”Haaksi valitsi jopa kohteemme, maanviljelijän, joka on viimeisen vuoden aikana juonut itsensä humalaan yhä useammin ja laiminlyönyt perheensä ja tilan velvollisuudet. Viljelijä on kuulemma alkanut myydä lehmiäänkin saadakseen rahaa juopotteluaan varten. Ei hän ole humalassa väkivaltainen tai välttämättä paha ihminen muutenkaan, vain menettämässä otteen elämästään hitaasti mutta varmasti. Hän on täydellinen uhri, ei liian helppo, mutta ei myöskään vailla vikoja. Sellainen murha, jonka kanssa pystyn elämään.”

Lainaus on viime vuonna ilmestyneestä fantasiakirjasta. Lainauksessa yksi hahmoista harjoittelee tehtäväänsä kohteella, jonka hänen mentorinsa on valinnut.

Hän on täydellinen uhri

Tämä kirja jäi minulta kesken. Eniten siksi, että en päässyt yli tekstin sisältämästä stigmasta.

Stigma viittaa ihmiseen tämän taustan, toiminnan, sairauden tai olemuksen vuoksi liitettyyn kielteiseen mielikuvaan. Yhteisössä stigma ilmentää jaettuja kielteisiä oletuksia ja odotuksia siitä, millaisia ihmiset ovat tai miten heidän odotetaan toimivan.

Stigma voi ihmisten arjessa aiheuttaa perusteetonta syrjintää ja eristämistä sekä usein ihmisen tai yhteisön syyllistämistä. Ihmisen itsensä sisäistämä stigma on leimaamisen haitallisimpia seurauksia. Silloin koettu ja havaittu stigma muuttuu sisäistetyksi käsitykseksi omasta itsestä sekä omista mahdollisuuksista ja oikeuksista.

Menettämässä otteen elämästään hitaasti mutta varmasti

Riippuvuuksiin kytkeytyvän stigman taustalla vaikuttaa ihanne itsensä ja toimintansa hallitsevasta ihmisestä. Hallinta on osoitus mielen lujuudesta ja arvostelukyvystä, hallinnan menetys heikkoudesta ja arvaamattomuudesta.

Maanviljelijä valikoitui tarinassa kohteeksi pitkälti siksi, että hän ei hallinnut juomistaan ja oli ajautumassa syvemmälle ahdinkoonsa. Kohtauksesta voi lukea esimerkin alkoholin hallitsemattomaan käyttöön liittyvästä stigmasta.

Ennakointi on ihmiselle luontainen tapa järjestää ajatuksiaan; nojaamme oppimiimme ja omaksumiimme tyypittelyihin ja luokitteluihin. Stigma ei kuitenkaan synny pelkästään luokittelun mekanismista, vaan taustalla on yhteisön jakamat normit siitä mikä on tavanmukaista ja oikein tai vastaavasti poikkeavaa ja väärin.

Viihdekirjallisuus ammentaa ennakkoluuloista ja arkkityypeistä

Viihdekirjallisuudessa hyödynnetään ja samalla ylläpidetään erilaisia stigmoja. Aiheesta löytyy kiinnostuneille myös akateemista tutkimusta. Esimerkkinä käyttämäni kirja ei siis ole mitenkään erityinen tässä, vaan valikoitui sattumalta esimerkiksi.

Meidän kirjallisuuden kuluttajien on tiedostettava lukiessamme esimerkiksi psykoottisesta murhaajasta, että kyseessä on fiktiivinen arkkityyppi – ja oikeassa elämässä tilastollinen harvinaisuus. Samalla on tarpeen tiedostaa, että psyykkisesti sairaita, tai vakavia päihdeongelmia kokevia ihmisiä leimataan ja syrjitään yhteiskunnassamme.

Mielenterveysbarometrin (2023) mukaan noin viidennes suomalaisista ei haluaisi naapuriinsa ihmistä, joka on kuntoutumassa psyykkisestä sairaudesta ja noin puolet haluaa pitää etäisyyttä ihmisiin, joilla on alkoholiriippuvuus. Stigmaa voidaan havainnollistaa myös eri kohderyhmille suunnattujen sosiaali- ja terveyspalveluiden yleisellä hyväksyttävyydellä; kärjistäen, mitä läheisemmäksi tai samaistuttavammaksi ihminen nähdään, sitä suuremmaksi arvioidaan hänen oikeutensa saada apua.

Sinä voit purkaa stigmaa

Stigman tunnistaminen ja purkaminen vaatii toimia niin yhteiskunnan, yhteisön kuin yksilön tasolla. Voimme kaikki aloittaa itsestämme. Ennakkoluuloista ja stereotyyppisestä luokittelusta vapautumiseen tarvitaan ensimmäiseksi niiden tunnistamista ja tiedostamista. Vasta sitten voimme tarkastella tekemiämme yleistyksiä ja pohtia niiden perusteita ja tarpeellisuutta. Miksi ajattelen tai tunnen näin?

Samalla kun stigma voi sulkea ulos ihmisiä, se eristää ja harhauttaa myös etäisyyden ottajia. Sosiaalisen etäisyyden (yllä)pitäminen vahvistaa ennakkoluuloja sekä heikentää auttamisen halua etäällä oleviksi koettuja ihmisiä ja ryhmiä kohtaan.

Ennakkoluulot voivat johtaa ihmistä harhaan. Kirja jatkui näin:

”Ymmärrän häntä [maanviljelijää] tarkastellessani, että Haaksi on valehdellut minulle.”

Lue lisää

Stigma ja syrjintä. THL

Suosituksia mielenterveyteen, päihdeongelmiin ja riippuvuuteen liittyvän stigman ja syrjinnän tunnistamiseen ja vähentämiseen. STM 2023.

Mielenterveysbarometri 2023. Mielenterveyden keskusliitto, 2023

Sitaatti kirjasta: Vehka Kurjenmiekka (2023), Kellopelisydän. Aula & Co.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *