Mitä ongelmaa rahapelien järjestelmämuutoksella ollaan ratkaisemassa?

Kysymys mahdollisesta lisenssijärjestelmään siirtymisestä ei ole yksiselitteinen. Nykytietojen valossa on epäselvää mikä on se yhteiskunnallinen epäkohta, johon järjestelmämuutoksella ensisijaisesti pyritään vastaamaan.

Suomessa rahapelihaitat ovat pitkään olleet keskeinen peruste yksinoikeusjärjestelmälle ja tiukalle sääntelylle. Rahapelihaitat ovatkin pysyneet ennallaan tai jopa vähentyneet viime vuosina. Julkisuudessa käydään keskustelua rahapelijärjestelmän uudistamisesta. Keskustelun keskiössä on rahapelimonopolin eli yksinoikeusjärjestelmän purkaminen verkkopelien osalta ja siirtyminen niin sanottuun lisenssi- tai toimilupajärjestelmään.

Keskusteluun ovat osallistuneet rahapelitoimintaa harjoittava Veikkaus Oy ja useat poliittiset puolueet. Mukaan on liittynyt myös ulkomaisten rahapeliyhtiöiden etua ajava yhdistys.

Selkeää tutkimusnäyttöä yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle pelaamisen lisääntymisestä ei ole

Julkisessa keskustelussa perusteena järjestelmän muuttamiselle on käytetty järjestelmämme ulkopuolelle tapahtuvan internetrahapelaamisen kasvua ja yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisen tarjonnan saamista sääntelyn piiriin. Väitteen mukaan Veikkauksen pelien sijaan pelataan pelejä, joita ei saisi olla tarjolla. Lisäksi esillä on ollut Veikkauksen markkinaosuuden lasku verkkopeleissä.

Tukea väitteille on haettu ulkomaisen konsulttiyrityksen euromääräisistä arvioista siitä, kuinka paljon suomalaiset pelaavat internetissä muita kuin Veikkauksen pelejä nyt ja tulevaisuudessa. Niistä on päätelty, että Veikkauksen markkinaosuuden laskun johdosta potentiaalisten veroeurojen ”valuminen” ulkomaille kiihtyy ja samanaikaisesti lisääntyvät rahapelihaitat jäävät suomalaisen yhteiskunnan taakaksi. Nykyisessä yksinoikeusmallissa pysymisellä olisi kielteinen vaikutus suomalaisten hyvinvointiin.

Tutkimusnäyttöä tälle ei ole. THL:n arvion mukaan järjestelmän ulkopuolelle pelaa noin 5–6 prosenttia väestöstä ja kasvua ei ole havaittu.

Järjestelmän ulkopuolelle tullaan pelaamaan aina

Toimilupajärjestelmässä sääntelyn tulisi olla vähintään samalla tasolla kuin nykytilanteessa. Silti uudessa mallissa osa pelaamisesta suuntautuisi järjestelmän ulkopuolelle. Ulkopuoliset toimijat voivat aina tarjota korkeampia palautusprosentteja, suurempia päävoittoja ja parempia bonuksia.

Tilanne järjestelmän ulkopuolisen pelaamisen määrästä ei huonoimmassa tapauksessa olennaisesti muuttuisi nykyisestä. Nyt ajetulla järjestelmämuutoksella saattaisi olla päinvastainen vaikutus kuin mihin sillä pyritään.

Jos rahapelaaminen ja sen tuotot kasvavat, myös haitat lisääntyvät

Rahapelijärjestelmään liittyvässä keskustelussa eurot ovat saaneet hallitsevan roolin. Mahdollisella järjestelmämuutoksella pyrittäisiin siis ilmeisesti ensisijaisesti kasvattamaan valtion tuloja.

Rahapelejä tarjoavien toimijoiden määrän kasvaessa ja sen myötä mainonnan sekä pelituotteiden lisääntyessä, myös suomalaisten rahapelaaminen suurella todennäköisyydellä kasvaisi. Samalla myös rahapelihaitat väistämättä lisääntyisivät.

Rahapelijärjestelmän muuttaminen ei ole ”ihmelääke”

Ei ole realistista olettaa, että lisenssijärjestelmä samanaikaisesti lisäisi valtion rahapeleistä saamia tuottoja ja vähentäisi pelihaittoja.

Tämän mittakaavan järjestelmämuutoksen edistäminen hätiköidysti on kyseenalaista. Kaikki muutokset, joita on tehty ja tulossa järjestelmän ulkopuolisen pelaamisen ja pelihaittojen vähentämiseksi, eivät ole toteutuneet tai niiden vaikutusta ei ole arvioitu.

Keskustelussa perusteluna käytetään nyt hyvin pienen joukon pelaamista. Valtaosa suomalaisista pelaa edelleen yksinoikeusjärjestelmän piirissä tarjottavia Veikkauksen pelejä.

On todennäköistä, että kiireellä tehty järjestelmämuutos ei vastaisi lopputulokseltaan sille nyt esitettyjä tavoitteita.

Lue lisää

Tiedote: Monopolin ulkopuolisen rahapelaamisen kasvusta ei ole selkeää näyttöä –järjestelmän uudistamisen tulisi perustua luotettavaan tietoon (thl.fi)

Usein kysytyt kysymykset rahapelaamisesta (thl.fi)

Pelaajabarometri 2022: Kohti uutta normaalia. Kinnunen, Jani; Tuomela, Milla; Mäyrä, Frans (2022)

Rahapelaaminen, peliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet vuosina 2007-2019: Suomalaisten rahapelaaminen 2019. Salonen, Anne; Lind, Kalle; Hagfors, Heli; Castrén, Sari; Kontto, Jukka (2020)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *