Annukka Berg

erityisasiantuntija Kokeileva Suomi -kärkihanke, Valtioneuvoston kanslia

Kirjoittajan blogeja

Kun puhuminen on vaikeaa – kokeile!

3 min

Kokeilevaa Suomea edistetään nyt hartiavoimin valtioneuvoston kansliassa. Tarkoituksena on luoda uusi, hallinnon siilot ylittävä paikka kokeilijoiden ja rahoittajien kohtaamiselle, oppien keräämiselle ja parhaiden ratkaisujen levittämiselle. Eri alojen asiantuntijoita tarvitaan kokeilujen vetureiksi – ja kehittämään yhteiskunnallisten kokeilujen muotoiluun, toteutukseen ja arviointiin tarvittavia välineitä. Pohjimmiltaan kokeileminen on tietysti myös hyvin vanha tapa omaksua uutta. Pienimuotoista yhteiskunnallista kehittämistyötä […]