Harva enää kiistää sen, että rakennusten kosteus- ja homevauriot aiheuttavat terveyshaittoja. Näyttö kosteusvaurioiden ja ihmisten oireiden yhteydestä on pystytty osoittamaan luotettavasti, vaikka oireisiin syyllisiä altisteita ei ole vielä kyetty nimeämään.

Rikossarjoissa aihetodisteet saattavat joskus riittää syyllisyyden osoittamiseen, mutta silti jokainen rikostutkija haluaisi mieluiten saada täysin varmat todisteet rikoksentekijän syyllisyydestä. Myös kosteusvauriotalojen tutkimisessa tämä on  tärkeää, koska jostain syystä pahoja terveyshaittoja esiintyy vain osassa kosteusvaurioituneita rakennuksia. Haastavaksi asian tekee se, että kosteusvauriotaloissa piileksii varsin lukuisa joukko epäiltyjä altisteita.

Yksi syylliseksi epäillyistä ryhmistä ovat mikrobien myrkylliset aineenvaihduntatuotteet, toksiinit.  Tiedotusvälineissä oli hiljattain uutinen tutkimuksesta, jossa selvitettiin, millaisia muutoksia Trichoderma longibrachiatum -sienen tuottama toksiini aiheuttaa soluissa.  Tämä mielenkiintoinen tutkimustulos antaa viitteitä oireiden syntymekanismista kosteusvauriorakennuksissa.  Trilongiini-toksiini onkin syytä lisätä epäiltyjen listalle, vaikka toistaiseksi sen vaikutuksista koko elimistöön ei vielä tiedetä mitään. Havainnon lopullinen merkitys ihmisen terveydelle voi selvitä vasta vuosien kuluttua.

Trichoderma longibrachiatum -sienilaji ei kuitenkaan ole yleinen löydös kosteusvaurioituneissa rakennuksissa. Koko Trichoderma-sukua esiintyy alle 20 prosentissa kosteusvaurioituneiden kotien ilmanäytteistä ja 2–8 prosentissa rakennusmateriaalinäytteistä. Vaurioituneissa kodeissa havaitaan lukuisia muita toksiineja tuottavia sienisukuja ja -lajeja selvästi useammin ja suurempina pitoisuuksina.  Ne ovat yhtä lailla epäiltyinä terveyshaitan aiheuttamisesta. Siksi on tärkeää ymmärtää, että kosteus- ja homevauriot voivat aiheuttaa terveyshaittoja, vaikka Trichoderma longibrachiatum -sienilajia ja sen tuottamaa trilongiini-toksiinia ei rakennuksessa esiintyisikään.

Kosteusvauriot ja niistä aiheutuvat terveyshaitat ovat varsin monimutkainen kokonaisuus. Tämä yksittäisestä sienilajista saatu tieto on yksi pala lisää laajassa kokonaisuudessa. Tulokset voivat kertoa meille jotain myös muiden altisteiden toiminnasta, mutta koska epäiltyjä on paljon, riittää tutkijoilla työtä eri mikrobien ja niiden aineenvaihduntatuotteiden selvittämisessä vielä vuosiksi.

Tutkinnan tuloksia odotellessa tulee kuitenkin jo toimia olemassa olevien todisteiden pohjalta. Korjaamalla kosteus- ja homevauriot nopeasti ja ammattitaitoisesti, voidaan terveyshaittoja ennaltaehkäistä ja vähentää. Rakennusten hyvä suunnittelu ja rakentaminen sekä niiden säännöllinen kunnossapito ovat myös osa terveyshaittojen ennalta ehkäisyä.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *