Lisenssijärjestelmään siirtyminen ei takaa rahapelihaittojen vähenemistä

Tuoreessa sisäministeriön esiselvityshankkeen raportissa siirtyminen lisenssijärjestelmään verkkorahapelien osalta saa rahapelijärjestelmän vaihtoehdoista eniten tukea. Rahapelihaittojen vähentymistä tämä siirtymä ei takaa.

Selvityksessä nykyisen yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisen verkkorahapelaamisen kasvun nähdään uhkaavan haittojen ehkäisyä ja vähentämistä koskevan työn valtionrahoitusta. Keskeisenä ongelmana selvityksessä pidetään sääntelyn ulkopuolisista verkkorahapeleistä aiheutuvia haittoja, joiden esitetään lisääntyneen.

Selvityksen logiikka on, että siirtymällä lisenssijärjestelmään sääntelyn ulkopuolinen verkkorahapelaaminen sekä haitat vähenevät ja haittatyön rahoitus turvataan.

Selvityksen johtopäätös lisenssijärjestelmän hyödyistä tukeutuu tietoihin sääntelyn ulkopuolisen verkkorahapelaamiseen aiheuttamista haitoista. Eri väestö- ja pelaajaryhmien rahapelihaittojen laajempi tarkastelu jää suppeaksi. Väestötasolla on viitteitä siitä, että rahapelihaitat ovat vähenemässä. Tämä on seurausta mm. rahapeliautomaattipelaamisen merkittävästä vähenemisestä ja pelirajoitusten käytöstä.

Olemme useaan otteeseen kertoneet, että sääntelyn ulkopuolisia verkkorahapelejä pelaa 5–6 prosenttia väestöstä ja viikoittain pelejä pelaa noin kaksi prosenttia. Pelaajien määrä ei ole kasvanut vuosiin. Pelaajat häviävät suuria summia ja moni kokee vakavia haittoja. Ei tiedetä, ovatko haitat yleistyneet tässä ryhmässä.

Lisenssijärjestelmän pitäisi houkutella yhtiöitä ja silti ehkäistä haittoja

Lisenssijärjestelmään siirtyminen voi vähentää tällä hetkellä sääntelyn ulkopuolisia verkkorahapelejä pelaavien kokemia haittoja. Tämä onnistuu, jos järjestelmä on houkutteleva kansainvälisten rahapeliyhtiöiden näkökulmasta ja jos haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen panostetaan. Rahapeliyhtiöiden kannalta haittojen ehkäisy ja vähentäminen eivät saa vähentää tuottoja liikaa.

Järjestelmämuutoksen suurin riski on rahapeliyhtiöiden liiketoimintatavoitteiden ja haittojen ehkäisyn ja vähentämisen yhteensopimattomuus. Siirtyminen lisenssimalliin sääntelyn ulkopuolisista rahapeleistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi saattaa altistaa sääntelyn ulkopuolisia rahapelejä pelaavia huomattavasti suuremman väestöryhmän haitoille, jos pelirajoituksia löyhennetään peliyhtiöiden houkuttelemiseksi sääntelyn piiriin.

Markkinaosuuden puolustaminen verkkorahapeleissä kanavoimalla rahapelikysyntä säännellyn tarjonnan piiriin ei automaattisesti vähennä haittoja koko väestössä.

Yksinoikeusjärjestelmän kehittäminen myös selvitettävä ja omistajaohjausta tarkasteltava

Nyt julkaistu esiselvitys tarjoaa rahapelijärjestelmää koskevan keskustelun kannalta paljon tärkeitä huomioita ja avauksia.

Esiselvityksessä toinen vaihtoehto on yksinoikeusjärjestelmän kehittäminen sääntelyn ulkopuolista verkkorahapelaamista rajoittavaan suuntaan. On järkevää selvittää tämä vaihtoehto.

Selvityksessä haittojen ehkäisy ja vähentämisen toivotaan säilyvän rahapelipolitiikkaa ohjaavana lähtökohta. Tämä on ainoa kestävä vaihtoehto.

Mahdollisesta siirtymisestä lisenssijärjestelmään seuraisi myös nykyisen Veikkauksen ohjauksen uudelleenarviointi. Sosiaali- ja terveysministeriön Rahapelipoliittisessa ohjelmassa arvioidaan jo nyt rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen näkökulmasta tarkoituksenmukaista ohjausrakennetta.

Viimeistään järjestelmää uudistettaessa on pohdittava, olisiko rahapelihaittojen ehkäisyn kannalta tarkoituksenmukaista siirtää rahapelitoiminnan ohjaus sosiaali- ja terveysministeriöön. Alkoholihaittojen ehkäisyssä tämä on osoittautunut tehokkaimmaksi ratkaisuksi.

Esiselvitys jättää paljon kysymyksiä ja keskustelu rahapelijärjestelmästä jatkuu lähivuosina. Asiaa käsitellään varmuudella hallitusneuvotteluissa. On tärkeää, että vaihtoehdot selvitetään huolellisesti, kiirehtimättä ja hyödyntäen mahdollisimman laajaa tietopohjaa. Vasta sitten on mahdollista vastata siihen, voiko lisenssijärjestelmä olla optimaalinen ratkaisu haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Lue lisää:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *