Minna Rytkönen

muutosagentti Pohjois-Savon Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma

Kirjoittajan blogeja

Palveluintegraatio toteutuu oivallusten kautta

5 min
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman yhtenä tavoitteena on palvelujen yhteensovittaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset sovittavat toimintaansa yhteen. Yhteensovitettuja palveluja tarvitaan, koska monissa lapsiperheissä on monisyisiä haasteita ja tilanteita, jotka eivät ole yhden ammattilaisen ratkaistavissa. Tarvitaan yhteistä työtä perheen ja usean eri ammattilaisen kesken. Vaikka aiheesta on käyty keskustelua jo kauan, palvelujen piirissä on yhä […]