Keskustelu alkoholihaitoista käsittelee usein vakavia terveyshaittoja, kuten alkoholikuolemia ja alkoholin aiheuttamia sairauksia. On kuitenkin suuri kirjo koettuja alkoholihaittoja, jotka heikentävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, mutta eivät näy tilastoissa. Osa haitoista koituu juojalle itselleen, osa taas koskettaa heidän läheisiään tai muita läsnä olevia ihmisiä. Monet näistä haitoista liittyvät humalajuomiseen.

Kysyimme suomalaisilta heidän kokemistaan alkoholihaitoista vuoden 2016 Juomatapatutkimuksessa. Tuloksista olemme kertoneet Näin Suomi juo -kirjassa.

Lähes miljoona oli katunut humalassa tehtyä tai sanottua

Tulokset olivat sekä yllättäviä että odotettuja. Yleisin omasta juomisestaan aiheutunut haitta oli katumus jostakin sanotusta tai tehdystä asiasta. Tämä haitta oli koskettanut lähes miljoonaa suomalaista tutkimusta edeltäneen vuoden aikana.  Muita humalatilaan liittyviä haittoja – esimerkiksi riitoja, omaisuuden rikkoutumista ja tapaturmia – oli kokenut lähes 900 000 suomalaista.

Kaiken kaikkiaan joka kolmas 15–79-vuotias alkoholinkäyttäjä ilmoitti kokeneensa jonkin omasta alkoholinkäytöstään johtuvan haitan. Haittakokemukset olivat yllättävän yleisiä, semminkin kun ottaa huomioon, että luvut ovat mitä todennäköisimmin aliarvioita: haastattelututkimuksissa ihmiset aliraportoivat juomistaan, ja kynnys ilmoittaa omasta alkoholinkäytöstä johtuvista haitoista lienee vielä korkeampi kuin pelkästä juomisesta kertominen.

Odotettua oli, että humalatilaan liittyviä haittakokemuksia oli muita enemmän suurkuluttajilla sekä niillä, jotka humaltuivat usein. Kohtuukäyttäjistä, joilla ei ollut yhtään humalakertaa vuodessa, jonkin yksittäiseen alkoholinkäyttökertaan liittyvän haitan oli kokenut vain kaksi prosenttia – suurkuluttajista ja usein humaltuvista (yli 11 kertaa vuodessa) yli 40 prosenttia.

Joka kolmas pelännyt humaltunutta julkisella paikalla

Alkoholihaitat, jotka kohdistuvat muille kuin alkoholinkäyttäjille itselleen, ovat olleet yhä enemmän kansainvälisen alkoholitutkimuksen kiinnostuksen kohteena 2000-luvulla. Myös Juomatapatutkimuksessa on seurattu muiden alkoholinkäytöstä aiheutuvia haittoja. Voidaankin sanoa, että tämä näkökulma korostaa sitä, että alkoholinkäyttö ei ole vain juovaan yksilöön kohdistuva riski.

Sivullisten kokemukset puhuvat puolestaan: vuonna 2016 joka kolmas suomalainen ilmoitti pelänneensä päihtyneitä ihmisiä julkisella paikalla kuluneen vuoden aikana. Lisäksi lähes joka viides oli joutunut päihtyneen henkilön ahdistelemaksi tai kiusaamaksi.

Päihtyneiden oksentelu, virtsaaminen tai roskaaminen julkisella paikalla oli ärsyttänyt yli puolta kaikista 15–79-vuotiaista, eli 2,1 miljoonaa suomalaista.

Eri väestöryhmien väliset erot haittakokemuksissa olivat huomattavat. Eritoten nuoret aikuiset olivat kokeneet muiden alkoholinkäyttäjien aiheuttamia haittoja.

Nuorista naisista peräti 70 prosenttia oli joutunut pelkäämään päihtyneitä julkisilla paikoilla kuluneen vuoden aikana.

Suomen luvut osoittautuivat korkeiksi myös viiden Pohjoismaan ja Skotlannin välisessä vertailussa, jonka mukaan päihtyneiden pelkääminen julkisissa tiloissa oli yleisintä Suomessa.

Kulutus laski, miten kävi haitoille?

Alkoholin kulutus laski lähes 20 prosenttia vuosien 2008 ja 2017 välillä, ja myös vakavat terveyshaitat vähenivät 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen tasosta. Silti erilaisia alkoholihaittoja koetaan edelleen yleisesti. Mistä näin suuret alkoholinkäyttäjien itsensä ja sivullisten kokemien haittojen määrät kertovat?

Tilastojen valossa on selvää, että vuoden 2008 jälkeinen talouden taantuma sekä viitenä eri vuonna toteutetut alkoholiveron korotukset vähensivät alkoholinkulutusta. Silti alkoholin riskikäyttö ja humalajuominen ovat edelleen yleisiä piirteitä suomalaisessa alkoholinkäyttökulttuurissa. Lisäksi juominen kasautuu voimakkaasti viikonloppuihin. Nämä seikat selittänevät osaltaan koettujen alkoholihaittojen yleisyyttä.

Valopilkkuna tässä tilanteessa voivat olla nuoret. He arvostavat alkoholinkäyttöä ja humaltumista yhä vähemmän. Juomatapatutkimus osoittaa, että tämä trendi olisi vihdoin siirtymässä myös nuorten aikuisten pariin.

Kommentit

m rollex11

16.05.2019 11:56

Although Fear of Failure and Concern with Success may seem as though ought to be, somehow,
opposite states of being, what underlies both of them is the
common ground of.

Some people are so egoistic that they can withstand any criticism in the home and when it happens, they begin looking for solace in a person’s
arms. Have this kind of person?

Even though, like the judge, I know the mind and indulge in a pretty good
sense of my personal boundaries each of the time, still I know some irritating people that affect daily life.

Remember right now there are two kinds of irritants:
because they came from are irritating just because they’re irritating.

They invade my space, waste my time, and onboard
my nervous feelings. Some people are irritating as they simply speak basic facts.
They reveal something in us, pushing us outside our comfort zones and challenging us adjust.
Often it’s family that irritates us this significantly.
Though we rarely appreciate it at the time, we almost always recognize and therefore
are grateful for the irritation after changes also been made.
Each and every always express appreciation for men and women pushing
us to make those changes.

Not only will a kid have to negotiate her feelings
about her parents, but she will carry her parents attitudes into the
greater world. She will learn not to accomplish things basically because they are right, and make her feel stronger.

Could be afraid that acknowledging her truth may generate rejection, disappointment or even anger from those whose good opinion she
wants to maintain.

Anybody who gives dating relationship advice always emphasizes on having good communication skills.
Communication is needed to understand some other.

Therefore, it will take to undoubtedly two-sided conversation, where in both the people involved are
talking and listening. An individual are a single talking along with
your date is silent, then he / she could not benefit from ipod talk.
Hence, you should pick up topics that interest you as well as
your partner, a person are from a consort with! Dating relationship advice provides a listing good subject for a heart-to heart
chat, in their fail-proof tips. You get fascinated with people you’re feeling comfortable talking to, and surely
lowering the want your date staying attracted for.

Don’t trouble yourself to explain, you do not have to defend yourself, and guilt-makers will not hear you anyway.
Keep your vision of the work and also your success good.
and keep moving.

Imagine yourself having had spent considerable hours establishing your
booth just to be aware of later that there are failed miserably in making
sure that you have ads or stands that attract buyers.
When this happens, you do not have to rearrange your booth,
all you have to do might be to set up some display stands.

You might have better odds of attracting target customers thus.

Of course, your ads must be geared towards creating weakness impact manageable.
If you can afford large and flashy stands then factors to consider
that there are several standing. You will gain a whole lot from utilizing display
will stand. http://ace333.gdn/index.php/download/16-rollex11

×
×
×

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *