Lähikuva puun lehdestä.

Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijamme ottavat blogissa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, tulkitsevat yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksiä sekä esittävät uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Kansainvälisenä romanien päivänä 8.4. juhlitaan Euroopan suurimman vähemmistön kieltä ja kulttuuria

Tänään 8.4. romanien tunnuslippu nousee salkoon juhlistamaan romanien kieltä, kulttuuria ja taidetta. Samanaikaisesti päivä muistuttaa romanien pitkään jatkuneesta eriarvoisesta kohtelusta eri Euroopan maissa, myös Suomessa.

Romaneilla on pitkä historia Suomessa, mutta tarve tunnustaa romanien kielelliset ja kulttuuriset oikeudet on edelleen ajankohtainen. Esimerkkejä kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia tukevasta toiminnasta on opetushallituksen laatima Suomen uhanalaisen romanikielen elvytysohjelma, jonka avulla pyritään edistämään romanikielen tilaa. Myös Suomen kulttuurirahasto tukee romanikielen elpymistä sekä romanitaidetta ja -kulttuuria.

Huhtikuun 8. vuonna 1971 järjestettiin...

Lue lisää Kansainvälisenä romanien päivänä 8.4. juhlitaan Euroopan suurimman vähemmistön kieltä ja kulttuuria

Näin edistät hyvinvointia ja terveyttä kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnoilla

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirryttyä kunnilta hyvinvointialueille toimintaympäristö muuttui ja toi mukanaan uusia yhdyspintoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamiseen.

Jotta yhteistyö olisi sujuvaa ja palvelu asiakaslähtöistä, tarvitaan toimintaa mahdollistavia rakenteita, yhteisesti sovittuja tavoitteita ja toimintatapoja sekä tiedonkulkua.

Yhdyspinnoilla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välisiä toiminnallisia yhteyksiä esimerkiksi yhteistyöpaikkoja kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Yhdyspintatyö on sopimuksellista ja asukaslähtöistä kokonaisuuden muodostamaa työtä.

Kun kunnilla ja hyvinvointialueella on yhteinen tavoite, on hyvä kuvata miten kukin tuota tavoitetta toteuttaa.

Toiminta...

Lue lisää Näin edistät hyvinvointia ja terveyttä kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnoilla

Informaatiohyvinvointia etsimässä: THL:n ja Sitran hankkeessa tutkitaan informaation hyvinvointivaikutuksia ja yhteyttä demokratiaan

Sosiaalista vuorovaikutusta helpottavien teknologioiden synty herätti tämän vuosisadan alkupuolella toiveen yhteiskunnan yhtenäisyydestä ja yksilön hyvinvoinnin edistämisestä. Uudet teknologiat nähtiin keinoina säästää aikaa ja tuoda ihmiset tiedon äärelle sekä lisätä osallisuuden kautta demokratiaa julkisessa keskustelussa.

Negatiiviset vaikutukset hiipivät kuitenkin nopeasti mukaan kehitykseen ja viime vuosina sosiaaliseen mediaan ja muuhun digitaaliseen kommunikaatioon on yhä vahvemmin liitetty vihapuhe, polarisaatio ja luottamuksen rapautuminen.

Myös keskustelu informaation ja hyvinvoinnin suhteesta keskittyy usein asian negatiivisiin puoliin, kuten informaatioähkyyn ja digilaitteiden aiheuttamaan pahoinvointiin....

Lue lisää Informaatiohyvinvointia etsimässä: THL:n ja Sitran hankkeessa tutkitaan informaation hyvinvointivaikutuksia ja yhteyttä demokratiaan

Nordic cooperation also strengthens the disability sector

Finland and Finnish society benefit from Nordic cooperation in many ways. We can learn good practices from one another and coordinate our legislation in a way that benefits citizens and society as a whole. A tangible example of cooperation that makes things easier for citizens and societies is the freedom of movement between the Nordic countries.

In addition to Finland, the parties to the Nordic cooperation include Sweden, Norway, Denmark and Iceland as well as...

Lue lisää Nordic cooperation also strengthens the disability sector

Tiedolla johtaminen on taitolaji – myös iäkkäiden palveluja suunniteltaessa

Vuoden 2023 alusta aloittaneet hyvinvointialueet ovat suurten muutosten edessä. Usealla alueella yleinen muutoskohde ovat iäkkäiden palvelut. Huolta ja jopa tyrmistystä ovat aiheuttaneet esimerkiksi suunnitelmat vähentää iäkkäiden palveluja tilanteessa, jossa iäkkäiden lukumäärä kasvaa, ja korkean iän saavuttaneet elävät entistä pidempään1.

Säännöllistä palvelua saavien iäkkäiden toimintakykyä ja palveluja kuvaava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportti kertoo, miten sekä kotihoidolle että ympärivuorokautiselle asumispalvelulle on selkeä tarve2. Molemmissa palvelutyypeissä, mutta erityisesti ympärivuorokautisen asumispalvelun asukkailla, on runsaasti erilaisia palvelutarpeita, joita on...

Lue lisää Tiedolla johtaminen on taitolaji – myös iäkkäiden palveluja suunniteltaessa

Toimisivatko sosiaaliset innovaatiot lastensuojelun systeemisenä muutosvoimana?

Sosiaalisten innovaatioiden kehittämisessä on kuusi vaihetta innovaation tarpeen määrittämisestä kokeilujen, vakiinnuttamisen ja skaalaamisen kautta kohti systeemistä muutosta.

Sosiaalinen innovaatio syntyy vuorovaikutuksessa ihmisen ja ympäristön kanssa. Lastensuojelussa se käynnistyy lasten, nuorten ja perheiden arjen tarpeista (vaihe 1). Vaikkapa siitä, että lastensuojelun sijaishuollossa asuvalla lapsella, jolla on hoitosuhde nuorisopsykiatrialla, on muutostoive omaa arkeaan koskevassa asiassa, ja johon hän tarvitsee verkostonsa apua.

Ideasta toteutukseen yhteisen tavoitteen mukaisesti

Ideasta kokeilujen kautta toteutuessaan (vaiheet 2–3) sosiaalinen innovaatio muuttaa tai luo uusia sosiaalisia...

Lue lisää Toimisivatko sosiaaliset innovaatiot lastensuojelun systeemisenä muutosvoimana?

Tekoälyllä tuotetun lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin määrä räjähdysmäisessä kasvussa

Lukuaika4 min

Seuraamme erittäin huolestuneina tekoälyllä tuotetun lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin räjähdysmäistä kasvua. Tekoälyn tuottaman materiaalin osuus kaikesta lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista tulee jatkossa olemaan merkittävä – ellei jopa suurin. 

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on kasvava ongelma myös Suomessa

Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ovat kaikki teot, jotka loukkaavat lapsen seksuaalista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Sitä voi tapahtua kaikissa ympäristöissä, joissa lapsi viettää aikaansa. Sekä Suomessa että maailmalla lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta erityisesti digitaalisissa ympäristöissä on vakava, kasvava ongelma.

Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa...

Lue lisää Tekoälyllä tuotetun lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin määrä räjähdysmäisessä kasvussa

Hyte-lähetekäytännöt on otettava osaksi hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen pysyvää toimintaa

Suomen kestävän kasvun (RRP) ohjelman hankkeissa kehitetään monialaista asiakas- ja palveluohjausta. Tavoitteena ovat sujuvat palvelupolut sosiaali- ja terveyspalveluista kuntien sekä järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistäviin palveluihin (hyte-palvelut).

Yhtenä käytännön sovelluksena on lähetetoiminta. Lähetteiden idea on tuttu terveydenhuollosta eli lähetetään henkilö ammattilaisen toimesta toisen palvelun, toiminnan tai vertaistuen piiriin, jotta hän saisi tarpeisiinsa vastaavaa tukea.

Lähetetoiminnan kehittämiselle on tilausta, mutta haasteitakin on. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ohjaisivat asiakkaitaan mielellään, mutta tietoa palveluvalikoimasta on hankala löytää.

Tieto asiakkaan tilanteesta...

Lue lisää Hyte-lähetekäytännöt on otettava osaksi hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen pysyvää toimintaa

Uudet nikotiinituotteet tulivat rytinällä lasten ja nuorten arkiympäristöihin

Suomi on saanut osansa kansainvälisestä trendistä, jossa uusia nikotiinituotteita kehitetään entistä kohdennetummin lainsäädännön katvealueille. Näin erityisesti nuoria houkuttelevat tuotteet pääsevät myyntiin eri maissa alkuun varsin vapaasti ja ehtivät tavoittaa uuden käyttäjäsukupolven.

Erityisen näkyvästi tämä on Suomessa tapahtunut ”vape”-laitteiden kohdalla, joista on jo muodostunut todellinen ongelma kouluissa ja oppilaitoksissa. Kyseessä ovat sähkösavukkeen kaltaiset nikotiinittomat laitteet, tai laittomilta markkinoilta hankitut nikotiinisähkösavukkeet. Kertakäyttöiseksi markkinoidut laitteet riittävät nimestään huolimatta satoihin käyttökertoihin ennen kuin laitteessa oleva neste kuluu loppuun.

Uudet nikotiinituotteet...

Lue lisää Uudet nikotiinituotteet tulivat rytinällä lasten ja nuorten arkiympäristöihin

Pohjoismainen yhteistyö vahvistaa myös vammaisalaa

Suomi ja suomalainen yhteiskunta hyötyy pohjoismaisesta yhteistyöstä monella tavalla. Voimme oppia toisiltamme hyviä toimintatapoja ja sovittaa yhteen lainsäädäntöämme kansalaisia ja koko yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla. Konkreettinen esimerkki kansalaisia ja yhteiskuntia helpottavasta yhteistyöstä on Pohjoismaiden välillä vallitseva vapaa liikkuvuus.

Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Maiden välinen yhteistyö on tiivistynyt myös kansainvälisissä organisaatioissa, kuten Euroopan unionissa. Koska eri Pohjoismaat ovat yhteiskuntajärjestykseltään hyvin samankaltaisia maita, ovat niiden intressit Euroopan unionin...

Lue lisää Pohjoismainen yhteistyö vahvistaa myös vammaisalaa