Rahapelaamisesta kysyminen kannattaa ottaa osaksi asiakastyön rutiineja

Rahapeliongelma ei näy päällepäin. Se kietoutuu usein yhteen muiden hyvinvointia heikentävien ongelmien kanssa, tästä syystä puheeksiottaminen on sote-palveluissa erityisen tärkeää. Tutkimuksista tiedetään, että rahapeliongelmaan liittyy häpeää eikä asiakas siksi tuo asiaa välttämättä itse esille. Muun muassa häpeän ja syyllisyyden tunteiden vuoksi ongelma voi kehittyä kaikessa hiljaisuudessa hyvinkin pitkälle ja hoitoon pääsy voi viivästyä useilla vuosilla.

Mitä useampi ammattilainen osaa ottaa rahapelaamisen puheeksi ja tunnistaa riskitasolla ja ongelmallisella tasolla pelaavat henkilöt, sitä varmemmin vältytään vakavammilta ongelmilta.

Rahapelaamisesta kysyminen on hyvä ottaa osaksi asiakastyön rutiineja. Rahapelaamisesta voi kysyä luontevasti samalla, kun kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta, esimerkiksi päihteiden käyttöä tai taloudellista tilannetta.

Ongelman tunnistaminen on hoitoon ohjaamisen ja hoidon saamisen edellytys

Rahapeliongelman tunnistaminen on ensiaskel asiakkaan hoitoon ohjaamisessa ja hoidon saamisessa. THL selvitti keväällä 2020 rahapeliongelman hoidon saatavuutta ja saavutettavuutta. Kysely suunnattiin kuntien rahapeliongelman hoitoa johtavalle tai toteuttavalle työntekijälle. Noin puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että rahapelaaminen osataan jo ottaa puheeksi hoitopalveluissa. Hoitopalvelujen lisäksi on kuitenkin tärkeää, että kuka tahansa sote-alan ammattilainen osaa sopivassa kohdin kysyä rahapelaamisesta.

Mitä aikaisemmin ongelma huomataan, sitä vähäisemmäksi haitat jäävät ja pelaaja pääsee avun piiriin. Ilman rahapeliongelman tunnistamista, henkilö ei saa apua. Siksi puheeksioton edistäminen on ehkä kaikkein tärkeintä myös hoitoon pääsemisessä.

Ota rohkeasti puheeksi!

Rahapelaaminen puheeksi – puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvontatukiaineisto opastaa ammattilaisen kohtaamaan asiakkaan, kysymään rahapelaamisesta, tunnistamaan riskitason rahapelaamisen ja rahapeliongelman sekä antamaan apua. Uudistettu tukiaineisto sisältää:

  • selkeän toimintamallin rahapelaamisen puheeksiottoon ja lyhytneuvontaan
  • lomakkeita asiakastyöhön
  • vinkkejä asiakkaan tukemiseen ja käytännön keinoja asiakkaan rahapelaamisen hallintaan
  • tietoa apua ja tukea tarjoavista tahoista

THL, EHYT ry ja Peliklinikka tarjoavat aineistojen lisäksi myös koulutusta erityisesti sote-alan ammattilaisille rahapelihaittojen ehkäisyyn, ongelman tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan.

Lue lisää

Rahapelaaminen puheeksi – Puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta

Avaimia rahapeliongelman hallintaan -oma-apuopas

Rahapeliongelman hoidon saatavuus Suomessa – kuntakyselyn tuloksia

THL:n Rahapelit -verkkosivut

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *