Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijat jakavat blogissa henkilökohtaisia näkemyksiään ajankohtaisista aiheista. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Korona on hankaloittanut henkilökohtaisen avun asiakkaiden arkea

Koronaepidemia on aiheuttanut ongelmia henkilökohtaisen avun ja muiden vammaisten arkea tukevien palvelujen toteutuksessa. Esimerkiksi avustajien saatavuus ja poissaolot avustajien sairastumisen tai karanteeniin joutumisen vuoksi on koettu korona-aikana haasteellisena.

Henkilökohtainen apu on merkittävässä roolissa vaikeavammaisen henkilön sujuvan ja itsenäisen elämän toteutumisessa, joten siihen liittyvät ongelmat voivat oleellisesti hankaloittaa päivittäisissä asioissa selviytymistä. Henkilökohtaisen avun piirissä maassamme noin 27 000 henkilöä.

Henkilökohtaisen avun saaminen on vaikeutunut koronan aikana

THL:n kyselyyn vuodenvaihteessa 2020–2021 vastattiin muun muassa näin:

”Avustajan sijaisen saanti ollut vaikeaa, välillä...

Tupakoinnin lopettamisessa onnistuminen edellyttää sitoutumista myös terveydenhuollolta

Tupakoinnin lopettaminen on yksi tärkeimmistä keinoista pienentää useiden vakavien sairauksien riskiä.

Terveydenhuollon ammattilaisilla on tärkeä tehtävä tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettamisen tuen tarjoajana. Haasteena on, että tuotteista eroon pyrkivä ja terveydenhuollon ammattilainen eivät aina kohtaa.

Sairaanhoitopiireille tehdyn itsearviointikyselyn perusteella parannettavaa löytyi muun muassa tupakoijien tunnistamisessa, diagnosoinnissa ja vieroitushoitojen toteuttamisessa sekä työyhteisön sitouttamisessa.  Vastaajat tunnistivat myös puutteita toiminnan seurannassa ja arvioinnissa.

Matalan kynnyksen tuki osaksi selkeää hoitoketjua

Vaikuttavia lopettamisen tuen tukimenetelmiä esitetään sekä Käypä hoito -suosituksessa että Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko)...

Lapset ja nuoret väkivallan kohteena ja tekijöinä – kuka tunnistaa, puuttuu ja auttaa?

Tuskin kukaan on voinut välttyä lukemasta julkisuudessa menneen talven aikana esillä olleista väkivallan teoista, joissa sekä tekijät että monesti myös uhri ovat olleet alaikäisiä. Olisivatko tapaukset olleet estettävissä – millä keinoilla ja keiden toimesta?

Ongelmiin herätään usein vasta sitten, kun jotain julmaa tai peruuttamatonta tapahtuu. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtimisen tulee olla jatkuvaa, silloinkin kun kaikki näyttäisi olevan hyvin.

Kun nuori joutuu tekemisiin poliisin kanssa, käy usein ilmi, että taustalla on lapsuuden pitkittyneitä ongelmia, kuten päihde-...

5 vinkkiä kuntapäättäjille: tällainen on asukkaita houkutteleva avoin kohtaamispaikka

Kun koronasta päästään, kuntiin kannattaa luoda lisää houkuttelevia avoimia tiloja ja kohtaamispaikkoja, koska tutkimusten mukaan ne lisäävät ihmisten hyvinvointia – kuten yhteenkuuluvuuden, merkityksellisyyden ja pystyvyyden kokemuksia. Esimerkiksi kirjastot, puistot ja asukastalot ovat avoimia tiloja.

Asukkaiden erilaisiin tarpeisiin taipuvat avoimet tilat lisäävät yhteisöllisyyttä ja yhteisön aktiivisuutta, mikä voi lisätä myös taloudellista toimeliaisuutta. Avoimet tilat vähentävät yksinäisyyttä ja parantavat väestösuhteita, kun ihmiset tekevät asioita yhdessä.

Tässä blogissa annamme viisi vinkkiä houkuttelevan avoimen tilan perustamiseen!

1. Maksuton osallistuminen ja sisäänpääsy

Pienikin...

Myyntipaikkojen vähentämisellä tukea tupakoinnin lopettamiseen

Suomen tupakkalain tavoitteena on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä. Tavoite katsotaan saavutetun, jos enintään viisi prosenttia väestöstä käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita. Tämä on mahdollista, jos yhä harvempi aloittaa tupakoinnin ja yhä useampi onnistuu lopettamaan tupakoinnin.

Reilusti yli puolet päivittäin tupakoivista suomalaisista haluaisi lopettaa, mutta vakavan lopetusyrityksen on tehnyt edeltävän vuoden aikana alle puolet tupakoivista – miehistä vain alle kolmannes.

Maailman tupakattoman päivän (31.5.) teemana on tänä vuonna tupakoinnin lopettamisen tuki. Samaan aikaan on...

Antibioottiresistenssin torjuntaan täytyy panostaa myös kuntatasolla

Antibioottiresistenssi, eli bakteerien kyky vastustaa antibiootteja, on lisääntynyt koko 2000-luvun ja sama kehityssuunta jatkuu myös lähivuosina. Suomessa tilanne on vielä melko hyvä, mutta useille eri antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien määrä lisääntyy myös meillä.

Antibioottiresistenssin vaikutukset näkyvät kuntatasolla esimerkiksi vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamina epidemioina hoitolaitoksissa. Infektioiden hoito hankaloituu ja menetetyt elinvuodet, lisääntyneet sairaalapäivät ja elämänlaadun heikkeneminen lisäävät kustannuksia.

Maailman terveysjärjestö WHO:n laskelmien mukaan antibioottiresistenssi aiheuttaa 700 000 kuolemaa vuosittain. Meillä Suomessa tämä tarkoittaa lähes sataa ylimääräistä kuolemaa joka vuosi, ja...

Luo uskoa siihen, että tästä selvitään – positiivinen vire ja toivo tarttuvat

3 min

Vappuviikolla ajoneuvoni merkkivalo ilmoitti, että on pikapuoliin ajankohtaista tilata huolto. Löysin kätevästi yhteystiedot tuttuun autoliikkeeseen. Palvelut ja niiden saatavuus olivat ison ketjun sivuilla kuvattuna kootusti ja selkeästi. Merkkivalo saa kummasti sykkeen nousemaan, vaikka sen tarkoitus on olla varomerkki, joka varmistaa auton toimintakuntoisena pysymistä sekä kuljettajan ja muiden liikenteessä liikkuvien turvallisuutta.

Koronavirusepidemian ensimmäinen aalto oli monella tapaa haastava kokemus HUSin henkilöstölle. Johtomme sai yhteydenottoja henkilöstön kuormittuneisuuden kokemuksesta. Varomerkkejä, joihin meidän oli reagoitava nopeasti ja niin toimimme....

Sisäilma sydämen lähelle

Kuntaliiton mukaan merkittäviä sisäilmaongelmia on noin 18 %:ssa koulujen kokonaisneliömäärästä ja 10–30 % kunnista ilmoittaa kuntien rakennusten sisäilmatilanteen haastavaksi tai vaikeaksi. Sisäilman laatu erityisesti kouluissa ja päiväkodeissa on siis syystäkin yksi kuntalaisten huolenaiheista. Tilannetta vaikeuttaa se, että terveydenhuollon asiantuntijat ja kunnan viranomaiset joutuvat tekemään työtään eri suunnista tulevien vaatimusten ristitulessa.

Mielipide-erot sisäilmaan liittyvistä riskeistä hämmentävät niin kansalaisia kuin päättäjiäkin, mutta ristiriidoista huolimatta on hyvä muistaa, että tavoite on kaikilla sama: terveyttä, hyvinvointia ja oppimista edistävä...

Sosiaalihuollon tietopohjaa laajennetaan – kirjaamisella suuri merkitys

Mitä tietoa sosiaalihuollon asiakaskirjaukset tuovat kansallisen seurannan, arvioinnin ja kehittämisen tueksi? Tällä hetkellä ei juuri mitään!

Edes eri sosiaalipalveluja saaneiden asiakkaiden kokonaismääristä tai asiakkaiden palveluiden tarpeista ei ole tarkkaa tietoa. Tietopohjassa on silloin merkittäviä aukkoja.

Rakenteinen kirjaaminen luo perustan luotettavalle tilastotiedolle. Tilastotietoa tarvitaan sosiaalipalveluiden kehittämiseksi. Sosiaalihuollon valtakunnalliset asiakirjarakenteet ovat valmistumassa, mutta mahdollisuudet rakenteiseen kirjaamiseen ovat vielä hyödyntämättä.

Pohjatyötä rakenteisen kirjaamisen käyttöönottoon ja tiedonkeruun automatisointiin on tehty pitkäjänteisesti. Merkittävä muutos tapahtuu lähivuosina, kun asiakirjarakenteiden käytöstä on tulossa velvoittavaa....

Seksuaaliväkivaltaa kokenut tarvitsee apua

Seksuaaliväkivaltaa kokenut tarvitsee tukea, sillä seksuaaliväkivalta traumatisoi ja jopa altistaa uusille väkivallan kokemuksille. Raiskauksen jälkeen on tärkeää päästä avun piiriin pian.

Raiskatulla voi olla lääketieteellistä hoitoa vaativia infektioita tai fyysisiä vammoja. Oikeuslääketieteelliset näytteet on hyvä saada viikon sisällä tapahtuneesta. Aivan ensivaiheessa on hyvä myös saada talteen väkivaltaa kokeneen oma kuvaus tapahtuneesta.

Vanhentunut käsitys siitä, että tukea ja terapiaa saisi antaa vasta kun mahdollinen rikosprosessi on saatu päätökseen, elää yhä sitkeästi. Näin ei kuitenkaan enää ole. Seksuaaliväkivaltaa...