Rahapelihaittojen ehkäisystä tuskin tulisi helpompaa, jos järjestelmä muuttuisi lisenssipohjaiseksi

Kysyimme keväällä 2022 ammattilaisilta, jotka tekevät rahapelihaittoja ehkäisevää tai rahapeliongelmaa hoitavaa työtä, millaisia haasteita on näkyvissä. Vastauksissa korostui verkkorahapelaaminen ja siihen liittyvä velkaantuminen.

Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle internetissä tapahtuvan verkkorahapelaamisen määrä ei ole kasvanut väestötasolla, mutta vastaanotoilla yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisista, korkean riskin verkkorahapeleistä aiheutuvat ongelmat näkyvät.

Suomessa keskustellaan nyt rahapelaamisen yksinoikeusjärjestelmästä luopumisesta ja siirtymisestä lisenssijärjestelmään verkkopelien osalta. On viitteitä, että rahapelaaminen ja rahapelihaitat olisivat viime vuosina vähentyneet Suomessa. Onkin perusteltua pohtia miten mahdollinen lisenssijärjestelmä vaikuttaisi tähän suotuisaan kehitykseen.

Vakavat rahapelihaitat saattavat lisääntyä

Lisenssijärjestelmässä rahapelejä tarjoavien yhtiöiden määrä kasvaisi todennäköisesti merkittävästi ja yhtiöt voisivat saada esimerkiksi oikeuden mainostaa pelejään. Tämä voisi koskea myös korkean riskin verkkorahapelejä, joiden tiedetään aiheuttavan merkittävästi vakavia peliongelmia.

Jos saatavuuden ja mainonnan kasvun myötä korkean riskin pelien pelaajamäärät kasvavat, on mahdollista, että myös vakavia rahapeliongelmia kokevien sekä tuen ja hoidon tarpeessa olevien ihmisten määrä kasvaa.

Sääntely ja järeät ehkäisytoimet ovat tärkeitä haittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä

Verkossa pelattavat rahapelit ovat helposti saavutettavissa kaikkina vuorokauden aikoina. Perinteiset ehkäisyn keinot, kuten ikärajavalvonta, ovat myös heikommin toteutettavissa ja valvottavissa verkossa.

Tiedämme jo, että järjestelmä itsessään ei takaa haittojen vähenemistä. Järjestelmän muodosta riippumatta rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen on mahdollista, kun se pidetään kaikessa päätöksenteossa järjestelmän päätavoitteena. Tehokkaat haittoja ehkäisevät ja ongelmien tunnistamisen mahdollistavat työkalut, esimerkiksi kaikki luvan saaneet pelitoimijat kattava tunnistautumisjärjestelmä sekä sen puitteissa yhteinen, pakollisesti asetettava kulutusraja kaikkiin lisenssinhaltijoiden peleihin, ovat avainasemassa haittojen ehkäisyn ja vähentämisen kannalta.

Haittoja lisäävä rahapelijärjestelmä saattaa kasvattaa eriarvoisuutta

Rahapelikulutus on hyvin vinoutunutta. Pelaamiseen päätyvästä rahasta suurin osa on peräisin pienen joukon pussista. Mainittuun kyselyyn vastanneiden ammattilaisten vastaanotoilla oli aiempaa vähemmän rahapeliautomaatteja pelaavia asiakkaita ja enemmän verkkorahapelejä pelaavia.

Tähän ovat luultavasti vaikuttaneet yleisen digitalisaatiokehityksen lisäksi koronan aiheuttamat sulut fyysisissä ympäristöissä pelaamiseen ja pakollinen tunnistautuminen rahapeliautomaatteihin. Rahapelaamisesta aiheutuvan velkaantumisen lisäksi koronapandemia, sota ja elinkustannusten nousu vaikeuttavat monen tilannetta edelleen.

Rahapelaamisessa saattaa näkyä myös monella muulla yhteiskunnan osa-alueella nähty polarisaatiokehitys, väestötasolla haitat vähenevät, mutta haittoja kokevien ongelmat syvenevät. Korkean riskin rahapelien saatavuuden kasvattaminen saattaa vaikeuttaa rahapelaamisesta johtuvia ongelmia kokevien tilannetta entisestään ja lisätä eriarvoisuutta.

Haittojen ehkäisyä ja vähentämistä tulee edelleen kehittää järjestelmän luonteesta riippumatta

On selvää, että haittojen ehkäisyä ja peliongelmia kokeneiden auttamista on tehostettava, vaikka pysyttäisiin nykyjärjestelmässä. Sekä nykyjärjestelmässä, että etenkin mahdollisen lisenssijärjestelmän rahapelitarjonnan kasvun myötä, on varmistettava riittävät ehkäisevän työn, hoito- ja tukipalvelujen sekä valvonnan resurssit.

Rahapelihaittojen määrä tulee pitää mahdollisimman pienenä. On inhimillistä ja taloudellisesti kestävää ehkäistä haittoja ennalta. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota vakavia ongelmia kokeviin ja heidän läheisiinsä.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *