Avustajakoira itsenäisemmän elämän mahdollistajana

Koiran omistamisella tiedetään olevan yleisesti monenlaisia hyötyjä ihmisen hyvinvointiin. Koira tuo läsnäolollaan seuraa ja iloa elämään, kannustaa liikkumaan ja ulkoilemaan sekä lisää sosiaalista vuorovaikutusta. Tutkimusten mukaan koira edistää ihmisen sekä fyysistä terveyttä että henkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Koulutetun avustajankoiran hyödyt fyysisesti toimintarajoitteisen käyttäjänsä hyvinvointiin ulottuvat tavallisen lemmikkikoiran hyötyjä laajemmalle. Avustajakoira tuo monipuolista apua erilaisista arjen tehtävistä selviytymiseen ja on tutkitusti merkityksellinen käyttäjänsä toimintakyvyn, itsenäisyyden ja osallisuuden tukemisessa.

Tehtävien kirjo on laaja ja riippuu käyttäjän yksilöllisestä tarpeesta

Avustajakoira on fyysisesti vammaisen tai toimintarajoitteisen henkilön erityistarpeisiin koulutettu apuväline. Sen tarkoituksena on tukea käyttäjänsä itsenäistä selviytymistä avustamalla erilaisissa arjen päivittäisissä toiminnoissa. Koiran tehtävät ovat moninaisia, ja riippuvat henkilön yksilöllisestä avuntarpeesta.

Avustajakoira voi esimerkiksi nostaa ja hakea esineitä, avata ja sulkea ovia, avustaa vaatteiden riisumisessa, sekä auttaa kodin askareissa tai kaupassa käynnissä. Nämä kaikki tehtävät voivat olla tärkeitä liikuntarajoitteisen henkilön jokapäiväisen elämän sujuvoittamisessa.

Monelle käyttäjälle avustajakoira tuo apua liikkumiseen. Koiran tehtäviin voivat lukeutua esimerkiksi kävelyn ja tasapainon tukeminen, pyörätuolin vetäminen tai siirtymisissä avustaminen.

Avustajakoira saattaa olla myös tärkeä turvallisuustekijä. Osa avustajakoirista on koulutettu toimimaan hätätilanteissa hälyttämällä tai hakemalla apua. Koira voi myös avustaa esimerkiksi kaatumisen jälkeen ylösnousemisessa.  

Koira kulkee käyttäjänsä mukana kaikkialla ja on valmis auttamaan vuorokauden ajasta riippumatta.

Avustajakoiran tutkittuja hyötyjä on monia

Tutkimuksissa on osoitettu avustajakoiran monia hyötyjä käyttäjänsä elämän eri osa-alueisiin. Avustajakoira voi vaikuttaa myönteisesti toimintakykyyn edistämällä suoriutumista erilaisista päivittäisistä toimista. Esimerkiksi liikkuminen, esineiden nostaminen, pukeutuminen ja kotitöissä pärjääminen ovat tutkimusten mukaan parantuneet avustajakoiralta saadun avun myötä.  Avustajakoira saattaa joidenkin tutkimusten mukaan vähentää myös toimintarajoitteisen henkilön riippuvaisuutta toisen henkilön avusta. 

Monet avustajakoiran käyttäjät ovat tutkimuksissa kokeneet koiran lisäävän itsenäisyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Lisäksi osalla koira on helpottanut sosiaalisiin tilanteisiin ja vapaa-aikaan osallistumista sekä työssä tai opiskeluissa suoriutumista. Avustajakoiran on eri tutkimuksissa havaittu vaikuttavan myönteisesti myös käyttäjän sosiaaliseen kanssakäymiseen, henkiseen ja yleiseen hyvinvointiin sekä elämänlaatuun.

Helpottamalla toimintarajoitteen tuomia haasteita, avustajakoira voi siis olla oleellinen tekijä fyysisesti toimintarajoitteisen henkilön itsenäisemmän elämän ja täysipainoisemman yhteiskuntaan osallistumisen mahdollistamisessa. Avustajakoiran merkitys näyttäytyy myös käyttäjänsä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemissa.

Avustajakoiratoiminnan järjestäminen Suomessa on murrosvaiheessa

Avustajakoiria on koulutettu Suomessa vuodesta 1994 alkaen. Invalidiliitto on vastannut toiminnan järjestämisestä ja luovuttanut valmiiksi koulutetut sekä testatut avustajakoirat soveltuville hakijoille. Lisäksi Avustajakoira-Assistenthund ry on tarjonnut koulutusapua oman koiran avustajakoiraksi kouluttamiseen sekä myöntänyt yhdistyksen omistamia peruskoulutuksen saaneita koiria valitulle käyttäjälle loppukoulutukseen.  Suomessa työskentelee tällä hetkellä yhteensä runsas 60 avustajakoiraa.

Suomen avustajakoirajärjestelmän siirtämisestä julkisen rahoituksen piiriin on ollut keskustelua viime vuosina. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen keväällä 2020 antaman kanteluratkaisun mukaan avustajakoirat kuuluvat näkövammaisten opaskoirien tavoin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineasetuksen määritelmään. Avustajakoirien myöntäminen lääkinnällisinä apuvälineinä edistäisi apulaisoikeusasiamiehen mukaan niiden tosiasiallista saatavuutta ja olisi osa vammaissopimuksen toimeenpanoa.

Valtakunnallista ohjeistusta avustajakoiran luovuttamiselle lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä valmistellaan tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä, ja niiden on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana. 

Kirjoitus on osa Vammaisuus yhteiskunnassa -blogisarjaa.

Vammaisuus yhteiskunnassa -blogisarja käsittelee vammaisuuteen ja vammaispalveluihin liittyviä ilmiöitä yhteiskunnassamme. Käsitys vammaisuudesta on muuttunut ajan saatossa. Tänä päivänä tärkeitä asioita ovat mm. ihmisoikeudet, osallisuus, itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja saavutettavuus.

Lue lisää:

Avustajakoira liikuntarajoitteisen henkilön apuna: Selvitys avustajakoiran tehtävistä, hyödyistä sekä avustajakoiratoiminnan järjestämisen nykytilasta (Julkari)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *