Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijat jakavat blogissa henkilökohtaisia näkemyksiään ajankohtaisista aiheista. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Elämää koronaviruksen kanssa – neljä keinoa vahvistaa arjen resilienssiä pandemiassa

Koulujen aloitusviikkoina puhutaan paljon paluusta arkeen, mutta arki alkaa edelleen poikkeuksellisissa olosuhteissa. Pandemia ei kohtele ihmisiä tasa-arvoisesti. Rajoitustoimet ovat olleet tärkeitä viruksen aiheuttamien haittojen leviämisen estämisessä, mutta niin viruksen kuin sen torjunnankin negatiiviset vaikutukset kohdistuvat jo ennestään heikommassa asemassa oleviin. Meillä kuitenkin on keinoja, joilla ihmisten hyvinvointia ja jaksamista voidaan pandemian ja poikkeusolojen jatkuessa tukea.

Tutkitun tiedon pohjalta on mahdollista suunnitella rajoituksia siten, että ne suojelevat etenkin haavoittuvaisimpia ihmisryhmiä. Turvallisten ihmiskontaktien toteutumista voidaan edistää tarjoamalla...

Huumeisiin kuolee joka viikko yli neljä ihmistä – yksikin kuolema on liikaa

Vuonna 2019 Suomen tieliikenteessä kuoli 211 henkilöä. Samana vuonna huumeisiin kuoli 234 henkilöä.

Vaikka huumeisiin kuolee enemmän ihmisiä kuin liikenteessä, on huumekuolemien ehkäisy jäänyt liian vähälle huomiolle. Suomessa liikenneturvallisuustyötä ohjaa kunnianhimoinen nollavisio, jonka tavoitteena on, ettei kukaan kuole tai loukkaannu liikenteessä. Huumekuolemien ehkäisyyn pitäisi suhtautua yhtä painokkaasti kuin liikennekuolemiin.

Huumekuolemat kasvussa

Huumeiden käyttö on lisääntynyt koko 2000-luvun ajan. Kun huumeiden kokeilu ja käyttö yleistyvät, lisääntyvät myös huumeiden aiheuttamat haitat, joista äärimmäisenä esimerkkinä ovat huumekuolemat. Huumemyrkytyskuolemat sekä huumausaineiden...

Eihän se edes koskaan oikeasti tavannut sitä! – Verkkovälitteisten seksuaalirikosten vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat yhä puutteellisesti tiedostettuja eri aloilla

6 min

Tämän kesän aikana verkkovälitteisesti toteutetut seksuaalirikokset ovat jälleen saaneet huomiota mediassa, osin tapauksiin liittyvän suuren uhrimäärän vuoksi. Näiden rikosten määrä on lisääntynyt maailmanlaajuisesti, ja koronapandemia on saattanut kiihdyttää kehitystä.

Suomessa 2017–2018 annetuista lapsia koskevista seksuaalirikostuomioista ainoastaan verkossa, ilman reaalimaailman tapaamisia, tapahtuneet rikokset muodostivat jo kuudesosan. Tekijä oli tutustunut uhriin netissä viidesosassa tapauksista.

Tapausmäärän kasvaessa myös tutkimustieto tekojen seurauksista on lisääntynyt. Kuten muutkin seksuaalirikokset, verkkovälitteiset seksuaalirikokset muodostavat luonteeltaan ja vakavuusasteeltaan joukon erilaisia tekoja kertaluonteisesta seksuaalisesta häirinnästä tekoihin,...

Uusi toimintamalli sulatti terveysaseman jonot: henkilöstö ratkoo arjen ongelmat yhdessä ja itsenäisesti

5 min

Akaa on Etelä-Pirkanmaan kaupunki, joka tuottaa terveydenhuollon palvelut myös naapurikunta Urjalalle. Alueella on yhteensä noin 21 000 asukasta, joista 4600 on urjalalaisia.

Akaa ja Urjala etsivät perusterveydenhuollon toimivia ratkaisuja PirSOTE-hankkeessa. Uuden toimintamallin kokeilu käynnistyi Urjalassa syksyllä 2020. Kokeilun alkaessa osa henkilöstöstä kauhistui, kun julistin paikallislehdessä, että tavoitteenamme on tehdä ”Suomen paras terveyskeskus”.

Lähtötilanteessa Urjalan terveysasemalle oli kertynyt lääkärinvastaanottojonoa. Aseman kiireettömän hoidon T3-mediaaniaika oli 42 vuorokautta, mikä käytännössä tarkoittaa, ettei aikoja ole antaa. Urjalaan on ollut haastava saada...

Luottamus syntyy avoimuudesta, läpinäkyvyydestä ja yhteisestä tekemisestä – Neljä käytännön vinkkiä onnistuneeseen yhteiskehittämiseen

Yhteiskehittäminen (eng. co-creation) on ihmisten välistä tavoitteellista yhteistyötä, jossa ajatuksia jaetaan ja rikastetaan yhdessä. Se voidaan nähdä työotteena, toimintatapana tai jopa arvona, jossa lisätään heikommassa asemassa olevien vaikutusmahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta. Yhteiskehittämistä on esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden näkökulmien kuuleminen palveluiden kehittämisessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TUULI-hankkeessa on kehitetty mielenterveyttä tukevia videoita pakolaisille vuosina 2020–2021 yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntämällä. Pakolaisten ja maahanmuuttajien kanssa tehtävä yhteiskehittäminen on täydellistä osallisuutta lisäävää toimintaa, joka tarjoaa heille mahdollisuuden osallistua,...

Koronakriisi korosti yhtenäisten toimintaohjeiden tarvetta lastensuojelussa

”Todella, todella monia kysymyksiä ja mietti sitä ossaako toimia tässä tilanteessa oikein.” ** Lainaukset ovat sijaishuollon työntekijöiden ryhmähaastatteluaineistosta.

Näin kuvasi sijaishuollon sosiaalityöntekijä viime kevään tilannetta. Lastensuojelutyö on vuorovaikutukseen ja asiakkaiden kohtaamiseen perustuvaa työtä. Tämä perusta mullistui koronakriisin myötä, kun poikkeusolot muuttivat työn tekemistä ja tilanne oli aluksi hallitsematon kaikilla toimijoilla.

Yllättävän tilanteen arvaamattomuus lamaannutti aluksi. Valmiussuunnitelmien puuttuessa etenkin keväällä 2020 lastensuojelun ohjeet poikkeusoloissa toimimiseen olivat ristiriitaisia ja niitä oli niukasti. Kun ohjeita alkoi koronavuoden edetessä tulla...

Vammainen asiakas antaa tärkeää tietoa rakenteelliseen sosiaalityöhön

3 min

Vammaissosiaalityö rakentuu vammaispolitiikalle, jonka periaatteita ovat oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen sekä tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Nämä periaatteet toteutuvat, kun asiakkaiden ääni kuuluu yksittäisissä asiakaskohtaisissa päätöksissä ja laajemmaltikin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Pelkkä äänen kuuluminen ei kuitenkaan riitä. Sen lisäksi tarvitaan toimenpiteitä, joiden avulla epäkohdat voidaan korjata.

Tieto palvelujen käyttäjien tarpeista on edellytys tarkoituksenmukaiselle sosiaalipalvelujen kehitykselle. Tarkoituksenmukaisuus puolestaan tekee työstämme vaikuttavaa ja lisää asiakkaiden osallisuutta. Tällöin saavutamme vammaispolitiikan osallisuuden periaatteen.

Esimerkki: miten asiakas pääsee mökilleen?

Rakenteellisessa sosiaalityössä kerätään asiakastyötä koskevaa tietoa....

Pois pandemiasta – testauksella ja seurannalla myös muita hengitystieviruksia vastaan

Koronaviruksen kansallista testauskapasiteettia on kasvatettu merkittävästi keväästä 2020. Testejä on myös tehty ennätysmäärin, tätä kirjoitettaessa jo yli 5,5 miljoonaa koko epidemian aikana. Testaus on ollut koronapandemian torjuntatoimien kulmakivi. Positiivinen testitulos on laukaissut sarjan tartunnanjäljityksiä sekä eristys- ja karanteenipäätöksiä, joilla tartuntaketjuja on saatu katkaistua ja siten pidettyä epidemiaa kurissa paikallisesti.

Samaan aikaan, kun koronan tapausluvut ovat aaltoilleet, muut hengitystievirukset ovat loistaneet poissaolollaan. Influenssatapauksia ilmoitettiin kansalliseen Tartuntatautirekisteriin yli 12 000 tapausta vähemmän kuin edellisellä kaudella. Koronan torjuntatoimet eli...

Päihteitä käyttävän raskaana olevan naisen laitoskuntoutuksen hyödyt nähtävä laajasti – sikiön suojelua huolehtimalla äidistä kokonaisvaltaisesti

Lainsäädäntömme mahdollistaa sen, että lasta voidaan suojella jo ennen syntymäänsä. Tällöin puhutaan sikiön suojelusta, joka toteutuu huolehtimalla odottavasta äidistä. Kaikki päihteitä käyttävälle raskaana olevalle naiselle tarjotut palvelut ovat vapaaehtoisia. Pakko on huono keino ongelmien ratkaisemisessa ja uusien toimintatapojen oppimisessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmämme lähtee oletuksesta, että potilas tai asiakas on aktiivinen toimija ja haluaa palvelua. Erityisesti päihderiippuvaisen kohdalla on tärkeää, että asiakas ymmärtää mihin tarpeeseen palvelut vastaavat ja että hän kokee hyötyvänsä palvelusta. Tässä sosiaali-...

Yksisarvinen ja muumit jäätelökioskilla – pohdintoja lasten valinnoista

5 min

Suomalainen syö keskimäärin 13 litraa jäätelöä vuodessa ja se on kansainvälisesti katsottuna todella paljon. Monelle jäätelökioskilla käynti merkitsee kesäpäivästä nauttimista perheen tai kavereiden kanssa.

Lasten vanhemmat saattavat miettiä kuinka usein lapset voivat kesällä syödä jäätelöä. Voiko lapselle antaa jäätelöä päivittäin? Lapsen ruokavaliossa kokonaisuus ratkaisee. Jälkiruoaksi tai välipalaksi jäätelö sopii hyvin, kunhan muistaa huomioida ruokavalion kokonaisuuden, lapselle sopivan annoskoon sekä säännöllisen ruokarytmin.

Jäätelö viilentää ja virkistää kuumalla, mutta on myös tärkeää huolehtia riittävästä nesteen saannista. Vesi on...