Monissa kehitysmaissa valtaosa työikäisistä tekee työtä virallisen talouden ulkopuolella. Siellä he tekevät satunnaistöitä alityöllistettynä ja nälkäpalkalla.

Kolmelta neljästä maailman kansalaisesta puuttuu sosiaaliturva, joka takaisi perustoimeentulon kun sairaus, työttömyys, huono sato – tai raskaus osuvat kohdalle.

Läpi historian köyhän ja epävarman elämän ovat taakseen jättäneet parhaiten ’kynnelle kykenevät’. Näin myös sadat tuhannet suomalaiset lähtivät aikoinaan hakemaan työtä, toimeentuloa ja turvatumpaa elämää Amerikasta, Ruotsista ja Australiasta. Taakseen he jättivät köyhän ja näköalattoman kotimaan.

Valtioiden rajat ylittäneitä muuttajia eli siirtolaisia on tällä hetkellä maailmassa 230 miljoonaa. Kotinsa jättäneistä noin 60 miljoonaa on paennut sotaa, väkivaltaa ja vainoa, kertoo YK:n Pakolaisvirasto UNHCR. Heistä kaksi kolmesta on pakolainen omassa maassaan. Neljä viidestä on saanut turvaa toisesta köyhästä kehitysmaasta.

Valtaosa muuttajista etsii vapaaehtoisesti parempaa elämää.   Mahdollisuus saada ihmisarvoista työtä ja päästä elämässä eteenpäin on meille jokaiselle vahva houkutin. Taakse halutaan jättää köyhyys, työttömyys ja turvattomuus.

Perusturvan ja peruspalvelujen puute ei toki suoraan selitä tämänhetkistä hallitsematonta siirtolaisuutta. Köyhien maiden talous-, työ- ja sosiaalipolitiikan epäonnistumiset ja huono hallinto ovat kuitenkin luoneet  moniulotteista turvattomuutta. Se on puolestaan ruokkinut yhteiskunnallista levottomuutta ja konflikteja, mikä on syynä nykyisiin siirtolaisvyöryihin.

Sosiaaliturva hillitsee ’pakkomuuttoa’

Ihmisoikeussopimusten mukaan valtioiden tehtäviin kuuluu taata sosiaaliturvan ja peruspalvelujen saatavuus kaikille kansalaisilleen.

Vain osa maailman valtioista on tähän saakka täyttänyt tämän velvollisuutensa kansalaisiaan kohtaan kunnolla. Ihmisoikeusvelvoitteiden laistajiin kuuluu myös rikkaita maita.

Tilanne on kuitenkin alkanut muuttua aivan viime vuosina. Yhä useampi matalan ja keskitulon maa on alkanut vahvistaa sosiaaliturvajärjestelmäänsä. Nämä maat ymmärtävät sosiaaliturvan sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen välineenä ja yhteiskuntarauhan parantajana.

Myös maailman vauraat maat ovat huomanneet, että on niiden oman edun mukaista auttaa kehittyviä maita rakentamaan sosiaaliturvajärjestelmiä. Tuetaan siis järjestelmien kehittämistä irrallisten sosiaaliprojektien sijaan.

Pari vuotta sitten EU komissio pisti omalta osaltaan vauhtia sosiaaliturvajärjestelmien rakentamiseen kumppanimaissa. EU:n motiivit perustuvat toki vilpittömästi eurooppalaisiin arvoihin, mutta sosiaaliturvaa rakentava kehitysapu on myös reaalipolitiikkaa.

Maailmassa on tusinoittain ’ruutitynnyreitä’, joissa olisi kiire rakentaa perusturvajärjestelmiä. Niitä tarvitaan puskureiksi kun talous- tai ilmastokriisit iskevät. Mikäli tukijärjestelmät puuttuvat, syntyy helposti hallitsemattomia muuttoliikkeitä maalta kaupunkeihin, alueilta toisille ja myös kansainvälisiä väestövirtoja.

THL mukana rakentamassa sosiaaliturvaa

EU on siis lopulta nähnyt, että sosiaalipolitiikka kuuluu kehityspolitiikan välineisiin. Se on suunnannut yhteensä 400 miljoonaa euroa 30 maakohtaiseen projektiin. Lisäksi EU on perustanut kaksi globaalia temaattista ohjelmaa  tukemaan kehittyvien kumppanimaiden sosiaaliturvan rakentamista.

THL on toteuttajana EU Social Protection Systems (EU-SPS) -ohjelmassa rakentamassa kymmenen matala- ja keskituloisen kumppanimaan sosiaaliturvaa. THL:n kumppanina toteutuksessa on OECD:n kehityskeskus. Ohjelman rahoittavat EU komissio, OECD ja Suomen ulkoministeriö.

Mitäkö THL tekee EU-SPS-ohjelmassa? Teemme sitä mitä kumppanimaiden hallitukset haluavat meidän tekevän. Toimimme kysyntävetoisesti ja kanavoimme kumppanimaiden hallituksille juuri sitä asiantuntemusta, jota he katsovat tarvitsevansa omien kehittämissuunnitelmiensa toteuttamiseen. Siksi THL:n EU-SPS tiimin tärkeä tehtävä on rakentaa ja ylläpitää kehitysmaiden sosiaaliturvan kehittämisestä kiinnostuneiden asiantuntijoiden verkostoa myös Suomessa.

Pidimme THL:ssä 7.9. informaatio- ja keskustelutilaisuuden. Seuraava tapahtuma on näillä näkymillä Sosiaalipolitiikan päivillä Helsingissä. Siellä meillä on työryhmä  23.10.2015 “Extending social protection in developing countries – achievements, challenges and solutions”.  Tervetuloa mukaan!

Lue lisää:

Social protection and development – THL:n Globaalin sosiaalipolitiikan verkkosivuilla

THL kehittämään kehitysmaiden sosiaaliturvajärjestelmiä. Uutinen 7.9.2015

Sosiaalipolitiikan päivät 2015

Timo Voipio, EU Social Protection Systems Programme EU-SPS. Esitys SlideSharessä.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *