Jukka Pyhäjoki

erityisasiantuntija Yhdenvertaisuus, THL

Kirjoittajan blogeja

Mistä tarve työelämän muutoksiin tulee?

Ihmiskunnalla on yleisinhimillinen kehityksen tarve. Selvä näyttö kehitystarpeestamme on ihmiskunnan matka luolamiehestä nykyihmiseen. Kehitystarpeen tuloksena syntyvät alituiset muutokset. Maailma ja työelämä muuttuvat jatkuvasti ilman että kukaan erityisesti panisi muutoksia toimeen. Muutokset ovat monen ilmiön summa, emmekä voi tarkkaan ennakoida seuraavaa käännettä. Kehitystä hankaloittaa kuitenkin ihmiskunnan toinen tarve, joka on täydessä ristiriidassa kehitystarpeen kanssa, eli turvallisuuden […]

Laadukkaan verkostotyön elementtejä metsästämässä

”Se mahdollisuus puhua, sehän siinä kaikista tärkeintä mun mielestä, ja kuunnella tietenkin muitakin ihmisiä. Verkosto on kiinnostunut palaverista aidosti ja siitä, mistä siellä keskustellaan ja niistä asioista. Ja sitten se, että näihin palavereihin varataan tarpeeksi kauan aikaa. Olennaista on tietysti se, että lähtee itse avoimin mielin ja rehellisesti mukaan. Ja myös se, että ei joudu […]

Luottamus nuoreen rakentuu hetkissä

 “Ensimmäinen pitkäaikainen sosiaalityöntekijäni oli sydämellinen ja luotettava. En ollut hänelle vain yksi asiakkaista vaan lapsi, jota hän tahtoi auttaa, ja jonka elämässä hän tahtoi olla mukana. Hänen siirryttyä vuosia myöhemmin toisiin tehtäviin, hän tuli vielä sen jälkeenkin tapaamaan minua sijaiskotiini. Hän siis osoitti todella välittävänsä minusta ja elämästäni. Sitten kuvioon astui uusi sosiaalityöntekijä, joka vastaa […]

Moniammatillinen tanssi syntyy yhteisestä rytmistä ja luottamuksesta

Moniammatillisen yhteistyön ydin on hyvässä vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksen toimivuus on kuitenkin riippuvainen kaikista sen osapuolista. Se on kuin tanssi, jonka lopputulos on kiinni yhteisten askeleiden sujuvuudesta. Jokainen on kenties tanssinut joskus jotakin tanssin lajia. Perinteisesti tuttuja tansseja ovat paritanssi ja letkajenkka, vaikka yksin tanssiminen ryhmässä on ehkä tutuin tanssin muoto. Paritanssissa on tärkeä löytää yhteinen rytmi ja on […]

Mental Management – väylä toimintatapojen välttämättömään muutokseen

Maailma on muuttunut – minkälainen on oma loikkasi? Huikeat haasteet löytyvät lastensuojelusta, nuorten kasvattamisesta, vanhempien avuttomuudesta, opettajien turhautuneisuudesta, vanhuspalveluista ja terveydenhoidon riittämättömyydestä, eli kaikista sosiaalialan asiakasryhmistä. Sosiaali- ja terveysala vaatii ihan uusia otteita. Tiede ja tutkimus on kehittänyt monia keinoja helpottaa ihmisten elämää viimeisen 100 vuoden aikana. Samalla tiede on löytänyt uusia ongelmia organisaatioiden ja […]

Tarttuuko dialogi omassa organisaatiossasi?

Malcom Gladwell kuvaa kirjassaan Leimahduspiste sitä, miten muutokset sosiaalisessa käyttäytymisessä ja yhteiskunnallisissa toimintatavoissa voivat kehittyä virusepidemian tavoin. Tartunta tapahtuu niin, että pienetkin teot saavat suuria vaikutuksia (kuten olemme viime kuukausina havainneet) ja muutokset eivät aina tapahdukaan vähitellen vaan yhdessä dramaattisessa hetkessä. Dialogi on yhdessä oivaltamisen taitoa Dialogisessa kokouksessa on kyse yhteiseen oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen […]