Kokemusasiantuntijoilla on tärkeä tehtävä rahapeliongelman taklaamisessa – työlle kaivataan rakenteita

Rahapelaamiseen liittyvien ongelmien taklaaminen ei ole helppo tehtävä ja sitä on minkään tahon vaikea yksin ratkaista. Ratkaisut syntyvät usein monen asian yhteisvaikutuksesta, niin yksilön elämässä kuin yhteisöissäkin. Kokemusasiantuntijoilla on rahapeliongelman vähentämisessä erityinen rooli. Kokemusasiantuntijatoiminta ei kuitenkaan onnistu ilman rakenteita ja yhteistyötä.

Kokemusasiantuntijoilla voi olla monenlaisia rooleja palveluiden kehittäjänä ammattilaisten rinnalla tai esimerkiksi rahapeliongelman vähentämiseen liittyvässä vaikuttamistyössä. Tällaisesta yhteistyöstä on kokemuksia muun muassa päihde- ja mielenterveystyössä.

Kokemus tuo erityistä asiantuntijuutta

Kokemusasiantuntija tietää, miltä rahapeliongelma tuntuu, miten se vahingoittaa ja pahimmillaan vie kaiken hyvän elämästä. Toisaalta hänellä on tietoa myös siitä, miten kaikesta voi selvitä. Kokemusasiantuntijan ymmärrys on syntynyt koetusta ja eletystä elämästä. Näistä usein muodostuu se tieto, mikä meitä eniten koskettaa ja pakottaa toimimaan.

”Vaikka joskus saattaa tuntua, että me voimain tunnossa täällä puhutaan ja ajetaan näitä asioita, niin on hyvä muistaa, että me puhutaan meidän elämiemme suurimmista tragedioista, surusta ja häpeästä.” – Kokemusasiantuntija

Palvelujen sparraaja

Kokemusasiantuntija on yhteistyökumppani, joka tuo palvelujen kehittämiseen asiakkaan näkökulman. Kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteisellä kehittämisellä sekä toiminnalla on mahdollista tuottaa entistä parempia palveluja, tapoja kertoa palveluista ja toteuttaa niitä.

Esimerkiksi Oulussa työntekijän ja kokemusasiantuntijan yhteisvastaanoton kokeilusta saatiin asiakkailta positiivista palautetta. Kokemusasiantuntijan koettiin tuovan toivoa selviytymisestä, uutta näkökulmaa, samaistumisen mahdollisuuden sekä helpottavan puhumista ja selkiyttävän tavoitteita.

Stigman vähentäjä

Rahapeliriippuvuuden kokemusasiantuntijat voivat julkisessa keskustelussa vaikuttaa myös rahapeliongelmaan liittyvän stigman vähentämiseen. Yksilötasolla stigman vähentyminen antaa ihmiselle ymmärryksen siitä, ettei hän ole ongelmansa kanssa yksin ja yhteisötasolla se vaikuttaa myönteisesti esimerkiksi avun hakemiseen. Stigman vähentyminen on olennainen osa rahapelihaittojen ehkäisyä, sillä se edistää varhaisempaa avun hakemista. Tämä auttaa ehkäisemään ongelmien syventymistä ja haittojen vakavuutta.

Väkevä puolustaja

Kokemusasiantuntijana toimimisen ytimessä on usein ajatus siitä, että kenenkään ei pitäisi vahingoittua rahapelien vuoksi ja joutua kokemaan samoja hankaluuksia kuin itse on kokenut. Kokemusasiantuntija on parhaimmillaan vahva puolustaja, sillä hän tuntee ongelmat, haluaa puolustaa vertaisiaan ja voi puhua ongelmista hyvin eri tavalla kuin ammattilainen.

Näille puheenvuoroille tarvitaan tilan tarjoajia ja areenan luojia. Yhtenä esimerkkinä järjestön ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyöstä on kokemusasiantuntijoiden vuonna 2019 laatima Pelikoneet kauPOISta! -kansalaisaloite, joka sai suuren mediahuomion ja lähes 32 000 kansalaista taakseen. Muun muassa Suomen Kuvalehti uutisoi kansalaisaloitteesta: ”Kahdeksan ihmistä laati kansalaisaloitteen, joka voi murentaa Suomen suurimman monopolin – nyt on ison keskustelun paikka” (Suomen Kuvalehti, 23.9.2019).

Kokemusasiantuntijatoiminnalle tarvitaan rakenteet

Kansalaisvaikuttamisen, palvelujen kehittämisen ja stigman vähentämisen tehtävissä kokemusasiantuntijatoiminnalle tarvitaan tätä työtä tukevia rakenteita, kuten koordinaatiota, vakiintuneita käytäntöjä ja jatkuvaa kehittämistä.Mukaan yhteistyöhön tarvitaan muun muassa kuntia ja järjestöjä. Lisäksi toiminnan rahoitus on turvattava.

Lue lisää:

Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin (Pelirajaton.fi)

Rahapelaaminen (Thl.fi)