Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijamme ottavat blogissa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, tulkitsevat yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksiä sekä esittävät uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus HPV-rokotteeseen – HPV-rokote antaa suojaa useita syöpiä vastaan

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada HPV- eli papilloomavirusrokote maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa. Koronapandemian vuoksi osa suunnitelluista HPV-rokotuksista on kuitenkin voinut jäädä antamatta koululaisille. Kouluterveydenhuollon resursseja on siirretty muun muassa tartunnanjäljitykseen, ja koululaiset ovat aika-ajoin olleet etäopetuksessa.  

Rokotusohjelmassa HPV-rokotukset annetaan pääsääntöisesti alakoulun viidennellä ja kuudennella luokalla 10–12-vuotiaille. Rokotussarja on tarvittaessa voitu aloittaa vielä 9. luokan loppuun mennessä.

Rokotusajan pidentämisellä haluamme varmistaa, että kaikilla nuorilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus saada HPV-rokotus ja ettei rokotussarja jäisi ainakaan...

Lue lisää Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus HPV-rokotteeseen – HPV-rokote antaa suojaa useita syöpiä vastaan

Miten koronarokotusten vaikuttavuutta mitataan?

Lukuaika6 min

Koronarokotukset virittävät elimistön luontaisia mekanismeja valmistautumaan taisteluun koronavirusta ja sen aiheuttamaa infektiota vastaan. Rokotusten tuoma apu on merkittävä, mutta ei takaa onnistumista joka kerta. Siksi osa rokotetuistakin sairastuu vakavasti.

Yksi olennainen kysymys on, kuinka paljon rokottaminen vähentää vakavan taudin riskiä eli mikä on rokotteen suojateho vakavaa tautimuotoa vastaan. Tätä voi tutkia tarkastelemalla erilaisia vakavan taudin seurauksia, kuten erikoissairaanhoitoon tai tehohoitoon joutumista tai koronatartuntoihin liittyviä kuolemia.

Julkaisimme THL:ssä loppuvuodesta 2021 koronarokotusten vaikuttavuutta valottavan avoimen aineiston. Aineisto sisältää lukumääriä ja...

Lue lisää Miten koronarokotusten vaikuttavuutta mitataan?

Oletko miettinyt sosiaaliturvan tulevaisuutta, kun väestö ikääntyy, työelämä muuttuu ja ilmasto lämpenee?

Mitä nuoret ajattelevat tulevaisuuden sosiaaliturvasta, pohdimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sosiaaliturvauudistusta tukevassa työryhmässä ja kutsuimme eduskuntapuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajia kertomaan näkemyksistään.

Halusimme kuulla eritoten, millaisten arvojen ja ihmiskuvan varaan nuorten muutosehdotukset nojaavat. Koska sosiaaliturva muuttuu, kun maailma muuttuu ja päättäjät vaihtuvat, nuorten poliitikkojen näkemykset kiinnostivat meitä.

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt yksinkertaistaisivat sosiaaliturvaa. Tulevaisuuden isot haasteet eivät ratkaisuissa kuitenkaan vielä näkyneet. 

Nuorten ehdotukset muuttaisivat sosiaaliturvaa perustavanlaatuisesti

Keskustan, vihreiden, RKP:n ja SDP:n nuorisojärjestöt sekä Vasemmisto-opiskelijat ja demariopiskelijat kertoivat meille...

Lue lisää Oletko miettinyt sosiaaliturvan tulevaisuutta, kun väestö ikääntyy, työelämä muuttuu ja ilmasto lämpenee?

Kolme ratkaisuehdotusta kuntayhteistyöhön hyvinvointialueilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen myötä vaarana on, että kuntien oma sosiaali- ja terveysalan osaaminen vähenee. Edelleen vastuu asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla.

Kunnat ja hyvinvointialue ovat lain mukaan päävastuussa alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Työn jatkuvuus on varmistettava yhteisillä yhteistyörakenteilla, toimintakäytännöillä ja verkostotyöllä.

Kaikkien hyvinvointialueiden on ratkaistava, miten järjestetään yhteistoiminta kuntien kanssa. Laissa mainitut uudet neuvottelumenettelyt valtuustokausittain ja vuosittain ovat vain osaratkaisuja. Näiden lisäksi tarvitaan myös tiiviimpää yhteispeliä ja verkostojohtamista.

Yhteistyötä tukevia...

Lue lisää Kolme ratkaisuehdotusta kuntayhteistyöhön hyvinvointialueilla

Syyttävä sormi osoittaa harhaan – ethän oleta radikalisoitumisen johtuvan vain mielenterveysongelmista?

Lukuaika6 min

Ihmiselle on luontaista pyrkiä selittämään muiden tekemiä vaikeasti ymmärrettäviä tai järkyttäviä asioita jollakin itselle vieraalla seikalla, kuten tekijän mielenterveyshäiriöillä.

Sama taipumus näkyy myös puhuttaessa väkivaltaisesta radikalisoitumisesta. Väkivaltainen radikalisoituminen on prosessi, jonka edetessä yksilö alkaa hyväksyä ja ihannoida väkivaltaa ja oikeuttaa sen aatemaailmallaan. Tämän ilmiön selittäviksi tekijöiksi esitetään usein turhan yksiselitteisesti henkilön mielenterveyshäiriöt tai syrjäytyneisyys.

Radikalisoituminen on kuitenkin useiden sosiaalisten, psykologisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden summa. Mikään yksittäinen tekijä henkilön elämässä ei ennusta hänen riskiään väkivaltaiseen radikalisoitumiseen. Sen...

Lue lisää Syyttävä sormi osoittaa harhaan – ethän oleta radikalisoitumisen johtuvan vain mielenterveysongelmista?

Turvallinen arki hoitaa sotaa paenneen lapsen mielenterveyttä

Uutisvirta Ukrainasta ja muualta maailmasta tuo sodasta kärsivät lapset lähelle ja herättää tarpeen suojella heitä.

Huoli lasten hyvinvoinnista ja jaksamisesta on aiheellinen. Vaikka sota-alueelta pakeneminen saattaa turvata lapsen hengissä pysymisen, lasten mielenterveys vaatii huomiota ja tukea myös paon jälkeen.

Pakolaislapset ovat kohdanneet kuormittavia tapahtumia. He ovat joutuneet lähtemään pakoon ja jättämään taakseen tutut asiat: oman kodin ja ohi kolisevan raitiovaunun, Pokemon-korttikokoelman, tutut ruoat ja hedelmäpuiden tuoksut. Monet ovat joutuneet eroon vanhemmastaan tai muista tutuista aikuisista. Osa...

Lue lisää Turvallinen arki hoitaa sotaa paenneen lapsen mielenterveyttä

Avun hakeminen lähisuhdeväkivaltaan pitää olla vammaiselle henkilölle sujuvaa

Lukuaika5 min

Maaliskuussa julkaistu tutkimusraportti vammaisten henkilöiden kokemasta lähisuhdeväkivallasta ja kaltoinkohtelusta on huolestuttavaa ja painavaa luettavaa.

Toimintarajoitteisiin henkilöihin kohdistuva väkivalta on yleisempää kuin muulla väestöllä ja se kohdistuu eri ikäisiin toimintarajoitteisiin ja vammaisiin henkilöihin. Tämä ei ollut yllättävä tulos, sillä kansainvälisissä tutkimuksissa tulokset ovat olleet samansuuntaisia.

THL:n, Invalidiliitto ry:n ja Kynnys ry:n tutkimuksessa kävi ilmi, että toimintarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden kokema väkivalta voi alkaa jo lapsuudessa ja se on muuta väestöä yleisempää heidän joukossaan aikuisuuteen saakka. Väkivaltaa kokeneista...

Lue lisää Avun hakeminen lähisuhdeväkivaltaan pitää olla vammaiselle henkilölle sujuvaa

Lasten ja nuorten turvallisuuden tunteesta ja ihmisoikeuksien toteutumisesta on huolehdittava Ukrainan kriisissä – huomioi nämä seikat

Lukuaika3 min

Sota Ukrainassa jatkuu, ja ihmisten kärsimys syvenee. Kansainvälistä suojelua on hakenut Suomesta jo yli 12 000 ukrainalaista, ja luvun ennustetaan nousevan 40 000–80 000 ihmiseen sodan jatkuessa. Todellista lukua Suomeen tulleista ukrainalaisista ei tiedetä, sillä Euroopan unioni Suomi mukaan lukien on ottanut käyttöön tilapäisen suojelun menettelyn sotaa pakenevien ukrainalaisten vastaanottamiseksi jäsenmaissa.

Kriisi kärjistää ajattelua, ja sodan osapuolia aletaan helposti dehumanisoida eli epäinhimillistää. Tällöin toisen osapuolen ihmisyys kielletään ja häntä kohtaan aletaan käyttäytyä ihmisarvoa eri tavoin...

Lue lisää Lasten ja nuorten turvallisuuden tunteesta ja ihmisoikeuksien toteutumisesta on huolehdittava Ukrainan kriisissä – huomioi nämä seikat

Sosiaaliturvamallien ideoista on pitkä matka käytännön toteutukseen: esimerkkinä osallistumistulo

Lukuaika5 min

Millainen on hyvä tai ainakin nykyistä parempi sosiaaliturvajärjestelmä?

Sosiaaliturvaa uudistettaessa erilaiset järjestämistavat, kuten perustulo, perustili tai osallistumistulo, voivat kuulostaa valmiilta ratkaisuilta. Ne voidaan kuitenkin toteuttaa lukuisin eri tavoin.

Tästä konkreettisena esimerkkinä tarkastelemme osallistumistuloa.

Valloittava vaihtoehto?

Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa osallistumistulo kuvataan varsin valloittavana, suorastaan utopistisena vaihtoehtona. Kaikille, jotka osallistuvat yhteiskuntaan jollakin tavalla, syntyisi oikeus osallistumistuloon. Sosiaaliturvaetuuteen oikeuttavaa osallistumista ei rajattaisi siten aktiivisuuteen työmarkkinoilla.

Maailmalla osallistumistulo on esitetty keinona lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa, kun useimmiten naisten toteuttama hoiva saisi tunnustusta: lapsista, sairaista...

Lue lisää Sosiaaliturvamallien ideoista on pitkä matka käytännön toteutukseen: esimerkkinä osallistumistulo

Ikkunat auki ja sosiaalihuolto näkyviin

Mitä me oikeastaan tiedämme sosiaalihuollosta – asiakasmääristä, palveluiden tarpeesta tai niiden käytöstä? Vastasitko, Aika vähän?  Onko meillä varaa tietää ”vain vähän”?

Sosiaalihuollossa kertyy vuosittain paljon arvokasta asiakastietoa, jonka hyödyntäminen on mahdollista käytännössä vain tiedon syntyorganisaatiossa. Asiakkaan muuttaessa toiselle alueelle tietoa pyydetään ja toimitetaan perinteisin menetelmin. Aikaa kuluu ennen kuin tiedot ovat siellä, missä asiakas saa palvelua. Tiedon katvealueet, niin asiakastyössä kuin valtakunnallisissa rekistereissä, ovat merkittäviä ja turhauttavia.

Tietoa palvelujen tarpeesta, määrästä ja vaikuttavuudesta tarvittaisiin laajasti niin...

Lue lisää Ikkunat auki ja sosiaalihuolto näkyviin