Koronaviruksen aiheuttamalta taudilta suojaavaa rokotetta saadaan optimistisimpienkin arvioiden perusteella odottaa ainakin vuoden verran. Rokotekehityksen onnistuminen ei ylipäänsä ole varmaa.

Mitä nyt voidaan tehdä? Epidemiaa on mahdollista hidastaa, riskiryhmiä suojella ja tartuntoja vähentää.

1. Kun virusta ei päädy käsien tai pisaroiden kautta omille limakalvoille, on jo kohtuullisessa suojassa

Koronavirus tarttuu kosketus- ja pisaratartuntana. Koska rokotetta tai tartuttavuutta vähentävää hoitoa ei ole, taudin leviämistä täytyy estää muilla keinoin.

Perinteisiä ja tehokkaita keinoja vähentää omaa ja muiden tartuntariskiä ovat usein toistuva käsien pesu tai käsidesin käyttäminen sekä turvallinen yskimistekniikka. Kun virusta ei päädy käsien tai pisaroiden kautta omille limakalvoille, on jo kohtuullisessa suojassa.

Yksilön ja ympäristön hygieniatoimien lisäämiseen olisi edelleen selvä tarve. Moniko meillä Suomessa edelleenkään pesee käsiään yli kymmenen kertaa päivässä?

Singaporessa käsidesipulloon törmää jokaisen kaupan kassan maksupäätteellä sekä silloin, kun menee sisään esimerkiksi kouluun, työpaikalle tai jopa asuinrakennuksiin. Sama käsihygienian tehostaminen pitää nyt toteuttaa Suomessakin ennen kuin rajoitustoimenpiteitä lähdetään purkamaan.

2. Rajoitetaan kontakteja, vähennetään infektion tarttumista

Osa hallituksen päättämistä toimista ja erilaisista suosituksista vähentää infektion tarttuvuutta lisäämällä ihmisten välistä etäisyyttä ja vähentämällä ihmisten välisiä kontakteja. Esimerkiksi erilaiset etätyöratkaisut, ravintoloiden, koulujen ja päiväkotien sulkeminen sekä tilaisuuksien ja kokoontumisten peruminen vähentävät tehokkaasti riskiä, että tartunnan saanut henkilö tartuttaisi muita.

Matkustuksen ja alueellisen liikkuvuuden rajoittaminen puolestaan vähentävät mahdollisuutta siihen, että tartunnan saaneet ja mahdollisesti vielä oireettomat ihmiset levittävät epidemiaa alueille, joissa tautitapauksia tai tartuntaketjuja ei vielä merkittävästi ole.

Näiden rajoitusten tarvetta täytyy arvioida jatkuvasti epidemiatilanteen mukaan. Samassa tilanteessa olevien alueiden tai maiden välistä liikkuvuutta ei kannata rajoittaa kohtuuttomasti.

3. Mahdollisimman moni tartunnan saanut kannattaa tunnistaa ja eristää, se rajoittaa epidemian kulkua

Terveydenhuollon käyttämä tehokas epidemian torjuntakeino on tunnistaa nopeasti mahdollisimman moni tartunnan saanut ja sen jälkeen hoitaa heitä sairaalassa tai kotona eristysolosuhteissa. Näin tartunta ei enää leviä muihin henkilöihin. Tartunnalle altistuneiden karanteeni taas mahdollistaa seuraavien tartuntaketjujen katkaisun.

Käytännössä kaikki maailman maat yrittävät nopeasti lisätä mahdollisuutta tehdä enemmän koronavirustestejä. Sekä Maailman terveysjärjestö WHO että EU-maiden Tartuntatautien valvonnan ja torjunnan keskus ECDC suosittavat mahdollisimman monen koronaviruspotilaan tunnistamista.

Useimmat maat ovat tilanteessa, jossa tähän ei vielä pystytä, vaan testaamista on priorisoitava kapasiteetin mukaisesti.  Testauskapasiteetti määrittelee, miten paljon myös lieväoireisia on mahdollista testata.

Suomessa kapasiteetti on nyt noin 2000–2500 näytettä päivässä, mikä vastaa esimerkiksi Etelä-Korean kapasiteettia, kun testien määrä suhteutetaan asukkaiden määrään.

Valitettavasti Suomessakaan ei vielä ole riittävää kapasiteettia testata kaikkia epäiltyjä koronavirustartuntoja. Tästä johtuen terveydenhuollon toimijat ovat joutuneet priorisoimaan testausta.

THL:n ja sairaanhoitopiirien yhdessä laatiman ohjeistuksen mukaan näyte otetaan tällä hetkellä ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita, sekä sote-henkilökunnalta, koska mahdollinen epäily on työvoiman riittävyyden varmistamiseksi kyettävä tutkimaan nopeasti.

Kapasiteetin kasvaessa voidaan enenevästi tutkia myös muiden potilasryhmien näytteitä. Laajamittainen testaaminen tukee epidemian seurantaa ja hallintaa, mutta se edellyttää myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden resursseja ohjeistaa positiiviseksi havaitut lieväoireiset henkilöt kotihoitoon ja altistuneet kotikaranteeniin.

Tällä hetkellä Suomessa testaamisen nopeaa laajentamista ei hidasta laitteiden puute, vaan lähinnä näytelogistiikan järjestäminen, niukasti saatavana olevat suojavarusteet ja näytteenottovälineet sekä jotkin tarvikkeet ja reagenssit. Kaikkia näitä pullonkauloja on ratkottu aktiivisesti epidemian alkamisesta saakka.

Tulossa on myös vasta-ainetestejä, joita kutsutaan joskus harhaanjohtavasti pikatesteiksi. Niillä voidaan osoittaa elimistön reaktio virukselle eli vasta-aineiden muodostuminen.

Testi näyttää positiivisen tuloksen vasta kun infektio on jatkunut pidempään tai kun henkilö on siitä jo parantunut. Siksi testi ei sovellu hyvin akuutin infektion toteamiseen, mutta toimii sen arviointiin, onko henkilö aiemmin sairastanut COVID-19-taudin.

Nykytilanteessa markkinoilla on jo paljon erilaisia koronatestejä. Testien laatu voi vaihdella paljonkin, ja riittävää käyttökokemusta on harvasta. Tästä varoittavana esimerkkinä mediassa on kerrottu suuresta määrästä Espanjaan hankittuja ns. pikatestejä, joista suuri osa antoi täysin vääriä tuloksia.

Miten rajoitustoimien jatkoa arvioidaan?

Suomi hidastaa ja rajaa COVID-19-epidemian leviämistä monilla eri toimenpiteillä. Näiden toimien vaikutukset tukevat ja tehostavat toisiaan. Toistaiseksi epidemia on levinnyt Suomessa monia muita maita hitaammin.

Epidemiahuipun tasaaminen ja sairastuneiden määrän vähentäminen helpottavat terveydenhuollon ja erityisesti tehohoidon kuormitusta sekä antavat aikaa kehittää uusia tehokkaita hoitomuotoja ja ehkä rokotteenkin.

Koronavirustestaamisen lisääminen on tärkeää sekä epidemian ajantasaisen seurannan että torjuntatoimien oikean ajoituksen ja laajuuden arvioimiseksi.

Laajamittainen testaaminen voi myös olla osa niin kutsuttua exit-strategiaa, eli suunnitelmaa, kuinka yhteiskunnan normaali toiminta kyetään palauttamaan epidemian laantuessa kokonaan tai väliaikaisesti ennen seuraavaa epidemia-aaltoa.

Rajoitus- ja muilla toimenpiteillä on suuri vaikutus ihmisten elämään ja niiden aiheuttamat taloudelliset sekä yhteiskunnalliset haitat ovat erittäin huomattavia. Toimenpiteiden kiristäminen edelleen tai purkaminen edellyttävät epidemiatilanteen hallinnan lisäksi huolellista kokonaisarviota toimien laajemmista vaikutuksista väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä muihin yhteiskunnan eri sektoreihin.

Kommentit

Kirsi

08.04.2020 23:01

Huolestuttaa tuo, kun nyt kenties oltaisiin poistamassa jo 19.4. uudenmaan rajoitusta. Ei tosiaan pitäisi. Terveysalan ammattilaiset ovat sitä mieltä, että rajoitusta pitäisi jatkaa. Uudellamaalla tautitilanne on moninkertainen verrattuna muuhun suomeen. Miksi kummassa sanotaan, että tilanne olisi jo ns. tasainen. Tilannekartatkin sen jo selvästi näyttävät. Ettei niin asia ole. Rajoitusta pitäisi ehdottomasti jatkaa ainankin 2-4 vkon ajan. Sillä miksi pitää vaarantaa ja levittää tätä kamalaa sairautta tahallaan muualle suomeen ja pienemmille paikkakunnille, kun sitä voitaisiin edes jotenkin estää uudenmaan rajoittamisella. Todella huolestuttaa!!

Ansu

07.04.2020 00:36

Kyllä tuo ruokakauppojen nettitilaus pitäisi saada kunnolla toimimaan,kun jatkuva ruuhka,eikö voisi mitenkään saada lisää työvoimaa siihen!? Välittömästi olis pitäny alkaa kehittelemään suojavarustuksia,noiden hölmöjen ja kalliiden tiesulkujen ym.sijaan.Olis tulevaisuudessakin hyötyä!

Marjaleena Pursiainen

04.04.2020 19:18

Hei, olen seurannut kansalaisena koronan leviämistä maailmalla. Heti ensimmäisten tapausten myötä uutisoitiin, että kyseessä on vakava terveysuhka. Ihmettelen suuresti, miten hallitus ja THL vähättelivät uhkaa, joka niitti heti alkaessaan Kiinassa suuria ihmismääriä. Kv-lehdistössä uutisoitiin jo vuoden vaihteen jälkeen viruksen leviämisestä Pohjois-Italiaan ja Tirolin alueelle, josta se turistien mukana, lomien aikana siirtyi Espanjaan ja Englantiin ja maahamme.

Toinen uskomaton asia on se, että olemme maailmalla johtavia kriisintorjuntavaltioita, joka ei itse osaa toimia. Minne ovat menneet opit, joita on opetettu maanpuolustuskursseilla ja muissa kriisiharjoituksissa? Toiminta Helsinki-Vantaa -lehtokentällä paljastui anteeksiantamattomaksi fiaskoksi. Kriisitilannetta oli kuitenkin harjoiteltu tammikuussa. Missä on käytännön järki, eikö kenellekään mukana olleella hälytyskellot soineet, onko kaikki hoidettu? Mites nyt, satoja ja tuhansia suomalaisia palaa Suomeen, onko esim. lentokenttäbussit edelleen ahdettu täyteen?

Presidentti Niinistö on ollut ainoa järkevä henkilö informoidessaan tilanteen vakavuudesta Suomen kansalaisille. Hänellä on arvovaltaa sanoa painavan sanansa kansallisessa hätätilanteessamme. Koronakriisin hoitamisessa hallitus on hukannut yli 2 kk luottaessaan ainoastaan THL:n tilannearvioon riittämättömän kokemuksensa ja tiedon puutteensa vuoksi. Jälkiä parsitaan nyt. Hallitus tekee päätöksiä, joiden loppuun vieminen ontuu edelleen monin tavoin, koska ministerit eivät tiedä, mitä tarkoittaa toiminnan laatu, laatukriteerit, mahdolliset katvealueet ja valvonta. Toivomisen varaa on myös hallituksen yhteistyökyvyssä. -Vastuu koronakriisin selättämisessä on meillä jokaisella kansalaisilla, joiden pitää noudattaa nuhteettomasti kaikkia saamiamme ohjeita, ettei virus enää leviäisi. Mitä tehokkaammin sen teemme, sitä nopeammin tilanne normalisoituu. Olemme myös kristitty kansa, jonka rukoukset ja ahdistukset kuullaan, vaikkemme voisikaan kokoontua yhteen.

Terveiset valtiovallalle: lisää testauksia, testauksia. Voisimmeko saada marketeihin ja muihin liikkeisiin rajoitukset, että sisään otettaisiin sisään vain tietty, turvallinen määrä asiakkaita? Jos hengityssuojia ei riitä kansalaisille, selkeä viesti siitäkin.

Talvari

04.04.2020 12:28

Amerikkalaistutkijoiden tiistaina julkaisemien tulosten mukaan pandemian nyt aiheuttava koronavirus SARS-CoV-2 voi levitä usean tunnin ajan ilmateitse, aerosoleina.

Siksi suomalaishäissä yksi oireeton tartuttaja tartutti 22 häävierasta, ihan vain hengittämällä ilmaa häissä istuessaan. Hän ei siis yskinyt. Pakkasella näkyy, miten hengitys huuruaa, ja coronavirus on niin pieni että hiuksen poikkileikkauspinnalle mahtuu tuhat virusta. nämä ovat kiinnittyneet uloshengityspisaroihin, jotka vain pakkanen tekee näkyväksi silmälle. Laittakaa suoja kasvoillenne ennenkuin menette ulos kotiovestanne. Pölynimurupussin hepa-suodatinta kankaan vääliin. Sitä voi hiustenkuivaajan avulla kuumentaa käytön jälkeen niin voi käyttää uudestaan.

Itse hankin viruksia suodattavan maskin hyvissä ajoin koska huomasin että Suomessa ei epidemian suitsimiseksi aiota toimia. Käsien pesu ei todellakaan riitä. Ruokaa voi tilata kotiin oven taakse.

Talvari

04.04.2020 12:13

Tšekissä maskien tekeminen pakolliseksi tehosi 10 päivässä –
tartuntojen nousu saatu hallintaan

https://www.praguemorning.cz/usage-of-masks-flattened-growth-of-coronavi…

Hengityssuojaimet ovat loppuneet sielläkin, mutta itsetehdyt suojatkin vähensivät tartuntoja. Coronassa ongelma on oireettomat tartuttajat, virus kun leviää uloshengityksen kautta. Käsien pesu kauppareissun jälkeen ei auta jos on hengittänyt keuhkoihinsa viruksen kaupassa. Ihmiset! Ala käyttää hengityssuojainta, tee vaikka huivista ja ujuuta alle pölynimuripussin hepa-suodatin tai vaikka terv eysside. Jos kaikki pitävät, se tehoaa kyllä vaikka THL sanoisi mitä.

Jale

03.04.2020 18:06

Suomessa on toimittu hyvin ja yllättävän ripeästi sen mukaan, miten taudin leviämisestä ja sen riskeistä on saatu tietoa. Tulin Keski-Euroopasta 14.3. ja silloin oli jo tieto jäädä karanteeniin 14 päiväksi ja sain myös viestin asiasta kännykkään. Matkalle lähtiessä Korona oli levinnyt vasta Italiaan, joten tilanne eteni valtavan nopeasti neljän päivän aikana. Jäimme karanteeniin kotiolohin ja toimimme ohjeiden mukaan. Nyt jos joku ei tajua viestiä tai on ollut välinpitämätön annettuja ohjeita kohtaan, niin se ei ole hallinnon vika, vaan aina näyttää olevan yksilöitä, jotka vaan eivät millään ymmärrä sitä mitä heille sanotaan. Kun huomattiin, että joykut ihmiset oikeasti ovat näin pöljiä, niin oli pakko alkaa ihmisiä ohjaamaan ja taluttamaan lentokentillä ja satamissa kuin pikku lapsia. Näin tehtiin koska ollaan edistyksellisessä maassa, jossa välitämme myös näistä tolloista. Hallinto ei olisi voinut toimia paremmin, näillä resursseilla ja tiedoilla, mitkä heillä on ollut käytössä. Vahinko vain että edellinen hallinto vähensi henkilöresursseja, joita nyt tarvitaan. Mikään raha ei välttämättä korvaa aikaisemmin menetettyä osaamista.

Matti Kankaisto

02.04.2020 13:51

Vielä pari viikkoa sitten hallituksemme ilmoitti pitkillä virkkeillä että hoitopaikkoja, välineitä ja lääkkeitä on tarpeeksi. Nuoret ministerit toistivat puhekoneitten tavoin kuinka kansakuntamme heikoimmasta osasta, yli 70 -vuotiaista pitää nyt huolehtia.
Kuinka kävi: tiheimmin asutuilta alueilta alkaa paikat, välineet ja henkilökunta loppua, varmuusvarastot on avattu ja hoidettavien priorisointi alkanut.
Lisäksi suomalainen 70 -kymppinen ei ole yhteiskuntamme heikointa ainesta. Yli 80 -kymppinen olisi paremmin osuva määritelmä.

Sami

02.04.2020 09:24

Liisa. Olet niin oikeassa. MITEN YHDESSÄ MAAILMAN EDISTYKSELLISIMMISTÄ MAISTA PÄÄSTETTIIN SAKKI LEVITTÄMÄÄN PÖPÖÄ YMPÄRI MAATA??? En usko, ettei lentoaseman yksikään työntekijä ei olisi tätä vaaraa tajunnut. Voisiko olla niin, että (sielläkin) on kaikkitietävät pomot, kelle ei uskalla mielipidettään sanoa. Nyt ainakin selvis, et tähän saakka kuvitteellinen hölmölä on löytynyt. Sehän on Helsinki-Vantaa lentoasema.

Jouko Tuomisto THL

01.04.2020 11:21

THL:n kannattaisi ruveta heiluttamaan tiukasti ja näkyvästi lippua sen puolesta, että entistä laajemmalla testauksella ja siihen liittyvällä henkilötason karanteenilla (mukaan lukien kontaktien testaaminen) voidaan kohdentaa toimet sinne, missä se on tehokkainta. Suomi ei kestä monien kuukausien yleistä sulkemista. On mahdollista mennä eradikaatioon, kuten mm. Etelä-Korea osoittaa. Kyllä tekijät löytyvät, kun vain johtajuus löytyy.

Fyysikko

31.03.2020 22:34

Aloitetaanpa ihan peruskysymyksellä: Miksi THL ja muut asiantuntijat uskovat, että Suomessa on koronaepidemia? Tarkoitan tällä epidemiaa, joka elää, leviää ja voi paksusti ihan omillaan eikä kuole pois, jos sen ylläpito lopetetaan (ts. R0>1).

Mitä olen seurannut julkista tilastodataa, niin aika vaikeaa on nähdä eksponentiaalisesti laajenevaa epidemiaa oikein millään mittarilla. Etenkin uudet todetut tartunnat on ollut aika tasaista jo toista viikkoa ja HUS-alueella luvut ovat jopa laskevia. Sairaalahoidossa olevien määräkään ei ole kasvanut pariin päivään.

Nyt nähtävä käytös voitaisiin nähdäkseni tuottaa mallilla, jossa lähdetekijä on ajasta riippuva ja sen kertoimena on vaimeneva eksponentiaalifunktio (ts. R0<1). Lähdetekijänä meillä on ollut matkailu, ja se lienee seurannut ehkä aika tarkastikin epidemian leviämistä Italiassa, Alpeilla ja Espanjassa. Nopean kasvun vaihe Suomessa ei olisi johtunut epidemian etenemisestä meillä vaan siitä, että tartunnan saaneita tuli maahan nopeasti yhä enemmän.

Suomen epidemia ei missään tapauksessa ole alkanut yksittäistapauksesta, vaan uusia tartuntoja on tullut kaiken aikaa ulkoa vaihtelevalla nopeudella. Jotta epidemiamallinnuksessa olisi mitään mieltä, tämä on mallinnettava oikein. Muuten voidaan tehdä harhaisia johtopäätöksiä.

Yksittäiset tartuntaketjut, joiden alkuperää ei voida selvittää ei osoita laajenevan epidemian olemassaoloa. Satunnaisia tartuntaketjuja voi esiintyä vaikka R0 olisi alle yhden.

Vielä töissä

31.03.2020 18:26

Kukas sen ruuan sinne kauppoihin tai vastaaviin tai vaikka koteihin toimittaa jos esim varastotyöntekijät eivät tee töitä? Kuka korjaa vuotavan vessan, sähkövian tai vaikka lämmitykseen liittyviä ongelmia ellei alan ammattilaiset. Kuljettajat tarvitaan viemään ruokaa, päivittäistavaraa ja lääkkeitä ympäri Suomea.
Voi kun olisikin niin helppoa jäädä vain kaikkien kotiin…

Onko kukaan huolestunut heistä jotka kokevat perheväkivaltaa tai seksuaalista hyväksikäyttöä vaikka omassa kodissaan? Alkoholismiin taipuvan puolison ilkivaltaa? Ajatuskin ahdistaa nyt heidän kohdallaan.

Paljonko tämä epidemia vielä viekään välillisesti ihmishenkiä? Pliis, ajatelkaa omaa napaa pidemmälle ja toimitaan nyt yhdessä että maailma palaa taas raiteilleen.

jussi

31.03.2020 15:45

Liioittelua tuo ulkomailta palaavien tartuntariski nyt!

Olen Teneriffalla ollut talven ja nyt 17.päivä maassa olevan hätätilan johdosta eristettynä kotiini. Ulkonaliikkumiskielto pienin rajoituksin ainakin huhtikuun 11.päivään asti. Rajoitukset ovat siis paljon tiukemmat kuin Suomessa. Poliisi partioi kaduilla ja sakottaa herkästi.

Nyt jos tulen Suomeen pääsiäisen jälkeen niin joudun heti karanteeniin kahdeksi viikoksi. Yhteensä karanteenia siis 6 viikkoa elämästäni.

Tietysti hyväksyn Suomen hallituksen määräykset ja olen karanteenissa. Mutta sitä en hyväksy että yleinen ilmapiiri ja osa asiantuntjoistakin leimaa minut isoriskiseksi tartunanlevittäjäksi.

Jarkko Hakala

31.03.2020 15:12

Helsingin Sanomien jutussa ”Varhila sanoo, että itse kannattaisi vasta-ainetestausta. Hän epäilee, että aggressiiviseen koronavirustestaukseen hukattaisiin paljon resursseja.”
Ette kai ihan tosissaan ajattele, että nämä olisivat joten toisiaan pois sulkevia?
Totta kai pitää tehdä molemmat!! Kapasiteetin pitää olla niin suuri kuin Suomen resursseilla (julkinen ja yksityinen) voidaan toteuttaa.

Vaikka testaukseen menisi 500 miljoonaa euroa kuussa niin se kannattaa tehdä.

Liisa

31.03.2020 13:08

Oli todella uskomatonta, että ulkomailta palaavien, Italia, Tiroli, Espanja, jne. on annettu vapaasti tulla lentokentältä julkisilla liikennevälineillä, Helsingin lähijunilla yms. todennäköisesti monet heistä virusta kantavina, vaikkakin oireettomina. Vielä ulkoministeri Haaviston käsitys viime torstain tiedotustilaisuudessa oli, että ”suomalaiset ovat niin fiksuja, että tietävät ja menevät karanteeniin…eivätkä käytä julkisia liikennevälineitä =eivätkä tartuta”. Miten kukaan vastuullinen henkilö voi sanoa noin tässä tilanteessa? Kuka tahansa, joka on matkustanut, ymmärtää, että bussillahan (”kyllä Paunu vie…Hämeenlinnaan…ja siitä jopa Keski-Suomeenkin) tai junalla sieltä lentokentältä tullaan kotiin, ja kaupassa pitää käydä, jotta saa ruokaa. Koska nyt vielä Suomeen rahdataan valtion kustannuksella niitä, jotka ovat itse hakeutuneet lomailemaan tai asumaan Espanjaan ja muuaille ulkomaille – osa Suomen verotusta paetakseen, niin on itsestään selvää, että se merkitsee epidemian leviämistä nopeasti, erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella, ja täällä olleiden ja asuvien suomalaisten ikäihmisten lisääntyviä kuolemia – ja ensin kärsimystä – , koska heillä on vähemmän jäljellä olevia elinvuosia, ja siten heidät jätetään kuolemaan hoitokapasiteetin ollessa vähissä. Miten ihmiset voivat olla niin vastuuntunnottomia toisiaan kohtaan, että vielä lähtivät näille lomille (”minähän olen nuori, enkä sairastu”), ja miten jotkut ministerit ovat tuollaisia tunareita? On helppo antaa määräyksiä, mutta niiden toteuttaminen täytyy ajatella loppuun asti ja toteuttaa! Ministeri Harakka totesi tiedotustilaisuudessa, että vaikka Uudenmaan rajojen sulkeminen astuisi voimaan perjantai-iltana, niin ”eihän sitä nyt yöllä lähdetä toimeenpanemaan”. Taas, eikö ministerin pitäisi osoittaa edes jonkinlaista vastuuntuntoa? Määräykset ovat sitä varten, että ne pannaan toimeen, ja noudatetaan. Niillä on tarkoitus.

Saara

31.03.2020 12:01

Kävin tänä aamuna klo 9-10 välillä lähikaupassa, näin siellä ehkä 4 henkilöä ostoksilla, joista kaksi oli rakennusmiehiä, kassalla oli 1 asiakas ennen minua. Teinkö väärin sillä olen yli 70, mutta toistaiseksi tunnen itseni terveeksi. Olen käynyt joka päivä n.1-3 km lenkillä, en tapaa ketään. Kaikki lähi sukuni ja ystäväni elävät toisaalla Suomessa ja ulkomailla, kaikki ovat yli 70 vanhin ja 104 vanhin. Voimistelen luen, jne.
En vain tiedä kestääkö pääni, teen nykyisin kyllä ruokaa, jota en ole harrastanut vuosiin.

Armi Järvinen

31.03.2020 11:01

Järvinen Armi
31.3.2020
Hei,
Palasin Osakan reissulta 22.3..Siellä lähes kaikki käyttivät maskeja, samoin minun porukkani, kun liikuimme hotellihuoneemme ulkopuolella. Käsidesiä tarjolla ravintoloissa ja omat mukana koko ajan. Saavuimme Finnairin lennolla kotiin: lennolla vain japanilaisilla lentoemännillä oli maskit, ei kenelläkään suomalaisista emännistä.Muilla matkustajilla meitä lukuunottamatta ei kenelläkään. Lentokentällä ei näkynyt kenelläkään virkailijoilla eikä muilla tarkastajilla. Otettiin taksi kentältä kotiin. Taksimiehet vitsailivat asiattomasti meille, heillä itsellään ei ollut minkäänlaisia suojaimia. Täällä kotona olemme pitääneet karanteenia tulopäivästä lähtien. Maskien käyttöä vähätellään täällä Suomessa, mutta kyllä niillä varmasti estetään tartunnan leviämistä, Japanissa on edelleen vähän tartuntoja ja kuolleita. Mekin liikuimme joka päivä metroilla useamman kerran. Kuljettiin ostoksilla, kauppakujilla yms. Ihmiset istuivat hiljaa käyttäen kännyköitään. Välillä metrojunat aivan täynnä. Olemme täällä kotosalla terveinä ja hieman pelottaa lähteä ensi viikolla töihin: täältä Suomesta sen tartunnan viimeistään saa.

kerttu Loukola

31.03.2020 03:14

miksi kirjastot on suljettu jopa ennen ravintoiloita? Kirjastot ovat tärkeitä pienituloisille opiskelijoille ja tarjoaisivat tietoa ja viihdettä. Kirjastiossa myäs vähävaraiset voivat hoitaa monenlaista asiointia. kirjaston köyttöohjeet olisivat helposti muokattavissa niin, ettei ne pahemmin edistä tartuntaa, vaan jopa vähentavät riskejä. kirjastoissa löytyy tietoa ja valistunutta henkilökuntaa.

Outi

30.03.2020 22:25

Päiväkoteja ei ole suljettu. Eikä ketään,varsinkaan päiväkodin työntekijoitä, rohkaista käyttämään hengityssuojia!!
Törkeää välinpitämättömyyttä tätäkin ammattiryhmää ja heidän läheisiään kohtaan.

Helena Kupiainen

30.03.2020 22:05

Nyt on Suomeen saapunut tuhansia ja tuhansia tartuttajia esim. lomakohteista. He saivat viime perjantaihin asti koikkelehtia ympäriinsä tartuttamassa väestöä. Seuraavat 2 viikkoa näyttävät, miten tämä epidemia räjähtää käsiin. Millä perustellaan sitä, että vielä, ja vieläpä valtion kustannuksella, pyritään saamaan yli 1000 ihmistä Suomeen tartunta-alueilta. Jokainen alle 4 viikon aikana lomalle lähtenyt on tiennyt, miten vaarallinen sairaus korona on. Italian ja Espanjan uutiset siitä olivat aivan selkeitä. Mielestäni heidän pitäisi ottaa vastuu ja jäädä sinne missä ovat ja tulla Suomeen kun tilanne paranee. Miten ajatellaan, että Suomen sairaanhoito kestää kaikkien näiden huitelijoiden hoidon? Huolestunut kll-potilas 73 v

Tiina Jaukkari

30.03.2020 21:53

Miksi väitetään, että koronaviruksen leviämistä ei pystytä pysäyttämään? Maalaisjärki sanoo, että jos kaikki ihmiset eristettäisiin koteihinsa vaikka neljäksi viikoksi, niin pitäisihän viruksen sellaisella toimella hävitä? Jos ihmiset laitettaisiin hankkimaan ruokaa ja lääkkeitä kotiin seuraavaksi 4 viikoksi ja kaikki työpaikat, koulut ja päiväkodit suljettaisiin ja ihmiset pysyisivät koko sen ajan neljän seinän sisällä. Ainoastaan sairaanhoidon ja vanhusten hoidon työntekijät sekä poliisi saisivat olla töissä. Miksi tällaista ei toteuteta?

Marjut Haaranen

30.03.2020 20:19

Hei,
Edelleen huomattava määrä ikäihmisiä liikkuu kaupassa(kyseessä ei ole ruokakauppa).
Tarvitaan tiukempia ohjeita ja rajoituksia estää tarpeetonta liikkumista myös muulle väestölle. Suomessa ei ole ymmärretty vieläkään tilanteen vakavuutta(seurasin tilannetta Italiasta heti alkuvaiheesta asti ystävien välityksellä, tämän tiedon pohjalta toimittu Suomessa hitaasti!)

×
×
×

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *