Minna Salmi

tutkimuspäällikkö Sosiaalipolitiikan tutkimus, THL

Kirjoittajan blogeja

Kotihoidon tuen käyttö vähenee edelleen – pienten lasten äidit entistä useammin töissä

Kotihoidon tuki on ollut viime vuosina huomion kohteena, kun perhevapaita on pyritty uudistamaan. Marraskuussa aihe nousi esiin Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n Suomen taloutta arvioivassa maaraportissa. IMF kehotti hallitusta työllisyyden vahvistamiseksi ”tarkastelemaan vanhempainvapaan ja kotihoidon tukia, jotka saattavat kannustaa naisia jäämään kotiin”. Tuoreet tilastotiedot kotihoidon tuen käytöstä ja äitien työllisyysasteesta valaisevat asiaa mielenkiintoisesti: kotihoidon tuen käyttö on […]

Tule hyvä malli – kriteereitä perhevapaauudistukselle

Perhevapaiden uudistamista haluavat nyt eduskuntavaalien alla ne kuuluisat ”kaikki”. Kokoomus ja SDP ovat nostaneet uudistuksen tulevien hallitusneuvottelujen kynnyskysymykseksi. Mutta millaisen uudistuksen tarvitsemme? Tyydymmekö siihen, että ansiosidonnaisella päivärahalla korvattava vapaa ja isien vapaakiintiö kasvavat vain vähän ja suurin uudistus on kotihoidon tuen lyhentäminen sen oletettujen työllisyysvaikutusten vuoksi? Tällaisen uudistamisen riskinä on, että asia poistuu politiikan työlistalta, […]

Tässäkö tuleva perhevapaauudistus?

6 min
Politiikan syksy käynnistyi puolueiden ministeriryhmien, puoluejohdon ja eduskuntaryhmien kokouksilla elokuun puolivälissä. Sekä kokoomus että SDP nostivat eduskuntavaalitavoitteekseen perhevapaauudistuksen toteuttamisen. Nämä kaksi puoluetta ovat viimeisimpien puoluegallupien kärjessä, joten nyt on aika kaivaa esiin puolueiden perhevapaamallit. Niissäkö on Suomen tuleva perhevapaauudistus? Kokoomuksen ja SDP:n perhevapaamallit lähes identtiset Kokoomuksen ja SDP:n perhevapaamalleihin tutustuva hämmästyy: mallit ovat käytännössä lähes […]

Joustot hyödyksi ja haitaksi isyysvapaan käytössä

Valmisteilla olevan perhevapaauudistuksen yhtenä tavoitteena on joustavoittaa mahdollisuuksia vapaiden käyttöön. Joustavuus kuulostaa lähtökohtaisesti myönteiseltä ja tavoiteltavalta, mutta tarkemmin katsoen se ei ole yksiselitteinen asia. THL:n meneillään olevan Isä hoitaa -tutkimuksen tulokset kertovat, että joustot voivat olla sekä hyödyksi että haitaksi isien vapaiden käytön ja hoivavastuun lisääntymisessä. Joustoja on monenlaisia Useimmissa eri tahojen esittämissä perhevapaamalleissa ehdotetaan […]

Perhevapaauudistus käynnistyi: avainkysymyksinä isyysvapaa ja kotihoidon tuki

Perhevapaiden uudistaminen käynnistyi syyskuun lopussa pidetyllä kuulemisella, ja valmistelutyöryhmä aloitti työnsä lokakuun alussa. Ehdotin kuulemisessa uudistuksen valmistelua THL:n suositteleman 6+6+6-mallin periaatteiden mukaisesti ja sitä kohti edeten. Tärkein askel olisi pidentää isyysvapaata neljään kuukauteen ja näin turvata lapsen hoito ansiosidonnaisella päivärahalla aina vuoden ja kahden kuukauden ikään saakka. Peruslähtökohdat lapsen hyvinvointi, sukupuolten tasa-arvo ja perheiden toimeentulo 6+6+6-mallin periaatteet […]

Reippaita äärilaitoja perhevapaamalleissa

Perhevapaiden uudistamiseksi on viime keväästä lähtien esitetty useita malleja. Yhdet haluavat kiintiöidä vapaan puoliksi isälle ja äidille ja poistaa vanhempien valinnanvapauden kokonaan, toisten mielestä nykyinen järjestelmä on hyvä malli. Vaihtoehtoja riittää Ensimmäisenä perhevapaamallinsa ehti esittää SAK keväällä 2016. Kokoomus otti mallin omakseen pari viikkoa sitten. Syksyn 2016 kuluessa sekä keskusta, vihreät, Ruotsalainen kansanpuolue että vasemmistoliitto […]

Perhevapaat katosivat hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta

Hallitus julkaisi sukupuolten tasa-arvo-ohjelmansa äitienpäivän alla 4.5., lähes yhdeksän kuukauden valmistelun jälkeen, ilman aiemmin tavanomaista kuulemis- tai lausuntokierrosta. Ensimmäistä kertaa tasa-arvo-ohjelmien parikymmenvuotisessa historiassa ohjelmassa ei ole suunnitelmia kehittää perhevapaita ja edistää sukupuolten tasa-arvoa lisäämällä isien vanhempainvapaan käyttöä. Nyt siis katkaistiin pitkä perhepolitiikan linja, joka sai alkunsa 1960-luvun tasa-arvoliikkeestä ja konkretisoitui hallitusohjelmissa ja hallituksen tasa-arvo-ohjelmissa 1990-luvun alusta lähtien. […]

OECD Suomen perhevapaiden kimpussa

10 min
Teollisuusmaiden järjestö OECD julkisti tammikuun lopussa raporttinsa Suomen talouden kehityksestä. Suosituksissaan työllisyyden kohentamiseksi OECD toteaa ensimmäiseksi, että ”Äitiys-, isyys ja vanhempainvapaan sekä kotihoidon tuen kokonaiskestoa tulee lyhentää. Tämä kannustaa naisia osallistumaan aktiivisemmin työmarkkinoille.” OECD:n suosituksessa vanhaa ja uutta OECD:n aloitteellisuus Suomen perhevapaiden suhteen ei ole uutta. Jo vuonna 2005 järjestö julkaisi työn ja perheen yhteensovittamista […]

Joka neljäs lapsiperhe kärsisi sunnuntailisien leikkaamisesta

6 min
Hallitus kaavailee vuorotyötä tekevien palkansaajien sunnuntailisien ja ylityökorvausten leikkaamista pakottavalla lainsäädännöllä. THL:n Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 -tutkimuksen mukaan sunnuntailisien leikkausten toteutuminen kaventaisi joka neljännen lapsiperheen toimeentuloa. Äitien palkkapussia leikattaisiin useammin kuin isien. Jo nyt kahdella viidestä lapsiperheestä on toimeentulo-ongelmia. Vuorotyötä tekevillä vanhemmilla toimeentulo-ongelmia on useammin kuin päivätyössä olevilla. Äidit tekevät vuorotyötä useammin kuin isät Joka neljännessä […]

Työajan pidentäminen ei lisää lapsiperheiden hyvinvointia

5 min
Työajan pidentäminen otettiin ennen hallitusneuvotteluja ja niiden aikana esiin keinona alentaa yksikkötyökustannuksia. Kustannusten alentamiseksi hallitus edellyttää työmarkkinajärjestöjen tekevän ns. yhteiskuntasopimuksen viimeistään elokuussa. Hallituksen tavoitteena on myös vahvistaa lasten ja perheiden hyvinvointia ja se aikoo ottaa käyttöön päätösten lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnin. Työajan pidentämistä onkin syytä arvioida lapsiperheiden hyvinvoinnin kannalta. Onko työaika Suomessa lyhyempi kuin muualla? […]