Kutsukaa poliisi paikalle! Miten puuttua näkyvään huumekauppaan ja huumeiden käytön muihin lieveilmiöihin?

Alkava kesä näkyy katukuvassa monin eri tavoin kaupungin herätessä eloon. Esimerkiksi huumausaineiden ja muiden päihteiden käyttö näkyy enemmän katukuvassa kuin talvella. Ilmiö on havaittu myös poliisin hälytystehtävien määrässä, kun kaupunkilaiset viettävät enemmän aikaa ulkona ja julkisissa tiloissa kuin hiljaisempina talvikuukausina.

Huumeiden avoimesti näkyvään käyttöön on monia syitä. Yhtenä tekijänä on, että huumeiden käyttö on yleistynyt jo pidemmän aikaa. Käytön lisääntyessä kasvavat myös siihen liittyvät muut lieveilmiöt, kuten huumekauppa, roskaaminen, käytetyt ruiskut maastossa, järjestyshäiriöt ja omaisuusrikokset. Lisäksi matalankynnyksen palveluita, kuten päihteitä ongelmallisesti käyttäville tarkoitettuja päiväkeskuksia, ei ole riittävästi tai niiden aukioloajat eivät vastaa kaikkien ihmisten tarpeisiin.

Auttaako kontrolli?

Huumeiden käytöstä aiheutuu merkittäviä ongelmia ja turvattomuutta erityisesti suurissa kaupungeissa, mutta haittoja koetaan myös pienemmissä kunnissa. Ratkaisuksi kuntalaiset toivovat lisää poliisin läsnäoloa ja valvontaa.

Tämä ei kuitenkaan yksin riitä, sillä poliisin resurssit tämän tyyppiseen valvontaan ovat rajalliset. Vaikeutena on usein se, että kun poliisi tulee paikalle, huumeita käyttävät siirtyvät muualle ja palaavat takaisin, kun poliisiauton perävalot katoavat kulman taakse.

Päihteiden käytöstä aiheutuvien lieveilmiöiden ratkaiseminen poliisin tehovalvonnalla tai rikosprosessien keinoin on yksi tapa puuttua ilmiöön. Kontrollitoiminnalla on vaikutusta, mutta valvontaiskuilla ongelmat eivät katoa. Poliisi ei voi yksin ratkaista huumeiden käytöstä aiheutuvia ongelmia. Tarvitaan muitakin keinoja ja eri toimijoiden ja koko naapuruston yhteistyötä.

Turvallisuutta alueellisella yhteistyöllä

Poliisin valvonnan lisäksi apua, tukea ja matalan kynnyksen päihdepalveluita, tulisi olla saatavilla nykyistä enemmän, myös virka-aikojen ulkopuolella ja viikonloppuisin. Palveluita tulisi olla saatavissa tasaisesti eri puolilla kaupunkia niin, että huumeiden käytöstä aiheutuvat ongelmat eivät keskity jollekin tietylle alueelle.

Lisäksi eri alueille tulisi lisätä monitoimijaista naapurustotyötä, jossa esimerkiksi päihde- ja asumispalveluiden työntekijät sekä koulutetut kokemusasiantuntijat  jalkautuvat kaduille ja naapurustoihin. He kohtaavat asukkaita, alueen yrittäjiä ja päihteitä käyttäviä,  ehkäisevät konflikteja ja ohjaavat päihteitä käyttäviä ihmisiä huomioimaan muita ja tarvittaessa palveluiden piiriin.

Naapurustotyö on yhteisöllisyyttä lisäävä menetelmä, jonka tavoitteena on, että ympäristö pysyy viihtyisänä ja turvallisena kaikille. Naapurustotyössä avainhenkilöitä ovat päihteitä käyttävät tai päihteiden käytöstä toipuneet ihmiset. On tärkeää, että he ovat aktiivisesti mukana toiminnassa.

Naapurustotyö toimii poliisille yhteistyöfoorumina, jossa voidaan jakaa tietoa ja keskustella alueella huolta herättävistä tilanteista ja ilmiöistä. On tärkeää, että jokaisen näkökulma tulee kuulluksi. Myös huumeita käyttäviin ja päihdepalveluihin liittyviä kielteisiä asenteita ja pelkoja voidaan käsitellä naapuruston kanssa yhdessä, jolloin ihmisten huolet sekä keinot puuttua ja ratkaista ongelmia ovat kaikkien tiedossa.

Poliisilla on merkittävä rooli ihmisten turvallisuuden tunteen edistämisessä. Huumeiden käytöstä aiheutuvia häiriöitä ei saada kokonaan estettyä, mutta eri toimien yhdistelmällä tilanne voidaan saada paremmin hallintaan.

Uusia palveluita perustettaessa on tärkeää, että naapurustotyötä tehdään etupainotteisesti, järjestämällä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa koko naapuruston huolia kuullaan ja erilaisia näkemyksiä kunnioitetaan.

Esimerkiksi päihdepalveluihin kriittisesti suhtautuvia ihmisiä ei pidä leimata nimbylijöiksi sen enempää kuin yleistää kaikkia päihteitä käyttäviä ihmisiä häiriökäyttäytyjiksi. Turvallisessa ja viihtyisässä kaupungissa on tilaa kaikille.

Lue lisää

Naapurustotyö (thl.fi)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *