Huumeita käyttävien valvotut pistotilat vähentävät tartuntatautien riskiä

Valvotut pistotilat ovat huumausaineiden käyttöön tarkoitettuja tiloja, joissa on läsnä terveydenhuollon ammattilaisia. He opastavat turvalliseen pistämiseen, antavat terveysneuvontaa ja ohjaavat asiakkaita sosiaali- ja terveyspalveluihin. Toiminnalla voidaan vähentää huumeiden käyttöön liittyvää kuolleisuutta ja sairastavuutta sekä julkisilla paikoilla pistämisestä aiheutuvia häiriöitä. Kansanterveyden näkökulmasta pistotilojen tärkein tehtävä on tarjota tietoa tartuntataudeista ja niiltä suojautumisesta sekä mahdollistaa turvallinen pistäminen puhtailla välineillä.

Pistämällä huumeita käyttävillä on keskimääräistä suurempi riski sairastua tartuntatauteihin, kuten hiv-infektioon ja hepatiitteihin eli tarttuviin maksatulehduksiin. Vakavat krooniset infektiot heikentävät yksilön terveyttä ja elämänlaatua, ja niiden hoito on yhteiskunnalle erittäin kallista. Suurin yksittäinen riskitekijä verivälitteisten tautien leviämiselle on pistovälineiden yhteiskäyttö.

Kokemukset osoittavat, että haittoja vähentävillä toimilla voidaan edistää turvallista pistämistä ja rajoittaa tartuntatautien leviämistä huumeita käyttävin keskuudessa ja edelleen muuhun väestöön.

Valvotut pistotilat vähentävät haittoja ja häiriöitä

Valvottuja pistotiloja on ollut eri Euroopan maissa 80-luvulta lähtien. Ne tavoittavat kaikkien syrjäytyneimpiä huumeidenkäyttäjiä, jotka usein jäävät muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ulkopuolelle. Pistotilat tuovat huumeita käyttäville useita hyötyjä, kuten turvalliset pistovälineet ja pistäminen, yliannostuskuolemien väheneminen ja mahdollisuus saada ohjausta päihdehoitoon sekä muihin haittoja vähentäviin palveluihin.

Kanadassa tehtyjen tutkimusten mukaan valvottuja pistotiloja käyttävillä on vähemmän neulojen yhteiskäyttöä ja ulkotiloissa tapahtuvaa pistämistä kuin muilla huumeita käyttävillä. Pistotilat vähentävät veriteitse tarttuvien tautien riskiä ja tekevät ympäristöstä turvallisemman vähentämällä sekä julkisissa paikoissa pistämistä että niistä löytyvien käytettyjen pistovälineiden määrää.  Euroopan tautikeskus (ECDC) suositteli jo vuonna 2012 Suomea harkitsemaan haittoja vähentävien palveluiden laajentamista käsittämään myös valvotut pistotilat.

Suomen huumausainepolitiikan päätavoitteena on ehkäistä huumausaineiden käyttöä, niiden leviämistä ja niistä aiheutuvia haittoja.

Rankaisemisen sijaan huumepolitiikan tulisi entistä enemmän painottua ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Realiteetti on, että kaikilla käyttäjillä ei ole ainakaan välittömiä valmiuksia lopettaa huumeiden käyttöä. Huumeita käyttäviä ei pidä sulkea palvelujärjestelmän ulkopuolelle vaan tarjota heille terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita, jotka samalla vähentävät myös muulle väestölle aiheutuvaa haittaa. Tartuntatautiasetus velvoittaa kuntia huolehtimaan pistämällä huumeita käyttävien käyttövälineiden vaihdosta. Valvotut pistotilat olisivat toteutessaan tärkeä lisä huumehaittoja vähentävässä työssä.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *