Pysäyttävä koronakevät 2020 nosti esiin monia huolia, mutta samalla syntyi myös uudenlaisia selviytymisratkaisuja.

Vammaisilla tai toimintarajoitteisilla ihmisillä moni hyvinvointiin liittyvä asia on ollut huonommalla tolalla kuin muulla väestöllä ja rajoitustoimenpiteiden aiheuttamat muutokset ja katkokset esimerkiksi palvelujen saannissa ovat olleet merkittäviä ja vaikuttaneet monen vammaisen ihmisen elämään.

Tietoa koronakriisin vaikutuksista vammaispalvelujen toteutukseen on tähän mennessä kertynyt niukasti niissä työskenteleviltä henkilöiltä. Esimerkiksi Sosiaalibarometrin kyselyyn vastanneista sosiaalityöntekijöistä vain alle puolet osasi arvioida, miten vammaisten ihmisten palvelutarpeisiin oli vastattu koronaepidemian aikana.

Vammaispalvelujen parissa työskenteleviltä on oleellista selvittää, mitkä uudet toimintamallit ovat olleet toimivia, missä he kokevat onnistuneensa ja mitkä ovat olleet työtä hankaloittavia haasteita. On myös tärkeää, että vammaispalvelujen työntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää omassa työssään muualla hyväksi todettuja käytäntöjä.

Työntekijöiden kokemuksista voidaan ottaa oppia tuleviin kriiseihin

Kokoamalla tietoa koronaepidemian vaikutuksista ihmisten elämään ja hyvinvointiin voimme varautua parhaiten tuleviin poikkeus- ja kriisitilanteisiin yhteiskunnassamme. Siksi valmistelemme Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimissä kyselyä vammaispalvelujen työntekijöille koronaepidemian aikaisista kokemuksista. Kysely julkaistaan alkuvuodesta 2022. Se tulee antamaan tähän mennessä laajimman vammaispalvelujen käytännön työntekijöiden näkökulman aiheeseen.

Kysely toteutetaan osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Tulevaisuutta luomassa -hanketta. Hankkeessa selvitetään THL:n, Kuntaliiton ja Kehitysvammaliiton toimesta vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviämistä poikkeus- ja kriisitilanteissa.

Yhteistyö, dialogi ja vuorovaikutus palvelujen toteuttajien ja kohderyhmien kesken ovat tärkeässä asemassa, kun etsitään ratkaisuja sekä vaihtoehtoisia tapoja toimia yllättävissä tilanteissa. Ilman näitä keinoja emme saa monipuolista, riittävää ja hyödyllistä tietoa koronaepidemian vaikutuksista ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Kokonaiskuvaamme rikastavatkin kyselyjen lisäksi Kehitysvammaliiton asiakasselvitykset, Kuntaliiton sosiaalityöntekijöiden parissa käydyt keskustelut sekä THL:n väestötutkimuksista nousseet kysymykset.

Tämän kaiken pohjalta tulemme kehittämään ohjeita ja suunnitelmia sekä toimintamalleja poikkeus- ja kriisitilanteiden hoitoon, jotta tulevaisuudessa sekä vammaisten ja toimintarajoitteisten että ulkomaalaistaustaisten ihmisten tarpeet olisi huomioitu entistä paremmin poikkeus- ja kriisitilanteissa.

Uskomme, että käytännön työssä toimivilla työntekijöillä on arvokasta tietoa koronaepidemian aikaisista kokemuksista ja hyvistä käytänteistä.

Kirjoitus on osa Vammaisuus yhteiskunnassa -blogisarjaa.

Vammaisuus yhteiskunnassa -blogisarja käsittelee vammaisuuteen ja vammaispalveluihin liittyviä ilmiöitä yhteiskunnassamme. Käsitys vammaisuudesta on muuttunut ajan saatossa. Tänä päivänä tärkeitä asioita ovat mm. ihmisoikeudet, osallisuus, itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja saavutettavuus.

Tutkimus on toteutettu osana Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Tulevaisuutta luomassa -hanketta. Hankkeessa selvitetään THL:n, Kuntaliiton ja Kehitysvammaliiton toimesta vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviämistä poikkeus- ja kriisitilanteissa.

Lue lisää:

Nurmi-Koikkalainen, P., Holm, M., Väre, A., Korhonen, M., Sainio, P. 2021. Toimintarajoitteiset ja vammaiset ihmiset (154-161) teoksessa Kestilä, L., Jokela, M., Härmä, V., & Rissanen, P. (toim.). Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen: Asiantuntija-arvio, kevät 2021.

Sainio, P., Holm, M., Ikonen, J., Korhonen, M., Nurmi-Koikkalainen, P., Parikka, S., … & Koskinen, S. (2021). Koronapandemian ja sen rajoittamistoimien vaikutukset toimintarajoitteisten ihmisten elämään. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(3).

Eronen, A., Hiilamo, H., Ilmarinen, K., Jokela, M., Karjalainen, P., Karvonen, S., Kivipelto, M., Koponen, E., Leemann, L., Landén, P. & Saikku, P. 2020. Sosiaalibarometri 2020. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Viitattu 14.12.2021.

THL: Vammaisten ja ulkomaalais­taustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta

Kehitysvammaliitto: Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta

THL: Koronavirus ja vammaispalvelut, Vammaispalvelujen käsikirja

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *