Mitä opimme kesän rasismikeskustelusta? Miten tämä oppi heijastuu toiminnassa, arjessa, hallitustyöskentelyssä?

Hallitus julkisti viime viikolla rasisminvastaisen tiedonantonsa, jonka myötä kaikki hallituksen jäsenet sitoutuivat syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta edistävään työhön. Tiedonanto oli seurausta loppukesän rasismikeskustelusta.

Tiedonanto sisältää viisi osa-aluetta, jotka pyrkivät muun muassa työllisyyden rakenteellisen syrjinnän kitkemiseen, rasismia koskevan tietopohjan kartuttamiseen sekä virkahenkilöiden kouluttamiseen. Nämä ovat myös keskeisiä keinoja antirasismin edistämiseen yhteiskunnassa.

Miten yhdenvertaisuustyö näkyy hallituksen maahanmuuttopolitiikassa?

Samaan aikaan uusi hallitusohjelma sisältää useita maahanmuuttopoliittisia kiristyksiä. Miten siis yhdistää nämä kaksi? Herättävätkö ne ristiriitoja tulevalle hallitustyöskentelylle?

Kuvittele olevasi Suomesta vastavalmistunut kansainvälinen opiskelija, etkä onnistu löytämään ensimmäistä työpaikkaasi ja työllistymään kolmen kuukauden aikana, ja joudut poistumaan maasta välittömästi.

Kuvittele olevasi raskaana oleva nainen, mutta paperiton, eikä sinulla ei ole enää oikeutta neuvolaan.

Avoimeksi jää myös, miten otetaan huomioon hallitusohjelman kielteiset vaikutukset taloudellisen eriarvoisuuden lisääntymiseen erottamalla sosiaaliturva maassa pysyvästi oleskelevien ja maahanmuuttaneiden välillä.

Käsitteellisesti antirasistinen työ ja maahanmuuttopolitiikka ovat eri asioita. Käytännön eletyssä elämässä ne kuitenkin nivoutuvat yhteen. On ristiriitaista viestittää: ”Olet toki yhtä tärkeä ja arvokas kuin muutkin, mutta sinulla ei ole samoja oikeuksia kuin muilla täällä asuvilla ja sinunkaltaisesi eivät ole tänne tervetulleita”.

Vaikka tiedonannon sisältö ohjaa yhteiskuntaamme yhdenvertaisuuteen, maahanmuuttopoliittiset kiristykset kuitenkin johtavat eriarvoistumiseen ja jopa polarisoitumiseen. Käytännössä syntyy siis ristiveto, jossa näiden kahden tavoitteen toteuttaminen yhtä aikaa on haastavaa.

Jokainen voi tehdä antirasistista työtä

Tiedonannon yhteydessä on puhuttu siitä, ovatko tavat ajatella tai tehdä politiikkaa muuttuneet kesän prosessin aikana. Oppimisen tulisi näkyä ajattelun ja toiminnan muutoksena. Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus ovat kauniita sanoja, mutta antirasistisen toiminnan kautta sitoudumme muutoksen tekemiseen käytännössä. Aidosti antirasistinen toiminta on itsereflektion ja oppimisen tulosta.

Toivomme siis, että jokainen meistä olisi oppinut jotakin kesän rasismikeskustelusta. Ainakin sen, että rasismia esiintyy niin yhteiskuntamme rakenteissa kuin suomalaisten väestöryhmien ja maahanmuuttaneiden arkipäiväisessä elämässä. Tiedonanto ei ole päätepiste kesän rasismikeskustelulle, vaan vasta alku sille, miten todellisuudessa edistämme yhdenvertaisuutta ja antirasismia Suomessa.

Toivomme, että tiedonannon myötä hallituksen sitoutuminen yhdenvertaisuuteen näkyy toiminnassa ja hallitusohjelman toimeenpanossa.

Haastammekin jokaisen hetkeksi pohtimaan, että mitä opin kesän rasismikeskustelusta? Miten kesän oppi näkyy omassa toiminnassani ja työskentelytavoissani?

Rasismin kitkemiseen ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen tarvitaan toimivat ja eri väestöryhmät huomioon ottavat yhteiskunnalliset rakenteet. Antirasismin ja yhdenvertaisuuden edistäminen on meidän kaikkien tehtävä.

Kannustamme sinua käymään maksuttoman verkkokoulutuksemme Antirasismia ammattilaisille – tietoa, taitoa, tunnetta. Verkkokoulutus tarjoaa perustietoa rasismista ja antirasismista sekä työkaluja, joiden avulla ammattilainen voi tunnistaa rasistisia rakenteita omassa työssään ja kehittää toimintatapojaan antirasistisiksi.

Lue lisää:

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Vahva ja välittävä Suomi Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaiselle (thl.fi)

1 kommentti

  1. Olemme kaikki yhdenvertaisia ja kunnioitamme toisiamme!

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *