Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijamme ottavat blogissa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, tulkitsevat yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksiä sekä esittävät uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Emme vielä tiedä koronan vaikutuksista vammaisten henkilöiden sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen Suomessa

Yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa oleminen ja krooniset sairaudet ovat lisänneet riskiä sairastua tai menehtyä COVID-19-epidemian aikana. Kansainväliset tutkimukset pandemian vaikutuksista vammaisiin henkilöihin keskittyvät vammaisten henkilöiden kuolleisuuteen, kuolinsyihin ja sairastuvuuteen. Niiden perusteella tiedetään, että Englannissa koronainfektioon liittyvä kuolleisuus lisääntyi oppimisvaikeuksia omaavilla henkilöillä 2,3-kertaiseksi. Downin syndroomaa sairastavilla henkilöillä arvioitiin nelikertainen riski joutua koronainfektion vuoksi sairaalaan ja kymmenkertainen riski menehtyä siihen.

Espanjassa havaittiin, että kehitysvammaisuus on yksi yleisimmistä COVID-19-kuolleisuuteen liittyvistä tekijöistä. Madridilaisessa sairaalassa koronaan menehtyneistä 30 prosenttia oli kehitysvammaisia...

Lue lisää Emme vielä tiedä koronan vaikutuksista vammaisten henkilöiden sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen Suomessa

”Sitä saa mitä mittaa” – vaihtoehto perinteiselle tavalle tarkastella tasa-arvon tilaa työmarkkinoilla

Tarvitsemme tilasto- ja tutkimustietoa tasa-arvon nykytilan seuraamiseksi ja päätöksenteon tueksi. Jotta löydämme keskeisimmät esteet sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistymiselle, tarvitsemme tietoa sukupuolen kanssa risteävistä tekijöistä, kuten iästä, syntyperästä ja koulutustasosta. Tällöin huomion arvoiseksi nousee valittu tarkastelutapa.

Erilaisia tapoja tarkastella työmarkkinoiden sukupuolen mukaista eriytymistä

Tarkastelimme Tilastokeskuksesta tilattuja, aiemmin julkaisemattomia tilastotietoja naisten ja miesten osuuksista mies- ja naisenemmistöisillä aloilla kahdella eri tavalla. Väestörekisteristä saatavan sukupuolitiedon lisäksi otimme tarkastelun kohteeksi syntyperän.

Usein tasa-arvoa tilastoitaessa tuotetaan tietoa naisten ja miesten osuuksista...

Lue lisää ”Sitä saa mitä mittaa” – vaihtoehto perinteiselle tavalle tarkastella tasa-arvon tilaa työmarkkinoilla

Satavuotias neuvola vahvistaa lasten ja perheiden hyvinvointia myös tulevaisuudessa

Suomalainen neuvola on kiistaton menestystarina. Pitkälti neuvoloiden ansiosta äitiys- ja lapsikuolleisuus ovat romahtaneet Suomessa sadassa vuodessa. Suomi on tällä hetkellä maailman turvallisimpia maita synnyttää ja syntyä.

Neuvoloilla on erittäin tärkeä tehtävä myös tulevaisuudessa. Raskausaikana ja lapsille tietyissä ikävaiheissa neuvolassa tehtävät terveystarkastukset edistävät koko perheen hyvinvointia ja turvallisuutta. Lisäksi ne luovat perustan sairauksien ehkäisylle. Neuvoloilla on merkittävä rooli siinä, miten isoja kansanterveyden ongelmia, kuten ylipainoa, mielenterveysongelmia ja päihteiden riskikäyttöä pystytään ennaltaehkäisemään.

Lapsen odotus ja syntymä ovat iso...

Lue lisää Satavuotias neuvola vahvistaa lasten ja perheiden hyvinvointia myös tulevaisuudessa

Tukea itsenäisesti asuville nuorille – sujuva arki tukee myös mielen hyvinvointia

Lukuaika4 min

Tutkimusten mukaan Suomessa nuoret itsenäistyvät eurooppalaisittain poikkeuksellisen varhain. Alaikäisten yksinasuminen on kuitenkin yleisyydestään huolimatta verrattain piilossa oleva ilmiö – niin meillä Tampereella kuin muualla Suomessa.

Yllätyimme, kun Tampereella lapsiperhetietoa käsittelevän hankkeen yhteydessä paljastui kaupungissa asuvan itsenäisesti jopa 2 000 16–18-vuotiasta nuorta. Nyt Tampere Junior- kehitysohjelmassa kehitämme ratkaisuja omilleen muuttaneiden nuorten mielenterveyden edistämiseen.

Osa nuorista tulee toisen asteen opintoihin Tampereelle painotuslukion tai tietyn ammatillisen koulutuksen kautta. Taustalla voi parhaimmillaan olla vahva huoltajien tuki ja hieno mahdollisuus seurata...

Lue lisää Tukea itsenäisesti asuville nuorille – sujuva arki tukee myös mielen hyvinvointia

Digitaalinen psykiatria – keisarin uudet vaatteet vai ratkaisu mielenterveys- ja päihdepalveluiden ongelmiin?

Hyvinvointiyhteiskunnassamme voidaan huonosti. Siinä missä kansalaiset vaativat parempia mielenterveys- ja päihdepalveluita, monet päättäjät ja asiantuntijat varoittavat, etteivät resurssit tule riittämään pahoinvoinnin yksilölähtöiseen hoitoon.

Yhtenä ratkaisuna resurssipulaan on tarjottu digitaalisia palveluita. Maailmalla vellonut digisovellusten innostuksen aalto on saapunut nyt Suomeenkin. Kun toisaalla tehdään katsauksia siitä, miksi digisovellukset eivät olekaan aiheuttaneet vallankumousta, Suomessa usko sovellusten toimivuuteen on kova – erityisesti juuri tällä hetkellä. Kuva teknologia-avusteisten sovellusten mahdollisuuksista ja rajoituksista on meillä vasta rakentumassa.

Mihin kaikkeen digipalvelut soveltuvat?

Helpoimmillaan teknologia-avusteisuus...

Lue lisää Digitaalinen psykiatria – keisarin uudet vaatteet vai ratkaisu mielenterveys- ja päihdepalveluiden ongelmiin?

Kun nuori tarvitsee tukea päästäkseen työelämään, on tuen oltava helposti saatavilla

Ei voi riittävästi korostaa, miten tärkeää on, että aikuistuvat nuoret saavan myönteisiä kokemuksia työelämästä. Positiiviset kokemukset lisäävät nuoren itseluottamusta ja kyvykkyyden tunnetta. Itseluottamus auttaa aikuistuvia nuoria hakeutumaan ja kiinnittymään työelämään. On koko yhteiskunnan etu, että nuoret pääsevät mukaan työelämään.

Miten voimme yhdessä varmistaa, että nuoret kiinnittyvät työelämään?

Yhdessä aikuisuuteen - Elämässä Eteenpäin (YEE)-hankkeessa toteutuneeseen työskentelyyn pohjautuen esitämme muutaman ehdotuksen. YEE-hankkeen kehittämistyö kohdentuu lastensuojelun jälkihuoltoon ja kotoutumisen tukitoimiin. Töitä onkin tehty yhdessä nuorten ja ammattilaisten kanssa. Suurin...

Lue lisää Kun nuori tarvitsee tukea päästäkseen työelämään, on tuen oltava helposti saatavilla

Asiakaskokemuksen ymmärrys auttaa mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistä

Lukuaika3 min

Keväällä 2021 joukko mielenterveys- ja päihdehoitopaikkojen työntekijöitä, kokemusasiantuntijoita ja muutama laitoksemme asiantuntija tapasivat etäyhteydellä työpajoissa, joissa kehitettiin kyselylomake ensimmäiseen kansalliseen mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutettavaan asiakaspalautekyselyyn. Tarvetta kyselylomakkeelle oli ollut jo kauan.

Sekä mielenterveysstrategian että päihde- ja riippuvuusstrategian yhtenä painopisteenä on palveluiden kehittäminen. Painopisteet ovat hieman eri tavalla sanoitetut, mutta yhtä kaikki, yhteisenä päämääränä on varmistaa asiakkaille laadukkaat ja helposti saavutettavat palvelut.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi mielenterveysstrategiassa ehdotetaan, että palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa hyödynnetään kokemusasiantuntijoiden ja asiakkaiden...

Lue lisää Asiakaskokemuksen ymmärrys auttaa mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistä

Alkava muistisairaus vai hatara pää?

Lukuaika6 min

Avaimet kadoksissa, puhelin hävinnyt, tutut nimet unohduksissa. Ajatus pätkii ja pää tuntuu hataralta. Kuulostaako tutulta? Tällaista käy monille meistä aika ajoin ja takaraivoon saattaa hiipiä ajatus siitä, ovatko nämä alkavan muistisairauden merkkejä. Mutta milloin kyseessä on muistisairaus ja milloin oireiden taustalla voikin olla stressi tai huonosti nukuttu yö?

Muistisairaus ei ole mikään harvinainen asia

Suomessa sairastuu muistisairauteen arviolta 40 suomalaista päivittäin. Lievää muistisairautta sairastaa arviolta 100 000 henkilöä ja 93 000 henkilöllä on keskivaikea tai vaikea...

Lue lisää Alkava muistisairaus vai hatara pää?

Kohtaamisen hiljainen taito sosiaalityössä

Perkasimme yhden kunnan sosiaalityöntekijöiden kanssa kokemuksia, hiljaista tietoa ja käytäntöjä hyvästä kohtaamisesta asiakastyössä. Sukelsimme ryhmänä tutkimaan kohtaamisten pinnan alla olevaa maailmaa.

Ensikohtaaminen

Sosiaalityöntekijät kokivat ensimmäisen tapaamisen ja kontaktin saamisen asiakkaan kanssa erittäin tärkeäksi. Ensikohtaamisen kokemukset ohjasivat usein muita tapaamisia. Työntekijät pyrkivät menemään tilanteisiin avoimin mielin ja etenemään tilanteen mukaan ilman suuria ennakko-odotuksia.

Etukäteen tiedettävien asioiden ei saa antaa määrittää tilannetta liikaa. Työntekijän tulee olla aktiivinen, tavoitteena on saada yhteys. Asiakkaan kanssa käydään läpi tilanteen taustoja ja tarpeita,...

Lue lisää Kohtaamisen hiljainen taito sosiaalityössä

Vertailimme vähimmäisturvaa eri maissa: Tanskan järjestelmässä lähes kaikki on eri tavalla kuin Suomessa

Kun tuntee vain yhden todellisuuden, olettaa helposti, että asiat ovat samalla tavoin myös muualla. Mutta ei se ihan niin mene.

Vertailimme eri maiden sosiaaliturvan rakenteita sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta elokuun lopussa julkaisussa raportissa. Vertailussa oli Suomen lisäksi Alankomaat, Britannia, Ruotsi, Tanska ja Viro.

Yksi kiinnostava kysymys on, millainen yhteiskunnan viimesijainen toimeentuloturva eri maissa on. Vertailumaissa se on tyypillisesti toimeentulotukipainotteinen, kun Suomessa painottuvat ennen kaikkea perusturva- ja asumistukietuudet. Suomessa yritetään vimmatusti vähentää tai jopa poistaa toimeentulotuen pitkäaikaista...

Lue lisää Vertailimme vähimmäisturvaa eri maissa: Tanskan järjestelmässä lähes kaikki on eri tavalla kuin Suomessa