Mitä tarvitaan, että haastavassa työmarkkina-asemassa oleva henkilö työllistyy?

Otsikon kysymykseen ei ole yhtä tyhjentävää vastausta, sillä ihmisten tuen tarpeet ovat yksilöllisiä ja elämäntilanteet vaihtelevat suuresti. Työllistymisen tuen hyviä käytänteitä ja onnistumisen avaimia voidaan kuitenkin löytää.

Haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä edistäneessä Ilona-hankkeessa testattiin uudenlaisia työllistymistä tukevia menetelmiä yhteiskunnallisiin yrityksiin. Menetelmiä testasivat Silta-Valmennusyhdistys ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.

Esittelen neljä pointtia, jotka nousivat onnistumisen avaintekijöiksi, kun hankkeen työllistymistä edistäviin valmennuksiin osallistuneita asiakkaita haastateltiin:

1. Työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen

Ilona-hankkeen valmennuksissa kiinnitettiin erityistä huomiota asiakkaan työ- ja toimintakyvyn tukemiseen. Asiakkaille oli tärkeää, ettei valmennuksessa keskitytty pelkästään työ- tai opiskelupaikan löytymiseen, vaan valmentajalta sai tukea myös muuhun elämänhallintaan. Esimerkiksi valmentajan vinkit sosiaalisten kontaktien luomiseen, raha-asioista huolehtimiseen tai nukkumisvaikeuksiin olivat monelle asiakkaalle tärkeä askel kohti työelämään siirtymistä. Tunne siitä, että hallitsee omaa arkeaan, auttoi vahvistamaan uskoa työssä pärjäämiseen.

2. Yksilöllinen, kokonaisvaltainen tuki

Monen asiakkaan mielestä parasta valmennuksissa oli yksilöllinen tuki. Valmennusten alussa tehdyn työ- ja toimintakyvyn arvioinnin perusteella valmentaja pystyi arvioimaan, millaista tukea asiakas kaipasi työelämään siirtymiseen. Se, että valmentaja pysähtyi asiakkaan henkilökohtaisen tilanteen äärelle ja jatkopolku mietittiin asiakkaan elämäntilanteen, toiveiden ja voimavarojen mukaan, oli monen haastateltavan mielestä ratkaiseva tekijä valmennuksen onnistumisessa.

3. Työnhakijan ja työnantajan tuominen lähemmäs toisiaan

Kierrätyskeskuksessa työllisyyttä edistävien valmennusten tueksi rakennettiin yritysyhteistyöverkosto. Verkoston avulla järjestettiin eri alojen etärekrytilaisuuksia, joissa valmennettaville tarjottiin mahdollisuus rakentaa yhteyksiä työnantajiin ja saada tietoa avoimista työpaikoista.

Silta-Valmennusyhdistyksessä valmentajan kontaktit työelämään ja laaja tietämys mahdollisista työpaikoista olivat monen haastateltavan mielestä mahdollistaneet nopean siirtymisen työhön.

4. Vapaaehtoisuus ja joustavuus

Asiakkaiden mielestä valmennusten vapaaehtoisuus lisäsi motivaatiota valmennukseen sitoutumiseen. Myös se, että valmennuksessa sai halutessaan kokeilla eri aloja ja työpaikkoja ilman, että se vaikutti asiakkaan saamiin tukiin tai etuuksiin, vähensi huomattavasti asiakkaiden stressiä ja auttoi jaksamaan. Samalla se loi toivoa oman alan löytymisestä.

Lisää Ilona-hankkeessa löydetyistä ja kehitetyistä hyvistä käytänteistä pääset lukemaan hankkeen tuloksista koostuvasta julkaisusta, joka julkaistaan 22.9.2021 Ilona-hankkeen päätösseminaarissa.

Lue lisää

Ilonan päätösseminaari yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä – ohjelma ja ilmoittautuminen

Ilona-hankkeessa etsitään innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on erityisen haasteellista.

Silta-valmennusyhdistys ry on Tampereen seutukunnalla toimiva oppimisen, työn ja osallisuuden kohtauspaikka.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy on yleishyödyllinen yritys, jonka tavoitteena on muun muassa lisätä osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *