Maapallon läpäisevä terveys (Planetary Health) tarkoittaa sitä, että ihmisen ja ympäröivän luonnon terveys ja hyvinvointi ovat toisistaan riippuvaisia ja erottamattomia.

Jos luonnon ja ilmaston tilaa voidaan ratkaisevasti kohentaa, on sillä merkittäviä vaikutuksia myös ihmisen terveyteen.

Suomen Euroopan Unionin puheenjohtajakauden päätteeksi joulukuiseen Helsinkiin saapuu alan johtavia tutkijoita, asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä eri puolilta maailmaa. He pohtivat konkreettisia keinoja, millä negatiivinen kierre maapallon ja ihmisen toisistaan riippuvasta terveydentilasta saadaan käännettyä positiiviseksi.

Ihmisten terveyteen voidaan vaikuttaa merkittävästi tarjoamalla heille puhdas ja monimuotoinen lähiympäristö sekä turvaamalla maapallon luonnonjärjestelmien toimintakyky.

Ilman, veden ja maaperän monimuotoisuus ja toimintakyky ovat selkeästi heikentyneet viime vuosien aikana ihmisen toiminnan vuoksi. Se vaikuttaa kielteisesti myös ihmisten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä heikentää hyvinvointia.

Merkittävin vaikutus syntyy varhaislapsuudessa aina sikiövaiheesta alkaen, mutta ympäristötekijöillä voidaan vaikuttaa terveyteen positiivisesti läpi elämän.

Viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että ihmisen kosketus luontoon vahvistaa vastustuskykyämme allergioita ja muita autoimmuunisairauksia vastaan sekä ehkäisee stressiä ja muita mielenterveyshäiriöitä. Lisäksi luontoympäristö saa meidät liikkumaan.

Ilmastonmuutoksesta sekä veden ja ilman saasteista koituu merkittäviä terveyshaittoja kuten kuumuusoireita, loistauteja sekä hengityselin- ja sydänsairauksia.

Ilmastonmuutoksen ja ympäristösaasteiden torjunta ehkäisee siis sekä ympäristö- että terveyshaittojen syntyä ja samalla turvaa luonnon monimuotoisuutta.

Maapallon läpäisevä terveys on aiheena haastava, koska siinä yhdistetään eri tieteenalojen tutkimusta ja eri hallinnonalojen päätöksentekoa. Kestävä kehitys, jossa useita yhteiskunnallisia haasteita selätetään samanaikaisesti, edellyttää kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa. Poteroitunut ongelmien ratkaiseminen on tuottanut ihmiskunnalle vain lisää ongelmia.

Maapallon läpäisevä terveys-ajattelu on erinomainen esimerkki kestävän kehityksen edistämisestä. Tutkimus on avainasemassa, kun etsitään keinoja, joilla ihmisen ja luonnon positiivisia terveyskytköksiä tunnistetaan ja muutetaan mm. terveydenhuollon toimintatapoja ja ihmisten rutiineja.

Maapallon läpäisevä terveys kuuluu kaikille. Siksi on tärkeää, että hyvä elinympäristö on kaikkien saavutettavissa.

Oleellista on, että keinoja, joilla elinympäristöjen ja luonnonjärjestelmien tilaa kohennetaan ja edistetään. otetaan käyttöön laajasti yhteiskunnan, yhteisöjen ja kansalaisten toimesta. Muutos on toteutettavissa laajalla yhteistyöllä, poliittisella sitoutumisella ja riittävillä resursoinneilla.

Suomessa on hyviä esimerkkejä aiemmista tutkimusperusteisista terveyteen vaikuttavista kansallisista ohjelmista. Lisäksi Luontoaskel-ohjelman avulla meillä on hyvät mahdollisuudet toimia koealustana ja kestävän kehityksen ja terveyden vaalimisen mallimaana niin Euroopalle kuin globaalisti.

Lue lisää:

Europe That Protects: Safeguarding Our Planet, Safeguarding Our Health -kokous

Luontoaskel hyvinvointiin -hanke

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *