Yhdysvaltain kansanterveysvirasto CDC julkisti aiemmin tänä vuonna tutkimuksensa, jonka mukaan autismi ja siihen liittyvät häiriöt, kuten Aspergerin syndrooma, ovat yleistyneet. Joka 68. lapsi on autistinen ja lasten määrä on kasvanut parissa vuodessa 30 prosentilla.

Hiljattain julkaistu kansainvälinen tutkimus osoitti autististen lasten määrän lisääntyneen myös Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Vuosina 1999–2001 syntyneillä suomalaislapsilla on kymmenenvuotiaana lähes kaksinkertainen määrä lapsuuden autismia tai siihen liittyviä häiriöitä kuin kymmenen vuotta nuoremmilla, vuosina 1990–1992 syntyneillä.

Ruotsissa ja Tanskassa autismi on yleistynyt Suomeakin nopeammin.

Autismi tunnistetaan paremmin

Pohjoismaiset tutkimukset perustuvat terveydenhuollon rekistereihin tallennettuihin diagnooseihin. Kriitikot ovat väittäneet, että ainoastaan autismin kirjon häiriöihin liittyvä palveluiden käyttö lisääntyy, mutta itse tapausmäärät eivät.

Pohjoismaissa lasten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut ovat lapsille ilmaisia ja niiden käyttö kattavaa. Tämän vuoksi on epäuskottavaa, että Suomessa olisi ollut paljon diagnostisoimattomia autistisia lapsia. Ylidiagnostisoinnin mahdollisuus on olemassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa autismidiagnoosista voi olla perheelle hyötyä, sillä näin he pääsevät maksuttomien terveydenhuollon palveluiden pariin.

Autismin yleistyminen voi siis johtua autististen piirteiden parantuneesta tunnistamisesta, diagnostiikan muuttumisesta, tai autismin todellisesta yleistymisestä.

Autismista puhutaan aiempaa enemmän tiedotusvälineissä, ja siitä tiedetään aiempaa enemmän. Tämä lisännee uusien tapauksien määrää, koska autismia osataan epäillä aiempaa useammin. Autismin kirjoon kuuluvien häiriöiden lisääntyminen johtuu osaksi siitä, että kehitysvammaiset saavat aiempaa useammin kehitysvammadiagnoosin lisäksi myös autismidiagnoosin.

Myös erotusdiagnoosi muihin mielenterveyshäiriöihin, kuten psykoosiin ja persoonallisuushäiriöihin, on selkeytynyt, kuten Duodecimin pääkirjoituksessa on todettu.

Arveltuja syitä on monia

Monessa pohjoismaisessa tutkimuksessa on tarkasteltu autismin ja syntymänajan terveyden välisiä yhteyksiä. Ennenaikainen syntymä, äidin tupakointi raskauden aikana ja ikääntyneet vanhemmat on liitetty autismiin.
Suomessa ei raskaana olevien tupakointi ole lisääntynyt – vaikkei ole vähentynytkään – eivätkä ennenaikaiset synnytykset ole yleistyneet. Nämä eivät siis voi selittää autismin yleistymistä.

Sen sijaan lasten hankkiminen yhä myöhemmin voi selittää autististen häiriöiden lisääntymistä. Niin äidin kuin isän korkea ikä on autismin kirjon häiriöiden riskitekijä.

Sen sijaan on osoitettu, etteivät lapsuuden rokotukset aiheuta autismia. Tätä väittänyt tutkimus on osoitettu vääräksi ja vilpilliseksi.

Uusia selityksiä etsitään

Uusimmissa tutkimuksissa on etsitty autismin yhteyttä mm. ravintoon, suolistobakteereihin, antibioottien käyttöön ja D-vitamiinin saantiin. Tulokset ovat olleet toistaiseksi kovin ristiriitaisia. Monessa maassa kerätään nyt suuria potilasaineistoja, jossa yhdistetään tietoja eri lähteistä. Myös suomalaisaineistoa suunnitellaan käytettäväksi yhdistämällä terveysrekisterien tietoja ja biopankkien näyteaineistoja.

Autismin kirjon häiriöiden lisääntymistä ei vielä osata selittää, mutta viiden vuoden kuluttua olemme varmaan viisaampia.

Kommentit

Pentti Alttari

06.03.2021 22:19

Juuri ”Vaccinkrigarna” katsoneena voi todeta kannattaako relevanttia tietoa etsiä youtuubeista ja facebookeista, vaikka joku suositteleekin.

Selvisi sekin kuka väitti rokotteissa olevan mikrosirun: kaiken ”isä” Wakefield puhuessaan yleisölleen.

Taina Hollo

08.11.2019 11:30

Tuoreehko, laajasta suomalaisaineistosta tehty tutkimus osoittaa, että äidin DDT-altistus korreloi lapsen autismin kanssa ja että suurempi altistus ennustaa autismin yhdistymistä älylliseen kehitysvammaisuuteen: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/-/altistuminen-ddt-n-hajoamistuotteelle-sikioaikana-voi-lisata-riskia-autismiin

Crispy Dyslexic

10.03.2019 02:52

”Vuosina 1999–2001 syntyneillä suomalaislapsilla on kymmenenvuotiaana lähes kaksinkertainen määrä lapsuuden autismia tai siihen liittyviä häiriöitä kuin kymmenen vuotta nuoremmilla, vuosina 1990–1992 syntyneillä.”

Liekö autismin kirjon ongelmaa tai alkavaa alzheimeria, kun virke ei avaudu. Kuinka aiemmin syntyneet voivat olla nuorempia kuin myöhemmin syntyneet?

Jouni Toivanen

29.01.2019 16:25

Kannattaa myös katsoa dokumentti Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe ja tutustukaa www.thinktwice.com

Jouni Toivanen

25.12.2018 18:02

Suosittelen katsomaan youtubesta dokumentin The Truth About Vaccines episodes 1-7 ja The Irrefutable Argument Against Vaccine Safety – with Author Del Bigtree

Alex Atalla

22.07.2018 09:07

””Sen sijaan on osoitettu, etteivät lapsuuden rokotukset aiheuta autismia. Tätä väittänyt tutkimus on osoitettu vääräksi ja vilpilliseksi.”

Wakefieldin tutkimus ei ollut ikinä tarkoitus osoittaa rokoteyhteyttä – sehän tutki enemmän suolistoon liittyviä asioita ja otti huomioon potilaan _koko_ historian (joka piti sisällään MMR rokotuksen pian sen jälkeen kun autismin oireet alkoivat).

Sen lisäksi, wakefield, ja muut oliko 6 tutkijaa tutkimuksessa, yhdessä toteavat lopputulemassa, että he eivät löytäneet sellaista yhteyttä rokotteiden ja autismin välillä, joka todistaisi MMR rokotteen aiheuttavan autismia. He toki totesivat että lisätutkimukset ovat tarpeen. He myös totesivat että tutkimuksen tarkoitus oli avata pelikenttä suolistoperäisten ongelmien, autismin ja mahdollisen rokotusten välillä (MMR) – jos löytyy tai ei löydy mitään.

Sen lisäksi, he tutkivat _YHTÄ_ rokotetta tutkimuksessaan (MMR), eivät ”lapsuuden rokotuksia” = niitä kaikkia muita. Tuo väite ei siis pidä paikkaansa.

Ei Helppoja Totuuksia

19.05.2018 15:25

”Sen sijaan on osoitettu, etteivät lapsuuden rokotukset aiheuta autismia. Tätä väittänyt tutkimus on osoitettu vääräksi ja vilpilliseksi.”

On useita tutkimuksia, joita tehdään edelleen mm. alumiinin yhteydestä autismin kirjoon. Alumiini on sidosaineena rokotteissa. Silloin ei voi ykiselitteisesti väittää että lapsuuden rokotukset eivät aiheuta autismia vaikka jokin tutkimus olisikin joskus osoitettu vääräksi. Tutkimuksia on monia. Kun hakee vaikkapa science-directistä hakusanoillla ”aluminium autism”, löytää jo monia tuoreita tutkimuksia.

Terveisin,

×
×
×

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *