Äitiysneuvolan tuberkuloosiseulonnat turvaavat äitien ja lasten terveyttä

Raskauteen liittyy usein väsymystä. Yöhikoiluakin voi ilmetä. Vähän on yskittänyt ja ollut lämmön tunnetta. Ruokahalukin on huono. Ei kai siinä nyt mitään erikoista ole? Olisiko kuitenkin – esimerkiksi tuberkuloosia – Suomessa?

Tuberkuloosia on edelleen Suomessa vaikkakin se on meillä nykyisin harvinainen sairaus. Vuonna 2020 tautiin sairastui 174 henkilöä, joista 40 % oli taustaltaan ulkomaalaissyntyisiä. Sairastuneista viisi oli alle 15-vuotiaita. Tuberkuloosi tarttuu ilmateitse hengitysilman mukana.

Maailmalla tuberkuloosi on yksi yleisimmistä infektiosairauksista. Vuonna 2019 siihen sairastui 10 miljoonaa ja kuoli 1,4 miljoonaa ihmistä. Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan yksi neljäsosa maailman väestöstä on saanut tartunnan. Heistä vain osa sairastuu. Suuremmassa sairastumisriskissä ovat pienet lapset ja henkilöt, joiden immuunivaste on alentunut.

Raskauden aikana elimistön immuunivaste muuttuu ja tuberkuloosiin sairastumisen riski on suurentunut. Oireet voivat olla varsin lieviä, ja tuberkuloosia voi olla myös oireettomilla äideillä. Tuberkuloosi huonontaa raskauden ennustetta ja heikentää äidin omaa terveyttä. Lapsi voi saada tartunnan kohdunsisäisesti tai heti synnytyksen jälkeen, ja vastasyntyneelle tuberkuloosi on hengenvaarallinen sairaus. Tuberkuloosia tietämättään sairastava äiti voi altistaa myös muita tartunnalle.

Äitiysneuvolan tuberkuloosiseulonnan tavoitteena on löytää ja hoitaa tuberkuloosiin sairastuneet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Samalla ehkäistään taudin leviämistä muihin. Koronapandemian aikana uusien tuberkuloositapausten määrä on sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti laskenut noin 20 %. Taustalla on muun muassa todettu olevan huomion ja resurssien kohdentuminen koronaan sairastuneisiin. Siten seulontatoimien merkitys tuberkuloosiin sairastuneiden löytämisessä korostuu entisestään.

Keneltä tuberkuloosia seulotaan ja miten?

Tuberkuloosia seulotaan

  • erittäin korkean TB-ilmaantuvuuden maista saapuvilta (lähtömaan ilmaantuvuus yli 150/100 000, THL maaluettelo)
  • niiltä, jotka ovat aiemmin altistuneet tuberkuloosille
  • työssään tuberkuloosipotilaita hoitaneilta
  • pakolaisena tai turvapaikanhakijana saapuneilta (lähtömaan ilmaantuvuus yli 50/100 000, THL maaluettelo)
  • konfliktialueilta tai pakolaisleireiltä saapuneilta.

Äitiysneuvolassa annetaan odottaville äideille ohje tuberkuloosin seurannasta, ja kaikille tehdään alkuraskauden aikana arvio tuberkuloosin riskiryhmään kuulumisesta. Riskiryhmään kuuluville tehdään oirekysely ennen ensimmäistä lääkärin neuvolakäyntiä sekä tarvittaessa, jos äidillä ilmenee selviteltäviä oireita. Oireettomille riskiryhmään kuuluville tehdään keuhkojen röntgenkuvaus noin kuukausi ennen laskettua aikaa.

Löytyvätkö riskiryhmään kuuluvat äidit ja miten seulonnat toteutuvat?

Tuberkuloosi voi muistuttaa mitä tahansa infektiotautia, ja siksi sitä ei osata tai muisteta epäillä. Varsinkin Suomessa, jossa tautitapaukset ovat olennaisesti vähentyneet viime vuosikymmeninä, tauti voi helposti jäädä tunnistamatta ja seulomatta terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä, myös äitiysneuvoloissa.  Tavoitteenamme on löytää tuberkuloosiin sairastuneet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mutta riittävätkö resurssimme seulontaan? Pystymmekö varmistamaan riskiryhmään kuuluvien käynnit röntgenkuvauksessa ennen synnytystä ja tiedon siirtymisen synnytyssairaalaan?

Neuvolan ammattilaisille on tehty lisätyökaluja seulonnan toteutukseen

Palataanpa alkuun. Äidillä on siis ollut yskää ja muitakin oireita. Terveydenhoitaja toteaa, että alkuraskaudessa tehdyn riskiryhmäarvion mukaisesti synnyttäjä kuuluu TB-seulonnan piiriin. Hän tekee äidille uuden oirekyselyn. Vastausten perusteella tuberkuloosi on mahdollinen. Lääkäri ohjelmoi jatkotutkimuksina yskösnäytteiden keräyksen ja keuhkojen röntgenkuvauksen. Äiti epäröi eikä haluaisi kuvausta. Silloin terveydenhoitaja rauhoittelee äitiä kertomalla, että digitaalisen röntgenkuvauksen säderasitus on hyvin vähäinen eikä se vaaranna lapsen terveyttä. Lisäksi terveydenhoitaja keskustelee kuvauksen hyödyistä äidin, syntyvän lapsen ja koko perheen terveyden kannalta.

THL julkaisi valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman toukokuussa 2020. Se sisältää omat lukunsa raskaana olevien ja lasten tuberkuloosista. Filhan työryhmä teki loppuvuodesta 2020 lisäohjeita raskaana olevien tuberkuloosiseulontojen tueksi. Ohjeet sisältävät toimintakaavion, riskiryhmäarvion ja oirekyselyn sekä lasta odottavan äidin ohjeen, joka on käännetty seitsemälle eri kielelle (arabia, dari, englanti, venäjä, somali, viro ja ruotsi).

Lue lisää

Filhan lisätyökalut äitiysneuvolan tuberkuloosiseulontoihin

Filhan tuberkuloosi.fi sivusto sisältää monipuolisesti tietoa tuberkuloosista eri kielillä

Maahanmuuttajien tartuntatautien seulonta sekä lasten tuberkuloosi- ja hepatiitti B -rokotukset

THL valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020