Tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden perusteeton julkinen kampittaminen ja kyseenalaistaminen nakertavat ihmisten luottamusta tutkittuun tietoon ja antavat tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Tämä voi oleellisesti vaikeuttaa paitsi selviytymistä koronakriisistä myös muiden yhteiskunnallisten ongelmien ratkomista. Rakentava keskustelu on toimivan yhteiskunnan ja tutkimusyhteisön ydin. Emme tutkimuslaitoksena kaihda argumentointia.  Arvostamme sitä.

Tieteellinen tieto on luonteeltaan sellaista, että se ei esitä lopullisia totuuksia vaan täydentyy ja korjaantuu sitä mukaa kun uutta tietoa saadaan. Tutkimustuloksia saa ja pitää voida arvioida kriittisesti. Rakentava ja perusteltu vasta-argumentointi vie tutkimusta eteenpäin.

Riippumaton tutkitun tiedon tuottaminen on perustavanlaatuisen tärkeää demokraattisessa yhteiskunnassa. Ilman sitä päätöksenteko perustuu pahimmillaan olettamuksiin, joille ei ole minkäänlaista pätevää pohjaa.

Yksi THL:n tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. THL:n asiantuntijat ja tutkijat on valittu tehtäviinsä tieteellisten ansioidensa perusteella. Heidän työnsä perustuu riippumattomuuteen, ja he ovat osa sekä kansallista että kansainvälistä tiedeyhteisöä.

Tutkijamme ja asiantuntijamme eivät tee poliittisia päätöksiä.

Päätökset esimerkiksi koronakriisiin liittyvistä toimista Suomessa tekee maan hallitus pääministerin johdolla. Hallitus kuulee eri asiantuntijoita ja osapuolia ja perustaa päätöksensä ministeriöiden valmisteluun, yhteiskunnalliseen kokonaisnäkemykseen ja poliittiseen harkintaan.

Koronavirukseen liittyy paljon epävarmuutta. Mitä enemmän tutkimustietoa viruksesta kertyy, sitä paremmin kriisiin pystytään vastaamaan. Arviot epidemian kehittymisestä perustuvat aina tämänhetkiseen tietoon.

Tilannekuva rakentuu ja täydentyy useiden eri asiantuntijoiden yhteistyönä. Työssä ovat mukana THL:n lisäksi monet yliopistotutkijat ja sairaanhoitopiirien lääkärit.

Ero normaalitilanteeseen on siinä, että koronakriisissä tarve tehdä päätöksiä on välitön ja välttämätön. Tällöin asiantuntijat joutuvat käyttämään kaikkea tähän asti kertynyttä tietoa ja kokemustaan muodostaakseen sillä hetkellä parhaaksi arvioiman kantansa – hyvin nopeasti.

Johtaja Mika Salmisella on THL:n johdon ja henkilöstön täysi tuki. Salminen on professori, virologian dosentti ja Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n tieteellisen komitean jäsen.  Hänen arvionsa koronakriisistä eivät ole ”ainoastaan mielipiteitä”, kuten Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja kommentissaan kirjoittaa (5.5.2020), vaan perustuvat tutkittuun tieteelliseen tietoon ja pitkään kokemukseen.

Salminen johtaa tartuntatautien seurannasta ja torjunnasta vastaavaa osastoa THL:ssä ja on tammikuusta alkaen hoitanut koronavirukseen liittyvää työtä täysipäiväisesti.

Toivomme, että hän saa jatkaa virkatyötään ilman henkilöön käyvää asiatonta arvostelua.

Koronakriisi herättää runsaasti huolta ja hätää ja siten oikeutettuja kysymyksiä ja intohimoja. Osallistumme mielellämme keskusteluun. Samalla toivomme, että keskustelu pysyy asiassa ja on rakentavaa.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *