Fiksut periaatteet on jo tunnistettu – sosiaalihuollon tietomalli odottaa toteutustaan

Sosiaalipalvelujen kehittäminen ja palvelujen laatu ovat erittäin riippuvaisia asiakastiedoista. Tiedon rakenteisuus tukee sen hyödynnettävyyttä, joten tietoon kohdistuu paljon eri toimijoiden odotuksia. Voiko asiakastietojärjestelmän rakentaa niin, että tieto palvelisi paremmin ammattilaista? Voiko tiedolla tukea johtajaa palvelujen järjestämisessä? Voiko asiakaskin hyötyä rakenteisesta tiedosta?

Kyllä! Sosiaalihuollon asiakasasiakirjamääräys sekä asiakastietolaki ohjaavat rakentamaan sosiaalipalvelujen kirjaamisen yhdenmukaiseksi lähivuosina. THL:ssä on määritelty, miten tiedot tulee kirjata, jotta syntyy yhtenäistä ja laadukasta tietoa.

Toteutuksia vailla valmis – seuraavaksi syntyy käytettävyys

Sosiaalihuollon kansallisten asiakirjarakenteiden viimeistelyssä THL on aivan loppusuoralla. Asiakasasiakirjat toteutetaan ammattilaisen käyttöön asiakastietojärjestelmällä.

Tietojärjestelmätoimittajan vastuulla on tietojärjestelmän käytettävyys. Käytettävyyteen vaikuttaa ensisijaisesti, miten käyttöliittymä ja asiakirjojen ”lomakkeet” on rakennettu. Sosiaalihuollon asiakastietomalli kuvaa asiakasasiakirjat, jotka valmistaja rakentaa tietojen syöttämistä varten. THL:n määräämä asiakirja on rakenne, jolla tiedot tallennetaan arkistoon.

Asiakirjarakenteet on nyt tärkeä rakentaa tietojärjestelmiin ammattilaisten arkisen työn mahdollistamiseksi ja tueksi. Jotta järjestelmistä tulee käytettäviä, kannattaa ammattilaisten itse osallistua myös järjestelmätoteutuksien suunnitteluun ja pilotointiin.

Käytännön kokemusten kerryttyä THL jatkokehittää asiakirjarakenteita hallitusti ja suunnitelmallisesti, jotta ne palvelevat entistä paremmin sosiaalihuollon ammattilaisia, eri tiedon tarvitsijoita ja luonnollisesti myös asiakkaita.

Fiksut valinnat tehtiin jo vuosia sitten kentän tuella

Yhtenäisen asiakastietomallin hyödyt ovat ilmeisiä ja laajasti tunnustettuja. Kansallisesti yhtenäinen tietomalli selkeyttää ja suoraviivaistaa tekemistä. Siten jokaisen organisaation ja järjestelmätoimittajan ei tarvitse itse huolehtia esimerkiksi lakiuudistusten vaikutuksista kirjaamiselle. Asiakastietomalli sisältää lisäksi runsaasti asiakastietojärjestelmien toteutusohjeita.

Asiakirjojen mallinnustyö nojaa lainsäädäntöön ja yhteistyöhön sosiaalihuollon asiantuntijoiden kanssa. Kehittäminen ammentaa vaikuttavuutta asiakastyön tarpeista. THL keskustelee myös asiakastietojärjestelmätoimittajien kanssa, sillä tavan takaa kompromissejakin tarvitaan. Isoja suunnanmuutoksia vältetään, koska toteutusten pitää sujua ripeästi.

Sosmeta vauhdittaa kehittämistä. Sosmeta-palvelun käyttöönotto vuonna 2018 oli valtava edistysloikka avoimelle kehittämiselle ja yli 200 asiakasasiakirjan yhtenäisyydelle. Palvelussa asiakirjarakenteiden tekniset rakenteet eli skeemat jaetaan tietojärjestelmätoimittajille tukemaan järjestelmien toteutusta.

Sosiaalihuollon asiakastietomallin kehittämisen kantavia periaatteita on alusta asti ollut tietojen yhtenäisyys. Sosiaalihuollon tiedonhallinnan erityisyys tulee esiin tiedon rakenteistamisen haasteena. Sosiaalihuollossa tarvitaan myös vapaata tekstiä, sillä ihmiselämää ei kaikin osin saa taivutettua luvuiksi ja valikoiksi. Kaikkea ei voi, eikä kannata rakenteistaa jatkossakaan.

Kentältä ammennetaan hyvät ratkaisut

Asiakirjarakenteista vuosien varrella saamamme palautteen arvoa ei voi korostaa liikaa. Joka ikinen kommentti on THL:ssä käsitelty ja huomioitu. Palaute sisältää yleensä keskenään vastakkaisiakin kommentteja, joten ihan kaikki kommentit eivät johda haluttuihin muutoksiin. Ja myös positiivinen ja ehdotuksia vahvistava palaute on erityisen tärkeää.

Avoimuuden ja yhtenäisyyden periaatteet ohjaavat kehittämistä jatkossakin. THL lupaa hedelmällisen yhteistyön jatkuvan asiakkaiden hyväksi – sosiaalihuollon asiantuntijoiden ja järjestelmäosaajien tuella.

Lisätietoa

Määräys sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista julkaistu (thl.fi)

Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyotila.fi)

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö sosiaalihuollossa vuonna 2020 (julkari.fi)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *