Rahapeliyhtiön ravistelu oli hyvä alku pelipöydän siivoukselle

Viime aikoina pelimerkit ovat lennelleet ja tuolit kaatuilleet, kun Veikkausta on pudisteltu monesta suunnasta.

Veikkauksen brändi on heilahdellut jo jonkin aikaa, mutta tiukin viimeaikainen ravistus pakotti omistajaohjaajan reagoimaan ja yhtiön vastaamaan. Riittävän suuren liikahduksen lienee saanut aikaan Pelikoneet kaupoista! -kansalaisaloite sekä yllättävänkin suorasukainen ja kriittinen media- ja somekeskustelu yhtiön toimintatavoista esimerkiksi markkinoinnissa. Pääministeriä myöten on otettu kantaa.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero piti viime torstaina 5.9. tiedotustilaisuuden, jossa hän ilmoitti muutoksista Veikkauksen hallituksessa. Poliitikot saivat lähteä. Kolmesta uudesta jäsenestä kuitenkin vain yhdellä on peräänkuulutettua pelihaitta-asiantuntemusta.

Samassa tilaisuudessa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo julkaisi yhtiön hallituksen 4.9. tekemän periaatepäätöksen, jossa listattiin toimia, joiden seurauksena ”Veikkauksen pelien pelaamisesta aiheutuvien pelihaittojen määrän ennakoidaan edelleen laskevan”.

Tutkimustiedon mukaan haitat eivät kuitenkaan ole laskussa. Osalla pelaajista haitat ovat entistä vakavampia. On myös viitteitä, että kulutus kasaantuu aiempaa pienemmälle pelaajajoukolle.

Ilmiön kehityksestä saataneen lisätietoa tulevaisuudessa pelikäyttäytymistä koskevaa yhtiön dataa analysoimalla. Toistaiseksi eri peliyhtiöiden osuutta haitoista ei ole pystytty luotettavasti arvioimaan.

Nyt, kun tämä on sanottu, on sekä yhtiötä ohjaavalle ministerille että yhtiölle vuoro antaa kiitosta. Toimet ovat oikean suuntaisia.

Peliautomaatteja vähennettävä riskin, ei tuoton, perusteella

Veikkaus aikoo vähentää 3000 rahapeliautomaattia.

Nykyään arkiympäristöihimme on hajasijoitettu 18 500 peliautomaattia, mitä on kritisoitu hyvästä syystä ja monista näkökulmista.

Tämän vuosikymmenen alussa Raha-automaattiyhdistys esitti, että rahapeliautomaattien sallittua enimmäismäärää nostettaisiin 5000 automaatilla. Enimmäismäärää nostettiin tuolloin valtioneuvoston asetuksella lopulta 2500 automaatilla.

Nyt yhtiö itse vähentää 3000 automaattia, hyvä niinkin. Kiinnostavaa on, mistä niitä vähennetään. Määrän lisäksi huomio on kiinnitettävä laatuun!

Pelihaittoja ajatellen on mahdollisuus karsia koukuttavimpia koneita riskiympäristöistä, tuottoja ajatellen taas poistaa marketin rivistä ne kaksi heikoiten menestyvää. Nyt on toimittava haittojen ehkäisy ja vähentäminen edellä, mikä on koko yksinoikeusjärjestelmän peruste.

Pakollinen tunnistautuminen tulossa myös pelisaleihin

Ehdottoman tarpeellinen toimenpide on pakollisen tunnistautumisen laajentaminen kaikkeen rahapelaamiseen (esityksen mukaan kasino ja pahviarvat poissulkien) ja pelisaleihin, jotka ovat ongelmallisesti pelaaville korkean riskin peliympäristöjä. Myös pysyvän totaalipelikiellon mahdollistaminen on tarvittu parannus.

Lisäksi hajasijoitetuilla automaateilla pelaavien pakollista tunnistautumista aikaistetaan siten, että se olisi käytössä vaiheistetusti 1.1.2022 mennessä.

Asian esittäminen täysin uutena toimenpiteenä on hämmentävää, koska lain perusteluissa tämä aikaraja on kirjauksena jo nykyisinkin.

Nyt päästäneen liikkeelle aiemmin ajateltua pikaisemmin. Tunnistautumisen kautta haittoihin pyritään vaikuttamaan pelaajan käytössä olevilla pelinhallintavälineillä.

Markkinointia rajoitetaan ja kohdennetaan digitaaliseen ympäristöön

Veikkaukselle on satanut syystä kritiikkiä mainonnassa tapahtuneista ylilyönneistä. Arvostelu on kuultu. Veikkaus ilmoitti vähentävänsä markkinoinnin määrää kolmanneksen fuusiota edeltäneeseen aikaan verrattuna.

Tätä olisi hyvä havainnollistaa myös euromäärillä.

Fyysisten peliautomaattien pelikohdeinformaatio mediassa lopetetaan kokonaan ja netissä pelattavien erityisen haitallisena pidettyjen nopearytmisten pelien pelikohdeinformaatio lopetetaan muualla kuin digitaalisessa ympäristössä.

Käsitteet ovat epäselviä. Pelikohdeinformaatio on siis osa markkinointia, ei kuluttajalle välttämätöntä tuoteinformaatiota. Pelaaminen siirtyy joka tapauksessa yhä enemmän sähköisiin kanaviin, samoin markkinointi.

Seurantaa ja arviointia syytä vahvistaa

Pelipöydän siivous on näyttävästi käynnistetty ja kritiikkiin reagoitu.  Yhtiön tekemä periaatepäätös kattaa useita toimenpiteitä, joista osa saattaa edellyttää lainsäätäjän toimia.

Veikkauksen olisi hyvä tuoda julki lisää konkreettisia tulostavoitteita pelihaittojen vähentämiseksi.  Toiminnan monipuolista, eri tietolähteisiin perustuvaa seurantaa ja arviointia on syytä vahvistaa entisestään myös yhtiön ulkopuolelta.

Veikkauksella on erityislaatuinen laissa säädetty tehtävä, se ei ole tavanomainen valtionyhtiö. Omistajaohjaajaa tarvitaan näkyvässä ja kuuluvassa roolissa eritoten haittanäkökulmasta myös jatkossa, yhteistyössä rahapelijärjestelmän keskeisten valtionhallinnon toimijoiden, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön, kanssa.

Lue lisää:

Selin J, Raisamo S, Heiskanen M & Toikka A. Onko hajasijoitettujen rahapeliautomaattien suhteellinen määrä suurempi sosioekonomisesti haavoittuvilla asuinalueilla? Yhteiskuntapolitiikka, 2018, 83 (3).

Anne Salonen ym., Rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet kolmessa maakunnassa. Rahapelikyselyn 2016–2017 perustulokset yksinoikeusjärjestelmän uudistuksessa. Raportti 4/2019, THL.

Anne Salonen ym., Peliklinikan asiakkaiden rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet. Rahapelikyselyn 2016–2017 perustulokset yksinoikeusjärjestelmän uudistuksessa. Raportti 5/2019, THL.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *