo sekä vanhempien hyvä suhde ja keskinäinen tuki. Suomalaisissa perheissä on yleistä, että molemmat puolisot käyvät ansiotyössä, siksi lapsen saaminen luo uusia haasteita: miten jakaa lisääntynyt palkaton hoiva- ja kotityö? Suomalaiset naiset kokevat miehiä useammin kantavansa kaksoistaakkaa eli päävastuuta […]

Neuvolasta voi saada tukea vanhemmuuden jakamiseen

Hoivavastuun tasaisempi jakaminen vanhempien kesken on pitkään ollut yksi keskeisiä perhepolitiikan tavoitteita. Jaetulla vanhemmuudella nähdään olevan myönteisiä vaikutuksia sekä perheen hyvinvoinnin että yhteiskunnan kannalta: lapsen kehitystä edistää läheinen suhde molempiin vanhempiin, yhteinen ymmärrys ja kokemus lapsenhoidon arjesta tukevat parisuhdetta. Lisäksi sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta vahvistuu sekä naisten asema työmarkkinoilla että miesten asema esimerkiksi erotilanteissa. Vanhemmuuden ja […]

Varhaiskasvatus tukee pienen lapsen perhettä

Miksi vanhemmat vievät lapsensa päivähoitoon, vaikka ovat itse kotona? Epäily vanhempien ”lusmuilusta” oli esillä julkisessa keskustelussa viime vuonna, kun Sipilän hallitus antoi kunnille mahdollisuuden rajata lasten subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen. Lastenhoidon valintoja tutkiva CHILDCARE-hanke selvitti vanhempien perusteluja lapsen osallistumiselle varhaiskasvatukseen, silloinkin kun vanhempi on kotona. Hankkeen ensimmäiset tulokset ovat luettavissa tutkimusraportista. Yksivuotiaiden lasten vanhemmille vuonna 2016 suunnattuun kyselyyn vastasi […]

Joka neljäs lapsiperhe kärsisi sunnuntailisien leikkaamisesta

6 min
Hallitus kaavailee vuorotyötä tekevien palkansaajien sunnuntailisien ja ylityökorvausten leikkaamista pakottavalla lainsäädännöllä. THL:n Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 -tutkimuksen mukaan sunnuntailisien leikkausten toteutuminen kaventaisi joka neljännen lapsiperheen toimeentuloa. Äitien palkkapussia leikattaisiin useammin kuin isien. Jo nyt kahdella viidestä lapsiperheestä on toimeentulo-ongelmia. Vuorotyötä tekevillä vanhemmilla toimeentulo-ongelmia on useammin kuin päivätyössä olevilla. Äidit tekevät vuorotyötä useammin kuin isät Joka neljännessä […]